Muhasebe Değerlendirme Soruları

DeMSaL

Özel Üye
#1

Muhasebe Değerlendirme Soruları konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Muhasebe İlkeleriyle İlgili Sorular - Muhasebe Çalışma Soruları - Değerlendirme Soruları​1- Muhasebe işlemlerinde temkinli davranılması ve olası risklerin

önceden dikkate alınması hangi temel kavramın gereğidir?

Önemlilik

İhtiyatlılık

Sosyal sorumluluk

Tam açıklama

Özün önceliği
Hata bildir

2- “Gerçekleşmemiş satışlar, hasılat ve kârlar gerçekleşmiş gibi

veya gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir.”

biçimindeki genel kabul görmüş muhasebe ilkesi aşağıdaki ilke

gruplarından hangisi içinde yer alır?

Özkaynaklarla ilgili ilkeler

Yabancı kaynaklarla ilgili ilkeler

Gider ilkeleri

Varlıklarla ilgili kaynaklar

Gelir ilkeleri
Hata bildir

3- Varlıkların paraya çevrilebilirle kabiliyetlerine ve borçların

vadelerine göre bilançoda yer almaları hangi muhasebe kavramının

bir gereğidir?

Tutarlılık kavramı

İhtiyatlılık kavramı

Önemlilik kavramı

İşletmenin sürekliliği kavramı

Tam açıklama kavramı
Hata bildir

4- Çift taraflı kayıt tekniğinin uygulanmasına olanak veren

bilanço eşitliği hangi temel kavrama dayanır?

Kişilik
İhtiyatlılık

Sosyal sorumluluk
Özün önceliği

Tutarlılık
Hata bildir

5- İşletmenin faaliyetlerinin sonucu olan gelir ve karların aynı

zaman dilimine veya aynı faaliyetlere ait maliyet, gider ve

zararlarla karşılaştırılması gereği hangi temel kavramın

sonucudur?

Parayla ölçme

Tarihi maliyet esası

Dönemsellik

Kişilik

İşletmenin sürekliliği
Hata bildir

6- Mali işlemlerin muhasebeye ortak bir ölçü olarak para birimiyle

yansıtılması hangi temel kavramın gereğidir?

Parayla ölçme

İhtiyatlriık

Önemlilik

Tam açıklama

Tarihi maliyet esası
Hata bildir

7- Mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve

kuruluşların doğru karar almalarına yardımcı olacak şekilde

yeterli, açık ve anlaşılır olması gereğini ifade eden kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

Özün Önceliği Kavramı

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı

Tam Açıklama Kavramı

İhtiyatlılık Kavramı

Önemlilik kavramı
çözüme bak – Hata bildir

8- Muhasebe uygulamalarında, benzer olay ve işlemlerde kayıt

düzenleri ile değerleme ölçülerinin değişmezliği ve mali

tablolarda biçim ve içerik yönünden hangi temel kavrama dayanır?

Önemlilik

Tam açıklama

Sosyal sorumluluk

Tutarlılık

Verilerin güvenilir olması