Ney Nedir - Ney Hakkında

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sümerlerden beri Bütün Türk topluluklarında sürekli görülmüş olan ve Sümerler'deNa' adı ile anılan çalgının benzer örneği Aztek Kültür'ünde de bulunmaktadırKaşgarlı mahmutÖzellikle Araplar için yazdığıDivan'ı Lügat'ı Türk Adlı Türk Kültür ve Dil'ini anlatan eserindeNey içinSagu DenilenEr'ler için düzenlenen ÖlümErdem ve acı'ları anlatan Tören'lerde kullanıldığını aktarmıştır Daha yakın zamanlardada benzer ismi ile Farsça’ya da geçmiş olup nay'Adını almıştır Arap toplumunda'da üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmâr sözcüğü ise (nefes borusu ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır Türkçe’de ise hemen her zaman ney olarak anılmıştırKavimler göçünden çok eski zamanlardan kalan Runik Harfler'inAslının henüz anlaşıldığı;ProtoTürk Yazıt'ları zamanından kaldığı düşünülen Kültür'izleri gibimiras kalmış olan çok az Kültür'el öğelerin devamı olarak ise bugünkü Romanya’da nayu olarak Ad'landırılır

Sümer toplumunda MÖ 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu MÖ 3000-2800 yıllarından kalan bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi'nde sergilenen neydir Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır

Günümüzde ney Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf müziğinin bir sembolü haline gelmiştir Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine Ney için üflemek tabiri kullanılır Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır Kaynağını İslam'da Allah'ın insanı yaratırken ruhu üflemiş olmasından alır

Kargı denilen bir çeşit budaklı kamıştan yapılır Akordlarına göre çeşitli boylarda olan ney dokuz kısa boğumdan meydana gelmiştir Üzerinde 7 perde mevcuttur Bu perdeler açkı ile delinerek elde edilir Son yüzyıllarda eklenmiş üflemeyi kolaylaştırıcı önemli bir bölümü de başparesidir Boynuzdan veya fil dişinden yapılır

Başlıca yedi çeşit ney vardır Her ney bir akordun (makam) karşılığıdır Mansur'da dügah şah ney'de buselik davut ney'de çargah bolahenk'te neva süpürde'de hüseyni müstahsen'de acem kız ney'de gerdaniye Yeni başlayanlar için genelde kız ney tavsiye edilir Neylerin bir oktav ince sesini veren çeşitlerine de nısfiye adı verilir Her ney’in nısfiyesi vardır Bunlar hem ince hem kısadır Alındıktan sonra ilk üç ay içinde haftada bir ikinci üç ay içinde iki haftada bir daha sonra ayda bir yağlanmak suretiyle bakımı yapılır Yağ fındık yağı badem yağı vb olabilir En iyi yağlama yöntemi neyi bir tekne içerisinde yağa yatırmak suretiyle yapılanıdır Daha farklı yağlama metodları da kullanılabilir Neyi çok dikkatli kullanmak gerekir Ney düz bir zemin üzerine yatay olarak bırakılmalıdır Eğer uzun süre bu kurala uymadan bırakılırsa eğilmesi muhtemeldir