Münazara Nedir - Münazara Özellikleri - Münazara Kuralları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
münazara nedir - münazaranın özellikleri - tartışma nedir - münazaranın kuralları

MÜNAZARA; konuşma kurallarına uygun bir şekilde karşılıklı konuşma, tartışma'dır. Aytışma da denilir. Karşılıklı olarak, birkaç kişinin, bir meselenin lehinde ve aleyhinde fikir ileri sürmelerine münazara adı verilir. Münazaradan amaç; kitap okuyup inceleme; konuşma yeteneğini geliştirme; düşünceler arasında bağlılık kurabilme; düşünceleri kusursuz cümle haline getirebilme; savunmalarla düşünme yeteneğini besleme olmalıdır.

Seçilen münazara konularının, metafizik akıl yürütmelerden, soyut görüşlerden uzak; öğrencileri ilgilendiren, onların konuşmalarını hem kolay, hem faydalı, hem gerekli kılacak konular arasından seçilmesi uygundur. Böylelikle münazaradan beklenen; konuşma yeteneği; düşünme doğruluğu; inceleme, çalışma gerekliliği kolaylıkla sağlanmış olur. Münazaranın faydası büyüktür. Konuşmaya katılanlar, istenilen konuları seçtikleri için, güç soruları kaçamaklı sözlerle cevaplandıran hatiplerden daha aydınlık sonuçlara varırlar.

Münazara; birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki ekip, yani iki taraf arasında ve bir hakem kurulu huzurunda tartışılmasıdır. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Münazara; bir bakıma, düşünce, varsayım ve sonuçların karşılaştırılmasıdır. Doğruya giden yolu bulmamıza yardım edebilir. Fikirlerin, görüşlerin, varsayımların, sonuçların iki veya daha fazla kişi arasında karşılaştırılması tartışma'nın olduğu kadar münazara'ınn da temel öğesidir.

MÜNAZARA KURALLARI

Münazarada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, demagoji'dir. Yunanca bir kelime olan demagoji; halkın duygularını okşamak suretiyle kendi çıkarını gütme yolu; bir topluluğu okşama politikasıdır. Tartışma kuralları, münazarada da uygulanmalı; katılımcı bir fikri, ne olursa olsun, savunma gayesiyle demagoji yoluna sapmamalıdır. Münazara sonunda jüri galip tarafı bildirir. Bunun için, çoğu münazaralarda gerçeği aramak değil, her ne pahasına olursa olsun, üstün gelmek başlıca düşünce, hattâ hırs durumuna gelmektedir.

Tartışma yöntemi, süslü kelimelerden, parlak cümlelerden çok, kuvvetli görüş ve fikirler üzerine oturtulmalıdır. Boş kelimeler, söz oyunları münazarayı dejenere etmekle kalmaz, temel gayesinden uzaklaştırır. Münazaranın en belirli öğelerinden biri de dikkattir. Karşı fikirleri dikkatle dinlemek, mantığa uymayan yerleri, fikirler arasındaki uygunsuzlukları bulmak ancak dikkatle sağlanır.

Münazara; aynı sınıfın, aynı sınıf ve okulların ekipleri arasında, önceden kararlaştırılan bir konu üzerinde yapılır. Ekipler, bir kişi ile üç kişi arasında değişebilir. Süre; bir saat veya bir buçuk saat arasındadır. Ekip öğrencilerinin konuşmaları onar dakikadır. Ekipler en kuvvetli elemanlarını en sona bırakabilecekler gibi, en uygun gördükleri yerlerde de konuşturabilirler. Konuşmaların; olumlu tezle başlaması, sonra olumsuz tezi savunanlara söz verilmesi uygun düşer. Münazara sonu; hakem kurulunca kararlaştırılır.

Münazaranın gayesi; gerçeği aramak olduğu halde, söylenen fikirlere karşı salondaki taraftarların söz atmaları, ayak vurmaları, ölçüsüz alkışlarla, ıslık ve homurtularla münazarayı dejenere etmeleri konumuzun dışında kalır. Münazarayı bir yarışma değil; bir fikir tartışması olarak karşılamak gerekir. Sonra, münazara; savunulacak teze gerçekten inanmış kimseler arasında düzenlenmelidir. Münazaraya katılan bir kimsenin o teze inanmış olması yetmez; o tezle ilgili alanlarda bilgi, deney ve görgüsü bulunmalıdır.


alıntı