Multimetreler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
MULTİMETRELER

Şimdiye kadar incelediğimiz ölçü aletleri, elektronik veya elektrikte kullanılan büyüklüklerin yalnız birini ölçebilirler. Örneğin, ampermetre yalnızca akım şiddetini ölçer, voltmetre yalnızca gerilim değerini ölçer. Ommetre ise yine direnç değerinden başka değer ölçmez. Elektronik ve elektrikte devre analizi yapılırken yalnızca bir elektriki büyüklük devre çözümüne veya arıza bulmaya yetmeyebilir. Bu durumda her cins büyüklükleri ölçmek için cinsine göre birden çok ölçü aleti gerekir. Bütün bu işlemleri tek bir cihazla yapmak için komple cihazlar yapılmıştır. Bu cihazlara multi metre veya A.V.O. metre denir. Multi metreler, bir A metre, bir veya birden çok seçici komutatör ve bunlarla birlikte şönt dirençler, seri dirençler, çeşitli bataryalardan meydana gelmiştir.


Aletin çalışması:

İlk olarak ampermetre kısmının çalışmazı analiz edelim. İnceleyeceğimiz bu kısım komutatörün 5, 6, 7, 8 no lu kısımlarını kapsar ve aynı zamanda 5, 6 – 2,2 – 1 – 0,5 ohm luk dirençlerin akım ölçme kısmına aittir. Komutatör 5 nolu kısmına alındığında 5,6 ohmluk direnç metreye paralel girecektir. Bu kademede mili ampermetre de maksimum 30 mili amper ölçülecektir. Komutatör 6 konumuna alınırsa bu kez 2,2 ohm’luk direnç metreye paralel girecek ve ampermetrenin ölçme alanı 90 mili amper değerine yükselecektir. Komutatör 7 durumuna alındığında mili ampermetreye 1 ohm’luk direnç paralel olarak girecektir ve metrenin tam sapması 150 mA’e yükselecektir. Son olarak komutatör 8 konumuna alındığında 0,5 ohm’luk direnç devreye paralel girecek ve ölçme alanı 300 mA’e yükselecektir.

Görüldüğü gibi mA metreye paralel olarak giren dirençlerin omik değerleri azaldıkça ölçü aletinin ölçme alnı genişlemektedir. A.V.O. metrenin nu kısmı en hassas bölümlerinden birisidir. Çünkü bu bölümde yapılan hata büyük hasarlara yol açar. Şöyle ki:; cihazın kademesi küçük akımları ölçmek için yapılmış olan kademede iken, yüksek akım geçen devreye bağlanırsa bu yüksek akım zorunlu olarak iki koldan geçecektir. Bu kollardan birisi şönt direnç, diğeri ise mA metredir. Şönt dirençler küçük omik değerlere sahip olduklarından yüksek akıma dayanamaz ve yanarlar.