Nükleer Reaktör Nedir - Nükleer Reaktör Hakkında Bilgi

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
nükleer reaktör nedir - nükleer fission - atomların parçalanması - atomlarda çekirdek erimesi

Atom enerjisinin, ısı enerjisine dönüştürüldüğü düzene atom veya nükleer reaktör denir. Atom çekirdeğini meydana getiren (proton ve nötron) elemanter zerreciklere nükleyon denir. Nükleyonlar arasında çekirdeğin parçalanmasını önleyen çok büyük çekme kuvvetleri vardır. Çok protonlu çekirdekler labil (dengesiz) oldukları için denge durumu kolay bozulur. Mesela: Uranyum 235 çekirdeğini serbest nötronlarla bombardıman edilmekle dengesini bozmak mümkündür.

Serbest bir nötron, Uranyum 235 çekirdeğine çarparak onu titreşime (resonance) getirmektedir. Bu titreşim sonunda Uranyum 235 çekirdeği meydana gelir. Bu şekilde meydana gelen daha hafif elementlere fission (FiSSlON) ürünü denir. Büyük bir hızla reaktör içerisinde rasgele harekette bulunan fission ürünleri yine reaktör içinde bulunan maddeye çarpmak suretiyle kinetik enerjilerini ısı enerjisine dönüştürürler. Fission olayı sırasında serbest kalan nötronlar yine birer Uranyum 235 çekirdeğine çarpmak suretiyle aynı reaksiyonu sürdürürler. (Zincirleme reaksiyon). Temin edilen ısı enerjisi basınçlı su reaktörleri ile elektrik üretimi sağlanır.

Bu nükleer fission (atom parçalanması) enerjisine istikbalde en büyük enerji kaynağı olarak bakılmakta ise de bunun doğuracağı sakınca ve tehlikeler oldukça büyük olacaktır. En güvenilir bir enerji kaynağı olmakla beraber en çok korkulan da budur. Yan tesirleri kontrol edilmezse felaketi de beraberinde getirebilir. Bir tarafta gelecek için düşünülen sonsuz bir enerji kaynağı, öte yandan ise çevreyi radyoaktivite canavarı ile karşı karşıya bırakma durumu...

Bunun üzerine daha az tehlikeli olan ‘NÜKLEER FUSİON” (Çekirdek erimesi) enerjisi için çalışılmaya başlanmıştır. İnsanlığa güvenilebilir ve üzüntüsüz bir gelecek vaat eden enerji kaynağı Fusion’dur. Bu “NÜKLEER FUSİON” (çekirdek erimesi) e kadar enerji üretir ki nazari olarak 5 milyar yıldan beri parlayan güneş daha milyarlarca yıl parlamaya devam edecektir. Yayılan enerjinin çok küçük bir parçası (2,2 milyonda biri) dünyamızı ısıtır ve aydınlatır.

İstikbalde nükleer fusion’dan enerji üretecek kuvvet santralleri da bu günkü nükleer enerji santralleri gibi nükleer enerjiden faydalanacaklardır. Fakat fusion kuvvet santrallerinin bu gün çok sözü edilen uranyum ağır maddenin çekirdeklerinin parçalandığı nükleer santralleri ile arasında hiç bir alakası yoktur. Fusion; şu mühim faydaları sağlar: a) Hidrojen eritilmesinde bir sürü radyoaktif madde meydana gelmez, yalnız helyum gazı meydana gelir ki, bu da radyoaktif değildir. (Buna rağmen nükleer fission-atom parçalanmasında birçok tehlike arz eden radyoaktif maddeler meydana gelir.) b) Fusion enerji santrallerinde kontrol edilmeyen bir patlama söz konusu değildir. Bu muamele sırasında herhangi bir arıza meydana gelir de çekirdek erimesi birdenbire durursa “güneş ateşi” söner, reaktör durur.

Atom araştırmacılarına göre her gram hidrojen 150 milyon kilo kalorilik (KCAL) bir ısı vererek erir ve helyum’a dönüşür. Suyu meydana getiren maddelerden biri olan Hidrojen, aynı zamanda dünyada en çok bulunan kimyevi elementlerden biridir. Gerçi nükleer fusion için her seferinde 7000 hidrojen atomundan yalnız biri uygun gelir, bu ötekilere nispetle iki kat ağırdır. Ağır hidrojenin (DEUTERİUM), bu gün insanlar kullandığı enerjiyi iki misline çıkarsa da okyanuslarda uzun yıllar yetecek kadar stoku vardır. Kolayca izole edilen bu Deuterium’un 1 tonunun vereceği enerji, 3 milyon ton kömürün vereceği enerjiye eşit olacaktır. İlim adamları bu projelerin tatbik sahasında başarı elde ederlerse insanlığın enerji ihtiyacı ilelebet temin edilmiş olacaktır.


sızıntı dergisi
alıntı