namaz kılmayanlar kızgın sacda mı namaz kılacak?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bir kimse tutmadığı oruçlardan dolayı ahirette nasıl bir ceza görecek, namaz kılmayanlar kızgın sacda mı namaz kılacak?

Ahirette artık ne namaz borcu ne de oruç borcunun ödeme imkânı vardır Çünkü imtihan dünyada başlamış ve dünyada bitmiştir “O gün, paçalar sıvanır (işler zorlaşır, kıyâmet gününün dehşetinden) ve secdeye dâvet edilirler Ama buna güç yetiremezler Gözleri zelil ve alçalmış iken yüzlerini bir zillet kaplar Halbuki onlar, (dünyada) sapasağlam iken secdeye dâvet ediliyorlardı” (Kalem, 68/42-43) gibi ayetlerde ifade edilen secde ile ilgili emirler, gerçekten bir borcu ödemek için değil, kıyamet günü artık isteseler bile ibadet etmenin fiilen imkânsız olduğunu göstermek ve dünyada henüz imkanları varken insanların ibadet görevlerini ciddiye almalarını tavsiye etmeye yöneliktir “Artık o gün zalimlere, ne mazeretleri fayda verir ve ne de Allah’ın rızasını elde etmeye yönelik onlardan bir çaba istenir” (Rum, 30/57) ayetinde ifade edildiği üzere, artık eski kusurları telafi etme imkânı ortadan kalkmıştır İmtihan süresi kapanmış, sınıftan geçen geçmiş, kalan ise kalmıştır Bazı rivayetlerde, her organın kendine mahsus bir mükâfatı veya bir mücazatı/cezasının var olduğu ifade edilmiştir Mesela, oruç tutanlar aç- susuz kaldığı için cennetin “Reyyan=susuzluğu gideren” adlı kapısından girecekler Bu ise, “el-cezau min cinsi’l-amel = karşılıklar/ceza ve mükâfatlar, yapılan işin cinsine uygun olur” kuralını gösterir İşte bu kurala göre, aç ve susuz kalmamak için dünyada oruç tutmayanlar, kıyamet gününün o sıcaklığı altında aç ve susuz bırakılarak cezalarının bir kısmını böyle çekmiş olacaklar Ancak Allah dilerse bunu affeder ve ceza vermez Bu onun bir lütfu olur Bu ayrı bir konudur
Selam ve dua ile
Sorularla İslamiyet Editör