Muhasebe Bilgileri-742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı:
Hizmet üretim maliyetlerinin fiili tutarları ile önceden saptanmış hizmet üretim maliyeti arasındaki olumlu veya olumsuz farkların izlendiği hesaptır.

742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabının İşleyişi:
Olumsuz farklar hesabın borcuna, olumlu farklar hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılarak kapatılır.