Newtonun bilime ve insanlığa katkıları nedir?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
lütfen bana yardım edinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Newtonun Bilime İnsanlığa Katkıları

Isaac Newton,İngiliz fizikçi,matematikçi,astronom,m ucit,filozof,ilahiyatçı.En büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür.Bilim devrimine ve heliyosentirizm'in gelişmesinde katkıları olmuştur .

Newton Türev ve integralin mucididir .

Newton 1687′de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica , klasik mekaniğin temelini yaratmıştır ve tarihte en mühim biyolojik kitaplardan biridir . Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin 3 kanununu ortaya koymuş ve sonraki 3 yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur . Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin benzer naturel yasalar ile yönetildiklerini kendisinin kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir . Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş , beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda ilginç renklerden bir tayf yaratması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur .

Yer Çekimi

Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak onay edilen Newton , matematik ve fizikte birçok mühim buluşlar gerçekleştirdi . Matematikte ( a+b ) ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel 2 terimli teoremini buldu . Newton’un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır .

Matematik

Newton’ın matematik bilim dalında neredeyse her alanda katkıları olmuştur . Bilhassa analitik geometride eğrilerin teğetleri ( diferansiyel ) ve eğrilerin meydana getirdiği alanları ( integral ) hesaplamada yöntemler geliştirmiştir . [15] Bu 2 işlemin birbirlerine zıt olduğunu keşfetmiş , eğimler ile ilgili çözümler geliştirmiş ve bunlara akış ( fluxion ) metotları ismini vermiştir çünkü niceliklerin bir boyuttan diğerine aktığını düş etmiştir .

Matematikte ( a+b ) ª ifadesinin üstel seriye açınımını verici genel 2 terimli teoremini buldu .

Leibniz ile kalkülüs tartışması

Newton , ” akış ” yöntemlerini 1666 yılında geliştirmişti ve yanlızca bir kaç matematikçiye özel olarak göstermişti . 1675′te Paris’te Gottfried Wilhelm Leibniz da tamamiyle özgür olarak kendisinin diferansiyel yöntemini geliştirdi . Leibniz 1684′te kendisinin yöntemini yayınlayınca , bilim dünyasında bu yöntemi bir önce kimin bulduğuna dair çelik bir tartışma başladı ve 1716′da Leibniz hayatını kaybettikten hemen sonra dahi tartışma devamı etti . Günümüzde tarihçiler Newton ve Leibniz’in birbirlerinden tamamiyle bihaber bu yöntemleri geliştirdiklerini düşünüyorlar .

Mekanik

Newton’un bilime yapmış olduğu en büyük katkısı mekanik alanındadır . Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını beraber ele alarak kütle çekim yasasını belirtti . Newton davranış yasaları olarak tanınan eylemsizlik ilkesi , kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına denk olduğunu anlatan yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en mühim yasalarındadır .
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#2
Newton'un Bilime ve İnsanlıga Katkıları

SIR ISAAC NEWTON´IN HAYATI(1642-1727)


25 Aralık 1642 tarihinde Woolsthorpe kentinde dünyaya gelen isaac Newton fiziğin en önemli isimleri arasında yer alır
. İlk aynalı teleskopu geliştirmiş, renk ve ışığın niteliğine açıklık getirmiş, evrensel kütle çekimi yasasını ortaya atarak fizikte devrim gerçekleştirmiştir. Newton doğumundan 3 ay önce babasını kaybetmiştir. Bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Newton 12 yaşında Grantham´daki King´s School´a başlamıştır.

1661´de buradan mezun olan Newton aynı yıl Trinity College´a girdi
.. Bunun üzerine Newton 2 yıl annesinin çiftliğinde kaldı. Burada çalışmalarına devam etti..
1665´de buradan mezun olan Newton lisans üstü çalışmalarına başlayacağı sırada veba salgını baş gösterdi ve üniversite kapatıldı 1667´de Trinity College´a öğretim görevlisi olarak geri döndüğünde sonsuz küçükler hesabının ( difransiyel ve integral ) temelini atmıştır
Daha sonra da ışığın yapısını açıklamış ve evrensel kütle çekimi kanunu ortaya atmıştır. Ancak çekingen olan Newton fizikte devrim yaratacak bu fikirlerini çok uzun yıllar sonra yayınlamıştır. Örneğin sonsuz küçükler hesabını 38 yıl sonra yayınlamıştır.

Lisans üstü çalışmalarını tamamlayan Newton 27 yaşındayken Cambrige Üniversitesinde matematik profesör olarak getirilmiştir
. 1671´de aynalı teleskopu geliştirerek Royal Society´e seçildi. Ama burada özellikle Robert Hooke tarafından şiddetle eleştirilmesi Newton´u iyice içine kapanık hale getirdi.

Bilim dünyasıyla ilişkisini kesen Newton 1678´de ruhsal bunalıma girdi
. Yakın dostu ünlü astronom Edmond Halley´in çabalarıyla 6 yıl sonra bilimsel çalışmalarına geri döndü. Ve 2 yıl içinde efsanevi yapıtı Principia´yı yayınladı..Kitabın yayınlandığı yıl kral II. James tarafından Katolik´liği yayma çalışmalarına direniş gösteren Newton, kral düşürüldükten sonra 1689´da üniversite parlamentosuna girdi. 1693´de yeninden bunalıma giren Newton´un yakın dostları John Locke ve Pepys ile arası bozuldu. 2 yıl sonra düzeldiyse de bilimsel çalışmalarda eski verimliliğini gösteremedi..
Bu eser büyük ses getirdi 1699´da darphane müdürlüğüne getirilerek Londra´ya yerleşti
1701´de profesörlükten ayrıldı. 1703´de Royal Society´nin başkanı oldu.1704´de sonsuz küçükler hesabını da içeren Optik adlı kitabını yayınlayınca Leibniz arasında tartışma başladı.Leibniz sonsuz küçükler hesabını Newton´dan 20 yıl önce yayınlamıştı. Newton´un hayatının son 25 yılı bu tartışmalarla geçti ve 20 Mart 1727´de Londra´da öldü. Newton bilimsel çalışmalarının yanı sıra ilahiyata da ilgi duydu.
Aslen Yahudi olan Newton İncil´deki kutsal üçlemeye karşı çıkan kronolojik bir eserde yazmıştır.Newton´un önemi antik çağda başlayan ve daha sonra İslam uygarlığı aracılıyla Avrupa´ya geçen ve Kopernik, Kepler, Galileo tarafından savunulan fikirleri tutarlı olarak birleştirebilmesidir. Sonsuz küçükler hesabını bularak analitik geometriyi geliştiren İslam uygarlığından bu yana matematikteki en önemli gelişmeye imza atması da onu yücelten en önemli faktördür.


ALAN KEŞİFLERİ

Mekanik.......................Hareket yasaları.
Mekanik.......................Gravitasyon yasası
Hidrodinamik.................Hidromekanik yasası
Hidrodinamik.................Newtonian akışkan
Termodinamik...............Soğurma yasası
Optik..........................Newton halkaları
Optik..........................Emisyon teorisi
Optik..........................Newton teleskobu
Matematik...................Calculus
Matematik...................Binom serileri
Matematik...................Newton metodu
Matematik...................Newton-Cotes formülü
Matematik ..................İnterpolasyon formülü
 

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#3
Newtonun Bilime İnsanlığa Katkıları

Isaac Newton,İngiliz fizikçi,matematikçi,astronom,m ucit,filozof,ilahiyatçı.En büyük matematikçi ve bilim adamlarından biri olduğu düşünülür.Bilim devrimine ve heliyosentirizm'in gelişmesinde katkıları olmuştur .

Newton Türev ve integralin mucididir .

Newton 1687′de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica , klasik mekaniğin temelini yaratmıştır ve tarihte en mühim biyolojik kitaplardan biridir . Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin 3 kanununu ortaya koymuş ve sonraki 3 yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur . Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin benzer naturel yasalar ile yönetildiklerini kendisinin kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir . Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş , beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda ilginç renklerden bir tayf yaratması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur .

Yer Çekimi

Gelmiş geçmiş bilim adamlarının en büyüklerinden biri olarak onay edilen Newton , matematik ve fizikte birçok mühim buluşlar gerçekleştirdi . Matematikte ( a+b ) ª ifadesinin üstel seriye açınımını veren genel 2 terimli teoremini buldu . Newton’un bilime en büyük katkısı mekanik alanındadır .

Matematik

Newton’ın matematik bilim dalında neredeyse her alanda katkıları olmuştur . Bilhassa analitik geometride eğrilerin teğetleri ( diferansiyel ) ve eğrilerin meydana getirdiği alanları ( integral ) hesaplamada yöntemler geliştirmiştir . [15] Bu 2 işlemin birbirlerine zıt olduğunu keşfetmiş , eğimler ile ilgili çözümler geliştirmiş ve bunlara akış ( fluxion ) metotları ismini vermiştir çünkü niceliklerin bir boyuttan diğerine aktığını düş etmiştir .

Matematikte ( a+b ) ª ifadesinin üstel seriye açınımını verici genel 2 terimli teoremini buldu .

Leibniz ile kalkülüs tartışması

Newton , ” akış ” yöntemlerini 1666 yılında geliştirmişti ve yanlızca bir kaç matematikçiye özel olarak göstermişti . 1675′te Paris’te Gottfried Wilhelm Leibniz da tamamiyle özgür olarak kendisinin diferansiyel yöntemini geliştirdi . Leibniz 1684′te kendisinin yöntemini yayınlayınca , bilim dünyasında bu yöntemi bir önce kimin bulduğuna dair çelik bir tartışma başladı ve 1716′da Leibniz hayatını kaybettikten hemen sonra dahi tartışma devamı etti . Günümüzde tarihçiler Newton ve Leibniz’in birbirlerinden tamamiyle bihaber bu yöntemleri geliştirdiklerini düşünüyorlar .

Mekanik

Newton’un bilime yapmış olduğu en büyük katkısı mekanik alanındadır . Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını beraber ele alarak kütle çekim yasasını belirtti . Newton davranış yasaları olarak tanınan eylemsizlik ilkesi , kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına denk olduğunu anlatan yasa ve etki ile tepkinin eşitliği fiziğin en mühim yasalarındadır .

 
Son düzenleme: