Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Çiğli İzmir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Hakkında - Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Tanıtım - Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Resimleri - Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu İletişim

Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

VİZYONUMUZ

Geleceği ifade eden çocuklarımızla geleceği inşa etmek.

MİSYONUMUZ

Küreselleşen hızla ilerleyen dünyaya kendi çemberini zorlayarak yön verebilecek yarına emin adımlarla yürüyebilen insana sonsuz değer veren Münevver Öğretmenli bireylerin var olmasında öncü,dinamik,özverili birer rehber olabilmek için varız.

DEĞERLERİMİZ

Birbirimize saygılı davranırız
Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır.
Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir.
Çevreyi korur ve geliştiririz.
Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir.
Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız.
Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz.
Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız.
Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir.
Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız.
a) Yerleştirmeyi Hedeflediğimiz Değer ve İnanışlar :
Kurumun tüm çalışanlarında ve öğrencilerde;
1.Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinde tarafsızlık ve objektiflik ilkesinin uygulandığı,
2.Tüm ilişkilerde İnsana Saygı esasının uygulandığı; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer verildiği,
3.Kurumsal ve bireysel gelişmenin �Sürekli Eğitim ve İyileştirme� anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanılarak eğitim ve iyileştirme sonuçlarının en etkin şekilde değerlendirildiği,
4.Çalışmalardaki etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemin verildiği,
5.Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağı,
6.Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği,
7.Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olunduğu, kuruma katkının tanınıp takdir edildiği,
8.Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu nun değerli bir ferdi olduğunun gururunun duyulduğu; çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği,
9.Öğrencilerin okulun en önemli ferdi olarak kendisine değer verildiğini hissettiği,
İnanç ve değer duygularına sahip duruma ulaştırmaktır.
b) Kurumda Var Olduğu Algılanan Değer ve İnanışlar :
Kurumumuz TKY çalışmalarında daha yolun başında olduğu için bu konuda sağlıklı değerlendirme yapılması mümkün değildir. Özellikle �Öz değerlendirme� bölümünde bunlar ortaya çıkacaktır. Ama genel olarak V.a Bölümünde yerleştirilmesi hedeflenen değer ve davranışlar kurumumuzda değişik derecelerde bulunmaktadır. Amacımız bunları en üst düzeye çıkarmaktır.

KURUMUMUZUN İLKELERİ

1. Bilimsel ve laik olmak çağdaş olmanın gereğidir.
2. Her öğrenci kendine özgüdür, biriciktir. Farklılık özelliktir, bu nedenle ,bireysel özelliklerine göre öğrenebilir ve eğitilebilir.
3. Eğitim ve öğretimde sonuç değil süreç önemlidir.
4. Kurum olarak varlık nedenimiz, öğrenci-veli, çalışan ve çevrenin beklentilerine yanıt vermektir.
5. Kaynakları verimli kullanarak, yenilenerek gelişmek ve etkin olmak temel amaç olmalıdır.
6. İlkemiz öğüt vermek değil örnek olmaktır.
7. Yaşam boyu eğitime inanırız.
8. Kişilikler notla değerlendirilmez daha üstün tutulur.
9. Erdemli insan görevini bilen ve yapandır.
10. Atatürk ün ilkeleri temel ilkelerimizdir.

Bunlara ulaşmak için Okulumuzda ,Toplam Kalite Yönetimi Uygulanmaktadır.

TKY, Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların ön plâna alınması, plânlanması, fizikî kaynakların ve insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması çalışmalarıdır.

Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

İlçesi : Çiğli
Okul Adresi : 8809 SOKAK NO:20 EVKA- 5 Çiğli İzmir
Okul Telefonu : 0 232 384 37 39
Okul Faks : 0 232 384 37 40
Okul Web Sitesi :
http://okulweb.meb.gov.tr/35/25/355429/index1.html
Okul E-Mail : 355429@meb.k12.tr
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Ulaşım Bilgileri:
Lojman Durumu : Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Münevver Öğretmen İlköğretim Okulu Resimleri :


Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız