Muhasebenin Amaçları

#1
Sponsorlu Bağlantılar
MUHASEBENİN AMAÇLARI
Faydalarından da anlaşılacağı gibi işletmelerin hedefleri farklı da olsa Muhasebenin amaçları genellikle aynıdır.
Muhasebenin Genel Amaçları
1- Tacirler kendileriyle iş ilişkisinde olan diğer tacirlerin durumlarını muhasebe kayıtları ile daha iyi bilirler,
2- Yapılan ticari bir teşebbüste, sahip olduğu değerleri tespit etmek, kontrol etmek ve görülen eksiklerle ilgili tedbir almak muhasebe ile mümkün olur,
3- İşlem ve çalışmaların sonuçları muhasebe ile daha çabuk ve daha doğru alınır,
4- Gerektiğinde (daha çok anlaşmazlık durumlarında) ilgili belge ve bilgiler muhasebe kayıtlarından mahkemelere gösterilerek sonuca ulaşılır.
Vergi Usul Kanunu Yönünden Muhasebenin Amaçları
1- Muhasebe mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit eder,
2- Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit eder,
3- Vergi ile ilgili işlemleri belirtir,
4- Mükellefin hesap kayıtları yardımıyla ( emanet değerler dahil) üçüncü şahısların vergi durumlarının kontrol edilmesine yardımcı olur.