Neden Alternatif Akım

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Alternatif akım, sağladığı avantajlar nedeniyledoğru akıma kıyasla daha fazla tercih edilir. Aydınlatma ve ısıtmasistemleri, elektrik motorları, ev elektroniği ürünleri genelliklealternatif akımla çalışacak şekilde tasarlanır. Doğru gerilimle çalışancihaz sayısı da az değil aslında. Örneğin, radyo alıcıları, şarjlı elsüpürgeleri, cep telefonları, pilli oyuncaklar DC gerilim ile çalışır.Bu cihazlar, bir AC/DC dönüştürücü yardımıyla şebekeye bağlanarak dakullanılır. AC veya DC seçiminde temel sorun, kullanılan cihazların ACveya DC gerilimle çalışmaları değil, enerji üretim tesisleri ilekullanıcılar arasındaki enerji iletiminin verimli olarakyapılabilmesidir. Bu durum, alternatif akımı savunan Nikola Tesla iledoğru akımı savunan Thomas Edison arasındaki fikir ayrılığındankaynaklanıyor. Günümüzde, bu tercih Nikola Tesla'dan yana kullanılmışdurumda. Transformatörler sayesinde gerilim seviyesini kolaycayükseltip düşürme olanağı sağladığı için alternatif gerilim daha yaygınkullanılır. Enerji iletim hatlarında uzun mesafelerde kayıplarıazaltmak için gerilim yüzlerce kV mertebesine kadar yükseltilir.Gerilimin yükseltilmesi akımın düşük olmasını sağlar; bu da hatkesitinin, iletken maliyetinin ve iletim kayıplarının düşük olmasıanlamına gelir. Dağıtım aşamasında, transformatörler yardımıyla gerilim220V seviyesine düşürülür ve abonelere iletilir. Dünya çapında tek birstandart yok. Her ülke kendine uygun gerilim ve frekans değerini seçmişdurumda.

DC gerilim, çok uzun mesafede enerji iletimigerektiğinde kullanılmaktadır. Her ne kadar, DC gerilimin seviyesinindeğiştirilmesi maliyetli olsa da iletim kayıplarının düşük olması budurumu avantajlı yapar.