Ne çok sevmi$tim seni,

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ne çok sevmi$tim seni,
Ve ne çok seviyorum haLa seni..
Gerçekten söyLesene sevqiLi..
Sende sevdin mi beni..
Bakı$Larımı özLediqin oLuyor mu meseLa, yada sözLerimi...
Yanında oLduqum anLarı hasretLe hatırLıyor musun sende benim qibi..
Ve onLar,
Ya$ayacaqımız qüzeL anLar senin kar$ına da dikiLip korkak diye baqırıyor mu saqır edercesine kuLakLarını?
Hiç biLmediqimiz,iki ayrı yerde ya$arken kendi kendimize
Ve beLki de hiç tanımayacakken birbirimizi,
Bir yerLerde biriLeri sanki can sıkıntısından hareket ettirdi üzerinde ya$adıqımız camdan oyuncaqını da;
birbirine dü$tü yürekLerimiz ansızın bir nisan sabahı uyandıqımızda uykumuzdan. .
Ve o Nisan sabahı ba$Ladı her $ey bir bir kurquLanmaya sanki.
Sanki veriLen qeçici ve kısa mutLuLuqun ardından çörekLenen o büyük hüzün içindi her $ey ..
Ve sanki her $ey , $imdi boynumda ; tam da senin öptüqün yerdeki bir damLa qözya$ı içindi kim biLir...
Kim biLir kimdi, birbirimizi buLmamızı saqLayan ve tekrar ayıran bir cani edasında...

RüzqarLarLa uçup qitti unutuLdu $arkımız.
Ve kim biLir ,
ne zaman son buLacak bizim $arkımız bu qece, bu qece hanqi saatte daLacaqım sensiz uykuma da,
kim biLir hanqi dörtLüqün ardından atmak isteyeceqim seni yüreqime çörekLenen hüzünLe birLikte sebepsiz...