Müridin nefsi ile olan adabı

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Müridin nefsiyle olan adabı nelerdir?

Seyru sülû»ke girmiş mürid ve saliklerin kendi iç dünyalarında dikkat etmesi gerekli olan bir takım adab sû»fiyyenin imamları tarafından kitap sünnet ve ruhî tecribelerden istifade ile adab kitaplannda kayda geçmişitir. Bunlardan bazılarını şöyle maddeler halinde sayabiliriz:

1- Allah ve kulları ile ilişkilerinde nefsi sıdk ve sadakat üzere olmak
2- Kalbini günah kirlerinden tevbe ile arıtmak.
3- Dünya sevgisini ve buna bağlı olarak mal makam ve baş olma sevdasını terketmek
4- Sukû»t ve az konuşma yolunu tutmak
5- İnsanların kusur ve ayıplarını görmemek ve araştırmamak
6- Sülû»kte ilerledikçe kendini yolun başında görmek
7- Kötü arkadaşlardan uzaklaşmak
8- Kendisine bir kusur izafe edildiğinde kendini savunmaktan kaçınmak.
9- Günde en az üç kerre nefsini hesaba çekip amellerini tartmak
10- Büyüklenmeyi kendi başına buyruk hareketi terketmek
11- Her namaz öncesi batını afetlerden kurtulmak için kalbine yoğunlaşmak
12- Nefse muhalefeti terketmemek.