Muratkolu Köyü Sungurlu Çorum

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çorum ili köyleri - Muratkolu Köyü Sungurlu - Muratkolu Köyü hakkında bilgiler - Muratkolu Köyü resimleriİlçe: SUNGURLU - İl: ÇORUM

Muratkolu, Çorum ilinin Sungurlu ilçesine bağlı bir köydür.

Muratkolu Köyü'nün geçmişine ışık tutacak yazılı bir tarihi mezar taşı ve Muratkolu Kalesi'nde bulunan bazı anlamlı işaretli taşlardan ayrıca Kültür Bakanlığı tarafından yapılan küçük çalışmalardan Muratkolu Kalesi ve çevresinin önemi ortaya çıkmıştır. Taşlar köyün geçmişine ait bazı bilgilere ait bilgiler vermektedir. Biz de bunlardan yararlanarak Muratkolu tarihine ait bazı bilgilere ulaşmış olduk.

Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tarif edilen ve 6'ncı maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bu yönetmelikte belirtilen usuller, esaslar ve kıstaslar doğrultusunda teknik bir çalışma ile değerlendirilen alanlar kapsamında 102 sırada yer alan Muratkolu Kale Mevkii'nin koruma altına alınması üzerinde yaşadığımız köyün önemini arttırmıştır.

Muratkolu eski bir yerleşim yeridir. Köy sırasıyla Hititler, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde varlığını sürdürmüş eski bir yerleşim merkezidir. Köyün bugünkü yerleşim alanına birbuçuk kilometre uzaklığında bulunan kalede eski kavimlerin yaşadığına dair kalıntılar bulunmuştur. Köy önceleri bu kale civarında kurulmuştur. Burada ev temelleri bulunduğu ve yerleşik bir hayatın olduğu tespit edilmiştir. Burada bulunan çanak çömlekler Hititlerin ev eşyalarıdır. Hititlerin kullandığı kilden yapılmış ev eşyaları, vazolar, çanak ve çömleklerin Boğazköy ve Alaca gibi yerlerdekilerle benzerlik göstermesi Hititlerin burada yaşadıklarını göstermektedir. Hititler çanak çömlek ve ev eşyalarında, taşı oymada diğer kültürel alanlarda olduğu gibi bu sanat dallarında da üstün sanatkarlar yetiştirmiştir. Hititler M.Ö 1800-1200 yıllarında yaşamıştır. Köyün bu dönemin izlerini taşıması Muratkolu Köyü’nün M.Ö. kurulduğunu göstermektedir.

Köy bugünkü yerleşim yerine kale çevresindeki içme suyu kaynaklarının azalması ve kışın soğuğa karşı bir tedbir olarak taşınmıştır. Kalenin en üst kısmında Demirşeyh Kasabası’na bakan yüzünde bir mezar ve mezar taşı bulunmuştur. Bu taşın üzerinde MS 3. yy’da yaşamış Hrıstiyan dinine ait bir keşiş olan Teodoros’un mezarı olduğu tespit edilmiştir. (Taşın üzerinde Teodoros’un Mezarı yazmaktadır./Yrd. Doç Dr. Tunç Sipahi Ankara Üni. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi) Bu taşın yarısı kırılmıştır, diğer yarısındaki yazıdan bu köyün geçmişi çıkartılmıştır. Kalenin aşağı parçası olan ve yine Demirşeyh’e bakan yüzünde 15-20 metre yüksekliğinde bir kral mezarı olduğu tespit edilmiştir. Bazı bilgilerde bu oda Ayin Çukuru'nda yıkanan cenazeler bu odada bir gün bekletilerek ertesi gün toprağa verildiği söylenmektedir. Bu oda kayaya oyularak yapılmıştır. Kayanın yüzünden çıkılarak varılan bu yer 1,5 m eninde 2 m uzunluğunda dar bir odadır. Bu mezar taşlarından da anlaşıldığına göre bu bölgenin tarihte önemli bir yerleşim merkezi olduğu görülmektedir. Ayrıca aşağıdaki düzlükte (Ağanın Çukur’da, o zamanki adıyla Ayin Çukuru'nda) 1990 yılında tahrip edilmiş bir Hırıstiyan dinine ait bir Sunak vardır. Bu Sunak’ın üzerinde üzüm, manda, boynoz,…. figürleri bulunmaktaydı. Taş altında hazine olduğu gerekçesiyle kırılmıştır. Bu değerli taşın etrafında ölen bir kişinin cenaze merasimi yapılmaktaydı. Ayrıca bu figürlerin burada yaşayan halka ait geçim kaynaklarının da kutsallaştırılmış birer sembolleriydi. Bu figürlerin ifade ettiği şeyler tarım ve hayvancılığa ait geçim kaynaklarını ifade etmektedir. Yani tarihte Muratkolu Köyü’nde yaşayan halk tarım ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Ayrıca bu taş etrafında cenaze törenlerinden başka Tanrıya karşı verdiği nimetlerden dolayı ayinler yapılmıştır. Ağanın Çukur'un ilk adı bu Ayin Çukuru'ndan benzerlik yönüyle zamanla değişmiştir. Burada yaşayan halk mezarlarını tepe üstelerine yapmıştır. Bu da belki Tanrı’ya yakın olma anlamını taşımaktadır. Tanrı inancının olduğu (Hrıstiyanlık) bir millet yaşamıştır. Hemen hemen her tepenin üstünde mezarların olması da burada tarihte sürekli bir yerleşim yeri olduğunun göstergesidir. (Roma bugünkü İtalyanlar, Bizans bugünkü Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler) Kaçak yapılan mezar kazılarında değerli bir eşya bulunmamıştır. Bu da yaşayan halkın zengin olmadığının birer göstergesidir. Ayrıca bu kaleden o döneme ait ok uçları, baltalar, demir kazıklar, paralar bulunmuştur. Köyde Türk Tarih Kurumu detaylı bir araştırma yapmamıştır. Ankara Üniversitesi'nin gönderdiği Doç. Dr. Tunç Sipahi bulunan mezar taşlarından köyün tarihine ışık tutacak yukarıdaki Kral Thedoros'un mezarını tespit etmiştir.

Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.

Çorum iline 80 km, Sungurlu ilçesine 24 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.Köyünüze Ait Resim Ve Bilgileri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz