Nietzsche Ve Postmodernizm Kitabı - Kasım Küçükalp

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Nietzsche Ve Postmodernizm Kitap Özet - Kasım Küçükalp Kitapları - Kitap Tanıtım - Kitap Fiyatı


Kitap Özet
Nietzsche'nin postmodern felsefi düşünceye etkisinin incelenmeye çalışılacağı bu metin, Nietzsche'nin düşüncesinin postmodern düşünceyle birebir örtüştüğü iddiasında değildir. Bu anlamda genel olarak bir Nietzsche postmodernizm karşılaştırması ve buna bağlı olarak Nietzsche'nin postmodern bir filozof olup olmadığına ilişkin bir tartışma, çalışmamızın kapsamı dışındadır.

Nietzsche'nin modernizm ve modern felsefi düşünceyi 2500 yıllık metafizik düşünce geleneğinin bir devamı olarak ele alması ve buna bağlı olarak modern felsefi düşünceye yönelik eleştirilerini, bir metafizik eleştiri olarak ortaya koyması nedeniyle, felsefi düşünce tarihi içerisindeki konumu bağlamında ele alınıyor.

Elinizdeki metin Nietzsche'nin postmodern felsefi düşünceye etkisini, tek tek filozoflar bakımından değil, postmodern düşünürlerin hemen hepsinin önemsedikleri ontolojik, epistomolojik, etik, politik ve estetik içerimlere sahip, olumsallık, antihümanizm ve perspektivizm temaları bağlamında incelenmeyi deniyor.

Kitap Ön Yüzü


Kitap Künyesi

Nietzsche Ve Postmodernizm - Kasım Küçükalp
· Kibele Yayınları
· Basım Tarihi : 11 - 2010
· ISBN : 9789944339339
· Sayfa Sayısı : 264
· Etiket Fiyatı : 19.00 TL