Muhasebe Bilgileri - Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Defterler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Muhasebe Bilgileri - Vergi Usul Kanunu'na Göre Tutulması Zorunlu Defterler

VUK'NA GÖRE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

1.Sınıf tüccarların tutması zorunlu defterler
a. Yevmiye (günlük) defter
b. Büyük defter (defteri kebir)
c. Envanter defteri
d. Günlük kasa defteri
e. Kambiyo senetleri defteri

2. Sınıf tüccarların tutması zorunlu defterler:
a. İşletme hesabı defteri
b. Günlük parakende ve hasılat defteri
c. Kambiyo senetleri defteri

Ayrıca VUK'a göre işletmeler faaliyetin niteliğine göre "imalat defteri bitim işleri defteri istihsal defteriambar defteri yabancı ulaştırma kurumlarının hasılat defteri damga vergisi defteri banka- banker ve sigorta şirketlerinin gider vergisine ilişkin kayıtlarının yer aldığı defter." tutmak zorundadırlar. Ticari kanuna göre tüzel kişi niteliğindeki işletmeler "karar defteri " tutmak zorundadırlar. Bu ticari defterlerin mutlaka belgelere dayanması gerekir. Fatura fış vs. gibi
 

#2
YEVMİYE DEFTERİ:

İşletmeler tarafından her yapılan işlem sonucunda bilanço eşitliğinin unsurları arasında meydana gelen artış ve azalışlann yazıldığı deftere Büyük Defter ( Defteri Kebir) denir. İşletmeler büyük defterde hata olmasını önlemek ve günlük işlemler hakkında topluca bilgi edinebilmek için hesaplan önce başka bir deftere geçirirler bu deftere GÜNLÜK DEFTER ( YEVMİYE DEFTERİ) denir.

İşlemi bütünü ile kayda alan ve paralel çizgilerle sınırlanan kısma madde denir.

Sayfa nosu:
Büyük defter bağlantı numarası İşlemlerin kayıt sırasının numarası (madde nosu) ...işlemlerin kayda alındığı tarih...
Borçlu hesap adı
Alacaklı hesap adı
İşleme ait açıklamalar
Bir sonraki işlemin kayda alındığı tarih Borçlu hesap tutarı Alacaklı hesap tutarı
1- Basit Madde;
Bir taraf borç hesabı diğer taraf alacak hesabıdır ( yukardaki gibi )
2- Bileşik Madde :
Bir taraf borçlanırken diğer tarafın birden fazla alacaklandığı yada bir taraf alacakanırken diğer tarafın birden fazla borçlandığı maddedir.
3- Karışık Madde :
Birden çok hesabın borçlanıp alacaklandığı maddedir.
Yevmiye defterinde yapılan her işlemin kaydının yani. her maddenin borç ve alacak toplamları eşit olacağındanyevmiye defterinin borçlu hesap tutarı toplanılan ile alacaklı hesap toplamları da birbirine eşit olacaktır. Bir sonraki sayfaya geçerken sütunlar toplanır ve sonraki sayfaya aktarılır.
Borç toplamı = Alacak toplamı = Yevmiye toplamı
 

#3
BÜYÜK DEFTER ( DEFTERİ KEBİR)

İşletmeler tarafından her yapılan işlem sonucunda bilanço eşitliğinin unsurları arasında meydana gelen artış ve azalışların yazıldığı deftere Büyük Defter ( Defleri Kebir) denir. Defter sayfaları tahmini işlem sayısına göre bölüştürülür. Mesela kasa hsb.da çok işlem olacağı için çok sayfa ayrılır sermaye hsb. Daha çok fazla işlem yapılmayacağı için 1-2 sayfa yeterlidir. Bu bölüştürme işlemi defterin iç kapağına listelenir. 1. Sayfada sermaye hes 2-20 sayfalar kasa hsb. gibi.

Sayfa no: ....... Hesabı sayfa no
Tarih- Yevmiye kayıt no - Açıklama - Tutar - Tarih - Yevmiye kayıt no - Açıklama - Tutar
 
#4
YARDIMCI (MUAVİN ) DEFTER

Büyük defterdeki ana hesabın ayrıntılarını göstermek amacıyla tutulan defterlerdir. Örneğin birçok müşteriye kredili satış yapılır ve bunlar ana defterde tek bir hesapta Alıcılar Hsb.'da gösterilir. Kime kredili satış yapmışız ne zaman yapmışız bunları büyük defterde göremeyiz. Müşterilerin herbirinin borç ödeme kalan borç durumunu görmek için yardımcı defter kullanırız. Her müşteri için bir hesap açıp durumu izleyebiliriz.