Nikah Duası okunuşu ve anlamı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Nikah Duası Nasıl Yapılır?
Nikah Duası Türkçe, Nikah Duası Arapça

Nikah Duası Oku
Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al beynehuma nefraten ve fitneten ve firra.Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma verzukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-halikın.

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-sifahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.

Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.

Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati haseneten ve kına 'azabe'n-nar."Allahım
Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlaklarını güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendilerini doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sapmaktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygamberimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.
Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'I- alemıne 'l-fatiha.:

Kaynak: Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı