Muhasebe Bilgileri-733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri Hesabı:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz verimlilik farklarının izlendiği hesaptır.

733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri Hesabının İşleyişi:
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.