Muhasebe Bilgileri-600 Yurt İçi Satışlar Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı:
Yurt içindeki kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Bu hesap bir gelir hesabıdır ve gelir tablosunda yer alır, bilançoda yer almaz.

600 Yurt İçi Satışlar Hesabının İşleyişi:
Satış yapıldığında hasılat tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Dönem sonunda bu hesap borç kaydedilerek kapatılır ve 690 Dönem Kar veya Zararı Hesabına aktarılır.