Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Tepebaşı Eskişehir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Tepebaşı Eskişehir


Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Hakkında Bilmek İstedikleriniz :

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler akademisi Başkanlığı arasında 23 eylül 1980 tarih ve 423/11808 sayılı protokolün EİTİA kampüs alanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile EİTİA Eğitim, öğretim araştırma birimleri ve bütçe olanaklarının yanısıra Akademiye ilişkin Vakıflarca desteklenen bir ilkokul ve orta öğretim kurumları tesis edilmesi ile ilgili protokolle karara bağlanmış, bu okullardan ilk kısmı olan ilkokulumuz 1980-1981 öğretim yılında faaliyete geçirilebilmesi için akademi yürütme kurulunca gerekli araştırmacılar ilkokulun ihtiyaçlarının temini, öğrenci kontenjanlarının tespiti, ilkokulda görevlendirilecek olan yönetici ve öğretmenlerin seçimi konusunda ön hazırlık ve araştırmalar yapılmış, bu araştırmalarda:

a)Okulun derhal faaliyete geçirilebilmesi için, yürütme kurulunca gerekli biçimler yapılıncaya kadar geçici olarak vekaleten yönetici görevlendirilmesi konusunda, gerekli seçim ve tercihler arasında yapılan değerlendirmede, İlimiz İlköğretim Müdür Vekili ve Müdür Yardımcısı Ali ÜNAY aranan şart ve vasıfları taşıdığından İl Makamının 18.11.1980 tarih ve 243.1/46327 sayılı olurlarıyla Müdür Vekili olarak görevlendirilmiş, adı geçen yönetici, halen münhal bulunan Merkez İlköğretim Müdürlüğüne de öğle sonlarında vekalet etmek şartıyla bu iki görevi yürütmek üzere 2.12.1980 tarihinde göreve başlamıştır.

b)Bu arada ilkokulda görev alacak öğretmenlerin meslekte en az 10 yıl başarılı ve tecrübesi olanlar arasından ve proje amaçları için gerekli vasıfları topluca puanlamak suretiyle seçimleri İlkokul Yürütme Kurulu’nca yapılmış ve açıklama mercilerine sunulmuştur. Kendilerinin de istekleri doğrultusunda alınan dilekçeleri il makamının onayına sunulmuş aşağıda görevli oldukları okullar ve kimlikleri belirtilen öğretmenler İlMakamının 5.12.1980 tarih ve 243.1/49297 sayılı olurlarıyla ilkokulumuza atanmışlardır.

c)Okul binası olarak önceden kampüs alanında Yabancı Diller Kampüsü olarak kullanılan bina (Personel lojmanı olarak yapılan ancak, lojman amacıyla kullanılmadan eğitime tahsis edilen) boş olarak Okul Müdür Vekilince teslim alındı. Badana ve sıva tamiratı süratle yaptırılıp geçici sıra, masa, yazı tahtaları, öğretmen masa ve sıraları Akademi Başkanlığından temin edilip, protokol esaslarına göre Akademi personeli çocuklarıyla, durumu iyi olan ve karşılığında Yetiştirme Yurdundan gerekli sayıda öğrencilerin naklen kayıtları yapılmış ve bir hafta içinde süratle ilk ihtiyaçlar ve ön hazırlıklar tamamlanarak okul 8 arlık 1981 tarihinde fiilen yapılan sade bir törenle eğitim ve öğretime açılmıştır.

d)Okul öğretime başladığı ilk günde 5 sınıf öğretmeni, 1 yönetici Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundan, 4 hizmetli ve öğle sonu derslerinde EİTİA öğretim ve personeli olarak 2 İngilizce Öğretmeni, 2 Resim ve 2 Müzik Öğretmeni okulda hizmet alarak görevlendirilmiş ve öğrenci sayısı açılışın ilk haftası 45 iken bu sayı 1980-1981 öğretim yılının son aylarında 79’a yükselmiştir.

e)Okul Müdürlüğünce 222 sayılı yasa, Temel Eğitim Birinci Kademe İlkokul Programı ve yönetmeliğine göre bir İlkokulun tüm ihtiyaç listeleri Akademi Başkanlığına sunulmuş, Okulun hamisi ve kurucusu Sayın Prof.Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN EİTİA’nın tüm ağaç işleri, demirhane, badana ve boyahane, teknik servislerde özel ekipler urdurarak tüm ihtiyaçları planlanan zamandan önce yapılmasında ve sağlanmasında gereken özen ve titizliği göstermiştir. İhtiyaçların sağlanmasında başta gereken kolaylık ve üstün çabayı gösterenlerden Sayın Başkan Yardımcısı Semih BÜKER, doç. Dr. Cüneyt BİNATLI, Başkanlık Sekreteri Abdurrahman İNKAPAN, İdare Müdürü Yüksel YANMIŞ ve diğer üretim tesislerin sorumlularına tarihçemizde minnet ve şükranla anmamak mümkün değildir.

Okulun kurulmasında ve tüm ihtiyaç ve imkanları seferber etmesinde en büyük payı olan Sayın Akademi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, yasa ve yönetmeliklerle çağdaş eğitim anlayışının en son yeniliklerini İlkokula kazandırmaya üstün bir özen göstermiş, ülkenin modern bir eğitim kurumunun akademi bünyesinde kurulmasına çalışmış, Okul yönetimi ve öğretmen kadrosunun da öneri ve fikirlerini dikkate alarak 1980-1981 öğretim yılının son aylarına doğru (Mayıs 1981 başlarında) okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır.

f)Bu arada vekaleten yürütülen İlkokul Müdürlüğümüz asil Müdür ataması yapılabilmesi için İlkokul Yöneticiliklerine atanma, bunların yer değiştirilmeleri ve görevden alınmalarına ilişkin yönetmeliğin 11. maddesine göre il çapındaki tüm öğretmen ve idarecilere yazılı duyuru yapılmış, süresi içinde başvuruda bulunan adaylardan genel ve özel şartları taşıyanlar arasında en yüksek puanı olan ve Merkez İlköğretim Müdür Vekili, halen İlkokul Müdür Vekili ali ÜNAY, asil Müdür olarak İl Makamının 9.1.1981 tarih ve 243.1/1686 sayılı olurlarıyla atanmış ve okulda asil Müdürlüğe 6.2.1981 tarihinde son kez İlköğretim Müdür Vekilliği görevinden ayrılarak esas görevine başlamıştır.

g)Okulun sabah Beden Eğitimi ve öğle sonu Folklor derslerini yönetmek ve okutmak üzere İlkokul Yürütme kurulunca gerekli seçim yapılıp, kendinin muvafakatı alınarak Porsuk İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Yunus ANAGÜN’ün atama teklifi İl Makamına sunulmuş, İl makamının 30.12.1980 tarih ve 243.1/000204 sayılı olurlarıyla okulumuza Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanmış, bazı mazeretleri ve 1. kanaat döneminin yaklaşması nedeniyle okulundaki görevine ancak 2 şubat 1981 tarihinde başlamıştır.

h)İlkokulumuzda, görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı elemanı yönetici ve öğretmenlerin yanı sıra, Akademi de eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerine kendi öğretim elemanları, uzmanları ve gerektiğinde temin ettiği yabancı uzman ve öğretmenleri ile türlü ders araç ve gereçlerinin üretilme veya temin edilmesi ile katkı destek ve işbirliğini ilk öğretim yılı sonuna kadar sağlamıştır. Bu konuda gerektiğinde Bakanlık imkanları ile akademi imkanları birlikte kullanılmak için planlanabileceği ilgili protokolün esas maddeleri arasında yer almıştır. Okulun ilk kuruluş öğretim yılı başından sonuna kadar öğle sonu sosyal faaliyetteki derslere aşağıda isimleri ve görevleri belirtilen öğretim üyesi ve EİTİA elemanları görev almışlardır.

ı)İlkokulun sabah dersleri normal 1968 İlkokul Programına göre, öğle sonu dersleri de model program Talim ve Terbiye Dairesince hazırlanıncaya kadar İlkokul Yürütme Kurulunun tavsiye ve önerilerine göre seviyelerini aşmak kaydıyla branş öğretmenlerine İlkokul Programı doğrultusunda hazırlanacak yıllık ders programlarına göre verilmiştir. Yine İlkokul kuruluş protokolüne göre; Talim ve Terbiye Dairesine önerilecek model programlarının Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ve tecrübeli eğitimcilerine hazırlatılmasının sağlanmasına çalışılmıştır.

i)1980-1981 öğretim yılı kuruluş döneminde ortak projeye tabi İlkokulu projede ele alınacak özel programların tesbit ve deneme kararından önceki uygulamalarında, şimdilik ve başlangıç olarak 1968 İlkokul Programı öğretim yılı sonuna kadar uygulanmıştır.

j)İlkokulumuzun ihtiyaçlarının temini, öğrenci kontenjanlarının tesbiti için Eskişehir Milli Eğitim Müdürü, Özlük işleri ile ilgili Müdür Yardımcısı ve EİTİA yürütme kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan beş kişilik bir MEB-EİTİA ilk ve orta öğretim ortak ve araştırma ve geliştirme projesi Yürütme Kurulunca yapıldığı, bu kurul çalışma ve eleman seçme yöntemine ait esasları ayrıca tesbit edeceği ilgili protokolün esas maddeler bölümünde yer almıştır.

k)İlkokul Yürütme Kurulu ilkokulun ilk açılış öğretim yılında aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.

1)Yılmaz BÜYÜKERŞEN(Prof.Dr.-Akademi Başkanı)Yürütme Kurulu Başkanı

2)Mehmet GÜRSES(Milli Eğitim Müdür V.)Yürütme Kurulu Başkan Yar.

3)Kamil MUTLUER(Prof.Dr. Öğretim Üyesi)Yürütme Kurulu Üyesi

4)Erhan TÜRKER(Doç.Dr.)Yürütme Kurulu Üyesi

5)Naim DESTANOĞLU(Milli Eğitim Müdür Yar.)Yürütme Kurulu Üyesi

6)Ali ÜNAY Akademi İlk. Müd.İlköğ.Md. V.Yürütme Kurulu Üyesi

l)Okul binasında ön hazırlıklar ve öğrenci nakil kayıtları da tamamlandıktan sonra 8.12.1980 günü sabahından itibaren eğitim ve öğretim başlayan İlkokulumuzun tüm ihtiyacı sosyal tesis ve imkanları EİTİA Başkanlığınca karşılandığından okulun isminin Başkanlık ve Müdürlüğümüzce “MERKEZ AKADEMİ İLKOKULU” olarak tescil edilmesi teklifi 15.12.1980 tarih ve 700/9 sayılı yazımızla teklif edilmiş, ancak Milli Eğitim Danışma Kurulunun yönetici tavsiyesine uyarak EİTİA Başkanlığı ve Müdürlüğünce Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle bir şükran ifadesi olarak ilk teklifinin iptal edilerek okulumuzun yeni isminin “MUSTAFA KEMAL İLKOKULU” olarak tecil edilmesi teklifimiz İl Milli Eğitim Danışma Kurulunun 31.03.1981 tarih ve 11 nolu kararı ile İl İdare Kurulunun 07.04.1981 tarih ve 1981/4411 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve 30.Nisan 1981 tarihinde ilgili kararlar okulumuz kayıtlarına intikal ettikten sonra “MUSTAFA KEMAL İLKOKULU” olarak resmi kayıtlarda kullanılmaya başlamıştır.

m)Okulumuz Yürütme Kurulunun 16.02.1981 tarih ve 1981/1 sayılı kararıyla öğrencilerimizin etkinlik ve ders esnasında rahatça hareket edebileceği çalışmalarına engel olmayacak, özellikle bir devlet sektörü imalatı olan ve piyasa araştırması yapılarak en ekonomik ve dayanıklı Trylen kumaştan

-Erkek öğrencilere: Gri pantolon, spor dar yakalı bordo renk ceket, gri gömlek ve lacivert kravat,

-Kız öğrencilere:Terylen bordo kumaştan (ön ve arkası ikişer pileli) jile, gri yuvarlak yakalı gömlek ve onun üzerine lacivert fular takmalarına , model ve diğer nitelikleri belirtilen bu kıyafetlerin devamlı giydirilmesi ile ilgili protokol hükümleri ve İlkokul Yönetici ve Öğretmenlerinin görüşleri alınarak kararlaştırılmıştır.

n)İlkokulumuzun 1980-1981 Öğretim yılı sonu itibariyle her türlü eğitim-öğretim-yönetim durumunun tarihçesini özetleyecek olursak:

1)MEB ile EİTİA Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği bir bölümünü korumaya muhtaç çocuklar (yetiştirme yurdu öğrencileri ile çevre gecekondularındaki öğrencilerin oluşturduğu) Akademi Kampüsündeki İlkokulumuzda normal İlkokul müfredat programının yanısıra Temel Eğitim 2. kademesine hazırlık bakımından 5 derse ilave olarak 2 ders saati fazladan ve pekiştirici mahiyette ( Yabancı dil, müzik, resim, folklör gibi) etkinliklere yer vermekte programlarını buna göre düzenlemiş, yıl sonuna kadar başarıyla sonuçlandırılmasına yönetici ve öğretmenler olarak çaba sarfedilmiştir. Öğle sonu ders programlarıyla vakit çizelgesi, ders dağıtım çizelgeleri MEB Talim Terbiye Dairesi Başkanlığının oluruna sunulmuş, ilgili olur alınıncaya kadar mevcut planlamaya göre eğitim öğretim etkinlikleri sürdürülmüştür.

2) Okula çağdaş- modern eğitimin Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretimle ilgili her türlü ders araç ve gereçleri temin edilmiş, ders araçları yapım merkezine de özel 140.000 TL. lık ders aracı siparişi verilmiştir.

Ayrıca okul ve sınıf kitaplıkları kurulmuş, yeteri kadar (60.000 TL.) dolaylarında kitap satın alınmış, sınıfların koridorların her türlü düzen ve ihtiyaçları sağlanmış, öğretmenlerin veli ve öğrencileriyle görüşme veya özel çalışma odaları düzenlenmiş, sosyal etkinlik odaları tahsis edilmiştir.

3) Okul binası zemin dahil 3 katlı, merkezi ısıtma sistemli olup, 5 nolu sınıf, 1 yabancı dil dersliği her katta ders araçları odası, kitaplık odaları, vestiyer odası, müze ve harita odası olan kullanışlı bir binadır.Koridorların dar oluşu, salon gereksinimini ortaya koyduğundan EİTİA Başkanlığı tarafından İmar ve İskan Bakanlığından temin edilen Prefabrik salon malzemesiyle içinde toplantı, spor yemekhane ve diğer sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir salona kavuşacaktır. 1981 yaz mevsiminde ilgili bina malzemeleri monte edilmesi planlanmıştır. Salon görevi görecek bu portatif barakanın kurulması halinde İlkokulumuz her türlü olanağa kavuşmuş olacaktır.

4)İlkokul binasının çevresi muntazam tel örgülerle kapatılmış, ön cephe de yeşil saha, çiçekçilik ve fidanlığı bulunmakta, arka cephesinde de yeşil sahanın yanısıra çocuk bahçesi ve oyun araçları öğrencilerimizle kreş öğrencilerince müştereken kullanılmaktadır.

5)Okulun güneydoğu yönünde İlkokul Müdürlüğünün teklifiyle bizzat Sayın Akademi Başkanımızın eseri olan bir Atatürk büstü ve kaidesi dikilmiştir. Kendisine buradan bir kez daha minnet ve şükran hislerimizi belirtmek isteriz.

6)Okulumuzun ilk kuruluş yılı olan 1980-1981 döneminde Başkanlıkça görevlendirilen Grafik Bölümü Şefi, Asistan Ergun TUNÇGAN ‘ın hazırladığı vecize levhaları, okul amblemi, Atatürk Köşeleri,mevsim ve tarih şeritleri ile diğer ders araçları ve donatım malzemelerini hazırlaması hizmete sunması gerçekten övgüye layık olup, kendisinin İlkokula karşı gösterdiği çabalar ve ilgiye teşekkür etmeyi İlkokul öğr. Ailesi olarak minnet ve şükran hislerimizi belirtmek isteriz.

7)İlkokul öğrencilerinden şehrin muhtelif yerlerinde oturanlar, Okul Müdürlüğü’nün düzenlediği güzergahlardan sabahları Akademiye ait servis otoları ile alınmakta saat: 8.30’da başlayan dersler 5 dersin tamamlanmasıyla 12.50 de sona ermekte 13.00-14.00 arasında okulda kalmak isteyenler Akademi Lokantasında bedeli karşılığında yemek yemekte ve 14.10 da öğle sonu etkinlikler başlamakta iki ders saati süren bu faaliyetlerden sonra saat:15.40 da gün içi etkinlikler sona ermekte ve öğrenciler bu saatten sonra sabah bindikleri güzergah duraklarına servis otosuyla bırakılmaktadır. Akademi Kampüsünde veya yakınında oturanlar ise öğle yemeklerini evlerinde yemektedir. Yetiştirme yurdunda barınıp, İlkokulumuzda okuyan (14) öğrencinin tüm masrafları EİTİA Sağlık Bilimsel ve araştırma Vakfının dışardan alınan öğrencilerin velilerinden temin edilen gelirle karşılanmaktadır. Aralık 1980-Haziran 1981 döneminde akademi personeli çocuklarından ve dışardan kontenjan dahilinde alınan öğrencilerin yemek ve otobüs giderleri için ayda 100.TL.’sı, Yetiştirme Yurdu öğrencilerinin tüm masraflarına karşılık 3000.TL.’sı bakmakla yükümlü ailelerden adı geçen cakıfça tahsil olunmaktadır.

8)1982-1983 öğretim yılından itibaren Mustafa Kemal İlköğretim Okulu olarak eğitim- öğretim devam edegelmektedir. Öğretim sabah saat 9.00’da başlar. 4 ders saati 12.30-13.45 saatleri arasında yemek molası, 13.45-15.10 saatleri arasında 2 ders saatleri yapılmaktadır. Kampüs dışında olanlar servisle okula geliyor. Beden Eğitimi, Müzik, Din Bilgisi ve Ahlak Dersi, İş Eğitimi, Resim – İş dersleri 4. ve 5. sınıftan itibaren branş öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Servis ve yemek ücretleri her yıl belirli bir miktar artırılır. Üniversite Personeli çocuklarının ücretleri maaşlarından kesilir.

9)1987-1988 öğretim yılında her sınıftan 3 şube ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

10) 1990-1991 yılında sınıflara birer şube daha eklendi. 3-E, 4-D, 4-E, 5-D şubeleri.

11) 1992 yılında Okulumuz İlköğretim olmuştur.

12) 1996-1997 öğretim yılında şube sayısı 8’dir. Öğrenci sayısı (İçem ve İlköğretim Okulu) 435’tir. Öğrenciler servisle gelip gidiyorlar. Anne ve babası burada çalışan öğrenci sayısı daha fazladır.

13) 1997-1998 öğretim yılında 1. kademede 8 öğretmen 1 okul müdürü yardımcısı, üç hizmetli, bir sekreterle okulumuz eğitim-öğretime devam etmektedir. Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

14)1998-1999 öğrenim yılından itibaren okulumuzda 16 şube ,1 okul müdürü 1 müdür yardımcısı 1 memur,1 sekreter, 4 hizmetli, 1 rehber öğretmen ve 22 öğretmen olan kadrosuyla eğitim- öğretimine devam etmektedir.


Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Bilgileri ve iletişim Adresleri :

Okulun Bulunduğu İlçe: Tepebaşı
Okulun Telefonu: 2223350594
Okulun Faksı: 2223308110
Okulun Adresi: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YUNUSEMRE KAMPÜSÜ Tepebaşı Eskişehir
Okulun Web Adresi: http://eskisehirmustafakemalioo.k12.tr
Okulun E-Posta Adresi: 968697@meb.k12.tr
Okulun Müdürü: MUSTAFA ÇALIŞKAN
Okulun Öğretmen Sayısı: 23
Okulun Öğrenci Sayısı: 567
Okulun Derslik Sayısı: 16
Okulun Ulaşım Bilgileri: BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN 32 NOLUSU OKULA ÇOK YAKIN YERDE İNEBİLİRSİNİZ
Metropol İçi / Dışı : İçi
Ulaşım Durumu : Karayolu
Lojman Durumu: Yok
Bölgedeki Kiralık Konut Durumu : Sıkıntı Yok


Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Resimleri :Kaynak : webrehberi.biz - okulweb.meb.gov.tr - www.meb.gov.tr

Okul Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız
 

Son düzenleyen: Moderatör: