Öfke, Kibir, Haset, Korkaklık, Zan İle İlgili Hadisler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
414 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın!"
Ebû Vail radıyallahu anh Ebû Dâvud

415 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Biriniz ayaktayken öfkelenirse, hemen otursun Öfkesi giderse iyi, gitmezse hemen yatsın"
Ebû Zer radıyallahu anh Ebû Dâvud

416 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim, öfkesinin gereğini yerine getirmeye gücü yettiği hâlde, kendini firenlerse, Allah onu, kıyamet gününde, yaratıkların huzurunda çağırır ve hurilerden dilediğini almakta serbest bırakır"
Sehl radıyallahu anh Tirmizî

417 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
"Siz kime pehlivan dersiniz?"
"Yenilmeyen kişiye"
"Hayır, asıl pehlivan, kızgınlık anında öfkesine hâkim olan kimsedir," buyurdu
İbn Mesûd radıyallahu anh Müslim

418 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
"içinizde kimi müflis sayarsınız?"
"Malı kalmayan kimseyi"
"Hayır, asıl müflis, kıyamet gününde, ona sövmüş, buna zulmetmiş, berikinin malını almış olarak gelen kimsedir Orada ne dinar vardır, ne de dirhem Sevapları alınıp o kimselere verilir Yetmez, bu defa onların günahları sırtına yüklenir işte müflis odur
İbn Mesûd radıyallahu anh Rezîn

419 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Öğretin, kolaylaştırın ve güçleştirmeyin! Biriniz kızdığı zaman, sussun!"
İbn Abbas radıyallahu anh Ahmed

420 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Hasetten, kıskanıcılıktan şiddetle kaçının! Çünkü haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, sevapları yer bitirir"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud

421 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"insanlarda bulunan huyların en kötüsü, tutkulu bir cimrilik ve şiddetli bir korkaklıktır"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Ebû Dâvud

422 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Size, sizden önceki milletlerin hastalığı olan haset ve kin bulaşmış Bunlar kazıyıcıdır Ancak, ben saç kazımayı kastetmiyorum Onlar din kazıyıcısıdır
Canım elinde olan Allaha yemin ederim ki, îman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam îman etmiş sayılmazsınız
Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi size göstereyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın!"
Zübeyr radıyallahu anh Tirmizî

423 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Zandan uzak durun! Çünkü zan, sözün en yalanıdır
Başkalarının gizli konuştuklarını yaymayın!
Birbirlerinizin ayıplarını araştırmayın!
Gereksiz yere rekabete girmeyin!
Birbirinizi kıskanmayın!
Birbirinize kin tutmayın!
Birbirinize sırt çevirmeyin!
Ey Allahın kulları, Allahın size emrettiği gibi kardeş olun!
Müslüman müslümanın kardeşidir Ona ne zulmeder, ne de onu yüzüstü bırakır Ona hakaret de etmez"
Sonra kalbini gösterdi:
"Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır!
Kişinin, müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük bakımından kendisine yeter de artar bile
Müslümanın herşeyi müslümana haramdır: kanı, şerefi, malı
Allah, sizin ne bedenlerinize, ne biçimlerinize ve ne de amellerinize bakmaz, kalblerinize bakar"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Buhârî

424 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Allah buyuruyor:
izzet ve büyüklük benim elbisemdir Bu ikisinde her kim benimle çarpışırsa, ona azap edirim"
Ebû Saîd radıyallahu anh Müslim

425 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem:
"Kalbinde zerre kadar kibir, büyüklenme bulunan kimse cennete giremez!" buyurdu
Bir adam, "Fakat kişi, elbisesinin ve ayakkabılarının güzel olmasını ister"
Şöyle buyurdu:
"Allah güzeldir, güzelliği sever Kibir, Hakkı inkâr edip, insanlara üstten bakmaktır"
İbn Mesûd radıyallahu anh Müslim

426 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"insanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş atalarıyla övünmekten vazgeçerler, ya da Allah katında, burnuyla pislik yuvarlayan böcekten daha âdi bir dereceye düşerler
Allah teâlâ sizlerden kötü dönem kibrini temizledi Artık kişi, ya günahtan sakınan bir mümindir, ya da azgın bir günahkâr
insanların tümü Ademin çocuklarıdır Adem ise topraktan yaratılmıştır"
Ebû Hureyre radıyallahu anh Tirmizî

427 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Allah bana, "alçakgönüllü olmanız, birbirinize karşı büyüklenmemeniz, böylece kimsenin kimseye tecavüz etmemesi," hususlarını bildirdi"
Iyad radıyallahu anh Ebû Dâvud