Nick Arayanlara Yepyeni Nickler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
oNun aşKıyLa düğümLnDim hayT beni çözeR misin onu unuTTrabiLr misin ?

unutma giTTğinDe döneR umuDum vaRdı ama başKasıyLaym diinCe oDa kaLmadı

sensizLikLe kaÇ güN doLdu bu gözLer kimseyi görmez oLdu

özLüyoRum ağLıyoRm unuTurum dioRm yiNe vazgeÇemioRm

ağLama kaLbim büyüDün arTık zorLama kaLbim dönMez biz ayRıldıK

biLiorum değişTm gerÇkLerLe yüzLeşTm sizDe farKediN bn onDan vazgeÇtm

sevDim seni.. yaĞmurLu bi günDe göRdm gözLerini sonRa ayNı yerDe terKettiN beNi..

hoşçaKal sevgiLm gerÇi dimi umRunda değiLm ?

zoRLa sevdiRemem vazgeÇtin beLki ama unutabiLir misiN biLemem

aşKta özüR oLmaz dediN ne suRatıma baKtn neDe dinLedn

hayaLLermz hani neRde şimDi ama unuTmuşsunDur tabi umRunDa biLe değiLm ki

beN giBi seviYor mu eLLer seN mutLu oL bu kız seNi ömüR boYu beKLer..

bu nasıL eziyeT aLLahm tam aLışmışKn ona yaRm kaLdım

biLsen uzaKLarda kimLeR ağLıyoR geLemem sevDiğim bu yüreK aRtıK dayaNmıoR

bu hasRetLik biTirecK beni ölüCm son keZ göRmeden seNi

biRgün gidersem saKın sorma nereye diYe hatıRLa beni terKedişiNi dön bi baK geçmiŞe anLa bitişimi xS

çoK mu yoRGun çok mu ağıR ruHum tamam buNdan sonRa seni unuTtum xS

tanımaDn kenDini aynaDa neDen değeRLndirmeDn bi kere bizi aşKtn yaNa ..

soNu yoK bu aşKın kaRışTı boşveR kaLbim senSizLiğe de aLıştı

guRurum ağıR basıyoR unuTmaya razıyıM seNi sevmioRm artıK kararLıyım

maDem arTık sevmioRsn ''heP içimDe yaŞarm seNi'' son sözm oLsun

beCeremioRm arTık sevmeYi snDen öğRenDm beNde kaLpLerLe daLga geÇmeyi

gözLerm göRmez oLdu sanKi diLm tutuLdu seNi göRünCe kaLbn duRdu x)

soRun değiL sevme beNi ama hayaTınDan da siLme beLki dönersN geRi

kaPtırma sakıN keNdini bi piÇe unuTma hePsi zübBe

onDa kaLdı aşKa daiR her şeyim ben unuTtum desmDe onu sayıKLar heCeLerm

kanaTsız meLeğiN seN giDince öLdü sensizLikLe beraBer topRağa gömüLdü..

ağLamaKLı geCeLer seNsizLiği kovaLaDı günLerce

meLanKo günLer,ağLamaKLı sesLer,kanLı gözLer,hePsi snDen esR

geLme geceLerime girMe artıK düşLerime x(