Muhasebe Bilgileri-734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabı:
Fiili üretim genel giderleri ile maliyetlere yüklenen önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz kapasite farklarının izlendiği hesaptır.

734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabının İşleyişi:
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap ilgili stok ve satış maliyeti hesaplarına aktarılarak kapatılır.