Muratlı Köyü Terme Samsun

KaRDeLeN

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Terme Muratlı Köyü - Muratlı Köyü Tanıtımı - Muratlı Köyü Resimleri - Şoyüp Köyü
Köyün eski adı Şoyüp’tür ve genç kuşak haricinde genelde bu şekilde bilinmektedir. Gerek Muratlı gerekse Şoyüp adının nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte; köyün, adını daha önce buraya gelip yerleşen Şuayb ve Murat adında iki kardeşten aldığı söylenmektedir.
COĞRAFYA

Köy, Samsun İli’ne 45 km, bağlı bulunduğu Terme İlçesi’ne 18 km uzaklıktadır. Şehir olarak Çarşamba İlçesi daha yakındır (8 km). Bu nedenle köy, resmen Terme İlçesi’ne bağlı olmakla birlikte, yakınlığından dolayı fiilen Çarşamba’ya bağlıdır denebilir. Köylüler, Terme İlçesi’ne çoğunlukla resmî işlemlerini görmek için giderler. Bunun dışında bütün alışverişlerini, işlerini Çarşamba ilçesinde görürler.
Köyün Karadeniz’e uzaklığı ise, yaklaşık 15 km.dir.
Köyün komşuları: Çerçiler, Dağdıralı, Ömerli, Etyemezli, Geçmiş ve Bafracalı köyleridir.
Köy, merkezî bir konumda olup yukarıda saydığımız komşu köylerin buluştuğu bir noktadadır. Çarşamba’dan gelen, Emiryusuf- Kumcağız Sahil köy yolu, Terme’den gelen Taşpınar yolu ve Bafracalı- Kızılçubuk yolu Muratlı köyünde buluşmaktadır. Ayrıca Çerçiler ve Ömerli köylerindeki ara yoldan Çarşamba’ya ulaşılabilmektedir.

İKLİM

Köyün iklimi, Karadeniz İklimi'nin etki alanı içerisindedir. Yazları sıcaktır. Kışlar pek fazla sert geçmez. Fakat son yıllarda bütün dünyayı etkisi altına alan küresel iklim değişikliği bölgemizde de etkisini gösterdiğinden, yazlar çok sıcak olmaya başlamış, bu nedenle yavaş yavaş kuraklık kendisini hissettirmeye başlamıştır. Yaz yağmurları oldukça azaldığından, sulama problemleri ortaya çıkmaktadır. Sonbahar mevsimi genelde yağmur yağışlı geçmektedir.

NÜFUS

Köy, yaklaşık 160 hanedir. Ağırlıklı nüfus Merkez Mahalle’de toplanmıştır ve bu mahalle yerleşim açısından daha derli topludur. Yukarı Mahalle’de 50 hane, Alaşar mahallesinde de 25 hane bulunur. Fakat Alaşar Mahallesi’nde bugün oturan hane sayısı 5-6’yı geçmez. 1970’lerin sonlarında başlayan İstanbul’a göç hareketi son yıllarda artınca köy nüfusu hayli azalmıştır. Bugün, İstanbul’da Muratlı Köyü’nden gidenlerin oluşturduğu hane sayısı neredeyse köyde meskûn hane sayısından daha fazladır. İstanbul dışında Samsun’a ve diğer şehirlere de göç yaşanmaktadır. Aşağıda verilen son dört nüfus sayımının sonuçları, köyden göçü gösterme adına dikkate şayandır.

Yıllara göre köy nüfus verileri(Veriler, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesinden alınmıştır.)

2007 479
2000 693
1997 668
1990 969

KÜLTÜREL ve DİNÎ YAŞAM

Muratlı Köyü, kültürel açıdan diğer orta Karadeniz köyleriyle benzerlik arz eder. Çok renkli sayılabilecek kültürel bir yaşam yoktur. Folklorik gösterilere pek rastlanılmaz.
Düğünler genelde mevlitlidir ve daha ziyade köyde yapılır. Cumartesi günü akşam kız evinde kına gecesi tertip edilir. Kına geceleri çalgılıdır. Çalgı olarak elektrosaz ve org kullanılır. Davullu- zurnalı düğünlere nadir rastlanılmaktadır. Düğünlerde davul, daha çok bir yerlere mesaj için “dövdürülür.”
Pazar günü, erkek tarafında öğleden önce mevlit okutulur. Bu sırada bir taraftan da misafirlere ikram edilecek yemekler pişirilir. “Keşkek küdelleme” meşhurdur ve düğünlere ayrı bir ahenk katar.
Düğünlerde yemek olarak keşkek, et yemeği(yahni), pilav, üzüm hoşafı, baklava ikram edilir. Son zamanlarda, yıllardır kalıplaşmış düğün yemekleri, yerini yavaş yavaş etli pilav, ayran/meyve suyu veya hoşaf ve kıymalı pideden oluşan menüye bırakmaktadır. Tabi bu menü, kişilere göre değişebilmektedir. Bununla beraber, yukarıdaki menü yerleşmiş bir yapı olarak daha fazla tutulmaktadır. Hatta evlenecek gençler için “Senin keşkeği ne zaman yiyoruz?” türünden şakalaşmalar yapılmaktadır ki, bu, kişiye bekârsa ne zaman evleneceğini, nişanlıysa da düğün tarihinin ne zaman olduğunu sormak manasını taşımaktadır.
Öğle namazından sonra yemekler toplu olarak yenir. Yemekten sonra gelin almaya gidilir. Düğün evlerinde, bilhassa da gelin almada silah atılması, düğüne farklı bir hava katmakla birlikte, tehlikeli bir görüntü yaratmaktadır.
Gelin almadan sonra erkek tarafına dönülür. Şayet düğün mevlitli değilse veya salonda yapılıyorsa, gelin almadan sonra eğlence tertip edilir ve tören bu şekilde neticelenir.
1990’lı başlarına kadar, düğünden bir gün sonra “duvak” merasimi düzenlenirdi. Duvak günü, kız tarafı damat evine gelir, eğlence yapılırdı. Ancak bu âdet, bugün için tamamen kalkıp gitmiştir.
Nadiren de olsa, evlenecek çiftler için çalgılı nişan törenleri tertip edilmektedir. Bu tören, ekseriyetle geceleyin yapılır. Gündüzleri de düzenlenmektedir.
Köylülerin geçmişlerini yâd için tertip ettikleri mevlit davetleri de köydeki hareketliliği artıran etmenlerdendir. Bu davetler, geniş katılımlı olup nitelik olarak Pazar günü damat evinde yapılan mevlit merasimiyle benzerlik arz eder. Düğün menüsündeki yemekler burada da ikram edilmektedir. Gerek düğünlerde gerekse davetlerde köylünün yardımlaşması, özellikle de yemek ikramı noktasında elbirliği yapılması takdire şayandır.
Köyde tarihî eser yoktur; fakat eski amazonların yaşadığı bilinmektedir. Kazılarda birkaç metre aşağıda küp, kerpiç ve çok eskilere ait olduğu tahmin edilen tuğlalar bulunmuştur. Belki de burası, daha önce köy veya benzeri yerleşim yeri olup sel veya bir tufan sonucunda toprak altında kalmış olabilir. En son (1990), Merkez Mahalle’de caminin önündeki su kanalının açılması sırasında pek çok sayıda küp vs. çıkmıştır.
Köyün diğer köyler ile dostluk bağları güçlüdür. Köylünün de kendi arasındaki geçimi genel anlamda iyidir.
Köyde dinî yaşam civar köylere göre daha etkindir. Köyde dört cami bulunmakta, bunlardan ikisi faal olarak hizmet vermektedir. Camilerin sürekli cemaati bulunmakla birlikte, özellikle Cuma geceleri cemaat sayısı artmaktadır. Yukarı Mahalle Camii’nde Cuma ve Bayram namazı kılınmamakta; bu namazlar, köy mezarlığının içinde bulunan Cuma Camii’nde ifa edilmektedir. Cuma Camii’nde de vakit namazları kılınmamaktadır. Alaşar Mahallesi Camii’nde ise, daha önce bulunmasına rağmen şuan kadrolu imam bulunmamakta; bu camide Cuma namazları fahrî bir imam tarafından kıldırılmaktadır. Gerek kutsal gecelerde okunan, gerekse köylülerin geçmişlerinin sevabına okuttukları mevlitler köyde hareketlilik yaratmaktadır.

EKONOMİ


Köy ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Modern anlamda tarım yapıldığı pek söylenemez. Daha çok tarım “karabalta” usulü yapılmaktadır. Fındık üretimi temel geçim kaynağıdır. Bunun yanında -son yıllarda azalmakla birlikte- sebze üretimi önemli bir yekûn teşkil eder. Seracılık –her ne kadar modern tarzda olmasa da- son yıllarda köylülerin gözde işleri arasındadır.
Köyde büyükbaş hayvancılıkla da uğraşılmaktadır. Hayvancılık daha ziyade ev ihtiyaçlarını karşılayacak boyuttadır. Hemen her köylü ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kümes hayvancılığı da yapmaktadır.
Şehirde esnaflık yapan köylülerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Genelde genç kesim, başta İstanbul olmak üzere Çarşamba, Samsun vs. şehirlerde çalışmaktadır. Bu nedenle de köyde sürekli nüfus kaybı yaşanmaktadır. Devlet kurumlarında çalışanların sayısı da son yıllarda artarak devam etmektedir. Gerçi avukatlık, mühendislik, doktorluk ve üst düzey yöneticilik yapan hiç yoktur; fakat öğretmenlik ve polislik yapanlar vardır. Ancak Muratlı Köyü’nde çevre köylere nazaran birçok İmam-Hatip vardır. Grup köyleri arasında en çok İmam-Hatip Muratlı’dan çıkmıştır
 

KaRDeLeN

Özel Üye
#2
ALTYAPI BİLGİLERİ

Köy, üç mahalleden müteşekkildir: Yukarı Mahalle, Merkez Mahalle ve köye yaklaşık 10 km. uzaklıkta bulunan Alaşar Mahallesi (ki köylüler tarafından genelde “Kışla” olarak isimlendirilir.) Alaşar Mahallesi hane olarak çok küçüktür. Nüfusu da yaşanan göçlerle neredeyse tükenmek üzeredir. Zaten bu mahalle, geçmişte, köylülerin tarlalarının genelde burada olması nedeniyle oluşturulmuştur. Bu mahallede, Türkiye’nin en büyük “Kavak Çiftliği” bulunmaktadır.
Köyde ilkokul, 1964 yılında kurulmuştur. Köyde ilkokulun geç açılması, maalesef, köyden üst düzey elemanların yetişmesinde olumsuz etki yaratmıştır. Bugün komşu köyler Ömerli ve Geçmiş’te, okulun erken açılmasının da etkisiyle birçok üst düzey yetkili yetişmişken, Muratlı Köyü’nde bu düzeyde kişiler çıkamamıştır.

1983 yılında köyün Yukarı Mahallesi’nde eski DSİ şantiyesinin düzenlenmesiyle bir ortaokul açılmıştır. Bu okul, bölgede açılan ilk ortaokuldur. Eski DSİ şantiyesinde yıllarca hizmet veren bu okul, ülkemizde sekiz yıllık eğitime geçilmesiyle birlikte köydeki ilkokulla birleştirilmiş; 1996 yılında Yukarı Mahalle’de modern bir bina yapılarak civar köylerin öğrencilerinin de eğitim gördüğü bir okul olarak millî eğitime kazandırılmıştır.
Köyde içme suyu şebekesi vardır; 2009 yılı itibariyle içme suyu kullanılmaya başlanmıştır. Kanalizasyon şebekesi, çöp toplama merkezi vs. yoktur.
PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur.
Sağlık ocağı vardır; fakat faal değildir.
Köyün kendine ait büyük bir kabristanlığı mevcuttur.
Köye ulaşımı sağlayan yol asfalttır. Elektrik (1978’den beri) ve sabit telefon (1991’den beri) vardır. 1999’dan itibaren hem Muratlı’ya hem de civar köylere hizmet verecek şekilde yeni bir telefon santrali tesis edilmiştir. Ayrıca cep telefonuyla da rahat bir şekilde iletişim kurulabilmektedir. Köy içi yollarının bir kısmı asfalttır.
Köyde bulunan evler bahçeli olup genelde betonarmedir. İki katlı evler son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yeni yapıların inşa edilmesiyle ahşap evlerin sayısı yok denecek kadar azalmıştır.

ULAŞIM


Muratlı Köyü’ne ulaşmak son derece kolaydır. Köy, Karadeniz Sahil Yolu'na 6 km uzaklıktadır. Köyün, sahil yolundan Karadeniz’e çıkan Emiryusuf- Kumcağız yolunun üstünde bulunması kendisine ulaşımı daha da kolaylaştırmaktadır.
Köye ulaşmak için Çarşamba- Ordu Kara yolu’nun 2. kilometresinde yer alan Total Petrol istasyonunun hemen bitişiğindeki yoldan kanal boyu devam edilir. 6 km yol aldıktan sonra zaten köyün tabelası gözükecektir. Ayrıca yolun sol tarafında Muratlı İlköğretim Okulu kendini gösterecektir.
Okulun bulunduğu mahalle aynı zamanda köyün Yukarı Mahalle’sidir. Merkez Mahalle’ye gitmek için isteyen ana yoldan 500 metre daha devam ettikten sonra üç yol çatından sola doğru devam eder; arzu eden ise köy içinden devam edebilir. Alaşar Mahallesi’ne gitmek isteyen ise, üç yolun birleştiği Merkez Mahallesi’nden kanal boyu devam etmelidir. Yaklaşık 10 km sonra Alaşar Mahallesi’ne ulaşılacaktır.
Köye, bağlı bulunduğu Terme İlçesi’nden minibüs seferi yoktur. Köye minibüsler Çarşamba İlçesi’nden çalışır. İlçeden kalkan Emiryusuf- Kumcağız minibüsleriyle köye gidilebilir. Bu minibüsler, Kanarya (İhsaniye) Camii’nin karşısında bulunan cadde içerisinden birer saat arayla hareket ederler. Zaten şehirde kime sorulsa bu durağı gösterebilir.
Ayrıca Çarşamba günleri, bizzat köye çalışan hususî minibüsler mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Kanarya Camii’nin yakınında bulunan Başak Market’in önünden –ki bu Yukarı Mahalle’nin minibüsüdür-, Merkez Mahalle’ye çalışan minibüs ise Emiryusuf durağının oradan hareket etmektedir.
Terme istikametinden gelenler ise, şu iki yolu takip edebilirler: 1. Acıklı Köyü’nde bulunan Total Petrol’de inip köye giden anayoldan geçen arabalara otostop çekebilirler. Bu sayede Çarşamba’ya gitmekten kurtulup süre kazanmış olurlar. 2. Çarşamba’ya gidip minibüs durağındaki minibüslerle köye ulaşabilirler.Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kaynak : Yerel Net


Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz