Öğrenme Bellek Düşünme Test Soruları

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
lise 2 psikoloji - öğrenme - bellek - düşünme - psikoloşi doruları - psikoloji test çözümü - psikoloji soru ve cevapları
Soru1. Öğrenmenin bir yolu da “Çağrışım yoluyla öğrenme”dir. Eskiler çağrışımı iki fikir arasında bir bağ kurulması süreci olarak açıklamışlardır. Böylece birbirine bağlanan fikirlerden biri bilinç alanına geldiği zaman ötekini de bilinç alanına çekmektedir. Örneğin; bulut, yağmuru; kısa, uzunu; şişman, zayıfı; elma, armutu; okul, öğrenciyi; Kurtuluş savaşı, Atatürk’ü hatırlatabilir. Aristo, öğrenme olayını bir çağrışım olayı olarak tanımlamış ve başlıca dört çağrışım ilkesi olduğunu ileri sürmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu çağrışım ilkelerinden biri değildir?

A) Benzerlik ilkesi
B) Uzayda yakınlık ilkesi
C) Perspektiflik ilkesi
D) Zamanda yakınlık ilkesi
E) Karşıtlık ilkesi


Soru2. Bir anne ya da baba, çocuğuna sürekli “zenciler kötüdür” derse; çocuk zencilerle herhangi bir ilişkiye girmeden zencileri kötü bulmaya başlar. Diğer taraftan, televizyonda gösterilen filimlerde yılanla karşılaşan yetişkinlerin dehşetle geri çekildiklerini gören çocuk da yılandan korkmaya başlayabilir.
Yukarıdaki örneklerde genelde verilmek istenen nedir?

A) Klasik koşullanma nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı eşleştiği zaman gerçekleşir.
B) Kişi öyle yaşantılar geçirebilir ki, karşılaşacağı herhangi bir nötr uyarıcı korku koşullamasını açığa çıkarır.
C) Koşullu tepkilerin kazanılmasında insanın mutlaka bir koşullanma yaşantısından geçmesi gerekmiyebilir.
D) Koşullu davranımlar gözleyerek kazanılırlar.
E) Anne ve babalar çocuklarının korkmaması için iyi örnek olmalılar.Soru3. Gittiği bir koyda çok balık tutan bir balıkçı sık sık o koya gider. Ama, sonradan tekrar gittiği halde bir şey elde edemezse, artık o koya gitmekten vazgeçer. Balıkçının bir süre sonra bir zamanlar çok balık tuttuğu koya dönmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

A) Koşullanmanın sönmesi
B) Koşullanmada ayırd etme
C) Transfer
D) Koşullanmanın genellenmesi
E) Kendiliğinden geri gelmeSoru4. “Bir çocuk pembe takımlı bir sofrada zevkli yemekler yemişse pembe renkli şeylere hoş duygular besleyecektir”
Bu durum öğrenme ile ilgili aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?

A) Genelleme
B) Kendiliğinden geri gelme
C) Sönme
D) Ayırt etme
E) Klasik koşullama

Soru5. Bir buçuk yaşında ailesi ile Almanya’ya göç eden bir Türk çocuk, Almanya’da doğup Türkçe bilmeyen arkadaşlarıyla Türkiye’ye geldiğinde, arkadaşlarına göre Türkçeyi daha çabuk öğrenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?A) İleriye doğru ket vurma
B) Öğrenmede ayırt etme
C) Öğrenmede genelleme
D) Öğrenmede transfer
E) Öğrenmede pekiştirmeSoru6. Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma için söylenemez?

A) Klasik koşullanmada davranım tıpkı uyarıcı gibi belirlidir.
B) Klasik koşullanmada uyarıcı belirli bir olaydır, kısa süreli sunulur.
C) Klasik koşullanmada davranım genellikle tepkisel olarak yapılan ve doğuştan gelme bir davranımdır.
D) Klasik koşullanmada pekiştirme davranıma bağlıdır.
E) Klasik koşullanmada pekiştirme daima yapılır.Soru7. Günlük hayatta çatal kaşıkla yemek yeme, konuşma, yazı yazma, araba kullanma, bir müzik aleti çalma gibi beceriler kazanırız. Bütün bu becerilerde, bireyin davranımları hızlı ve doğru olarak yapabilmesi için alıştırma gereklidir.
Bu becerilerin hızlı ve doğru yapılmasını sağlayan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edimsel koşullama
B) Motor öğrenme
C) Bilişsel öğrenme
D) Klasik koşullama
E) Sözel öğrenmeSoru8. Baston Filarmoni Orkestrası’nın şefi Benjamin Zonder 1999’da Türkiye’de yaptığı Yönetim Orkestrasyonu konulu sunumda dört konservatuar öğrencisi ile bir gösteri yaptı. Öğrencilere önce bir parçayı bildikleri gibi çaldırdı. Çaldıkları parça kimseye bir şey hissettirmedi. Zonder, öğrencilere gülmelerini, kendilerini dünyanın en önemli insanları gibi görmelerini, yaptıkları işin dünyanın en önemli işi olduğunu düşünmelerini söyledi. Çocukların ruhundaki değişim yüzlerine yasıyana kadar bunu sürdürdü. Sonra da aynı parçayı ikinci kez çalmalarını istedi. Sonuç muhteşemdi! Onlardan yayılan enerji herkesi sardı. Günün sonunda salondakiler kendilerini koro halinde şarkı söylerken buldu.
Benjamin Zonder bu başarıyı sağlamak için ne yapmıştı?
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A) Öğrencilerin heyecanlarını yenmeleri sağlamıştır.
B) Yaptıkları işin önemini kavratmıştır.
C) Öğrencilerin kendilerine güven duymasını sağlamıştır.
D) Parçayı tekrar etme şansı vermiştir.
E) Öğrencileri motive etmiştir.Soru9. Bir öğrenci sınıfta öğretmenin anlattıklarını dinlerken, aynı zamanda dersten sonra gitmeyi tasarladığı filmi de düşünürse, büyük bir olasılıkla iyi bir öğrenme gerçekleştiremeyecektir.
Yukarıdaki anlatılana göre aşağıdaki hangi neden öğrencinin dersi öğrenememesinin gerçek nedenidir?

A) Anlatılan konu çok karmaşık haldedir.
B) Öğrenci derse hazırlıksız gelmiştir.
C) Dersin işlenişinde kullanılan yöntem yanlıştır.
D) Öğrenci dersi izleyecek düzeyde bilgiye sahip değildir.
E) Kişi tamamen uyanık değil ve bütün enerjisini yaptığı iş üzerinde yoğunlaştırmamıştır.Soru10. Tenis oynamayı bilen bir kimse, masa tenisi ve badmington oynamayı çabuk öğrenir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çabuk öğrenmenin nedenidir?

A) Pozitif transfer
B) Negatif transfer
C) İleriye ketvurma
D) Geri ketvurma
E) HeyecanSoru11. Fizik kuralları gereği; kızak kullanmada sağ ayağı ileri uzatmak kızağı sola döndürürken planör kullanmada sağa döndürür. Bu nedenle, kızak kullanmasını bilen bir kişi planör kullanmasını öğrenirken zorlanmaktadır ve geç öğrenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?

A) Pozitif transfer
B) İleriye ketvurma
C) Geri ketvurma
D) Negatif transfer
E) HeyecanSoru12. Programlı öğrenme yanlıları bu yöntemle, öğrencilerin daha çabuk öğrendiğini, daha az sıkıntı çektiğini, daha sağlam ve daha tam bilgiler edindiğini savunurken, programın karşısında olanlar eksikliklerini dile getirirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu eksikliklerden biridir?

A) Öğrenci doğru cevabı öğrenmeden dersi izleyemez.
B) Öğrenci belli bir zamanda az veya çok öğrenmede serbest bırakılmıştır.
C) Programlı öğrenmede geleneksel müfredat düzenlemesinin aksine programı uzmanlar değil, bir bakıma öğrenciler belirlemektedir.
D) Konu, küçük ünitelere bölünmüştür, öğrenci bu üniteleri kolaylıkla cevaplandıracak durumdadır.
E) Daha somut bilgilere dayandığı için bazı soyut açıklamalar yapılamamaktadır.Soru13. Siracusa kralı Hieron, kendisine altından taç yapan bir kuyumcunun, taca gümüş karıştırdığı kuşkusuna kapılır; Arkhimedes’e tacı hiç bozmadan hileyi ortaya çıkarıp çıkaramayacağını sorar. Arkhimedes, sorunu incelemeye başlar ve bir gün banyoda yıkanırken suyun içinde kol ve bacaklarının ağırlığının azaldığını fark edince birden kafasında bir fikir doğar. Buluşunun heyecanıyla sokağa fırlayarak bağırmaya başlar; “Buldum! Buldum!.”
Yukarıdaki örnek yaratıcı düşünmenin hangi aşamasıdır?

A) Uygulama
B) Hazırlık
C) Kuluçka
D) Kavrama
E) Gözden geçirmeSoru14 Yeni buluş ve icatlar yaratıcı hayalin ürünleridir. Bununla beraber, yaratıcı hayal ana öğelerini insan belleğinin deposundan alır. Yeni tasarımlar insanın bellek deposuyla sınırlıdır. Onun dışında bir şeyler tasarlamak mümkün değildir. Zihindeki tasarımlar çeşitli yollarla elde edilirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir?

A) Katma yolu
B) Birleştirme yolu
C) Ayırıp atma yolu
D) Büyütme ve küçültme yolu
E) Nicelikleri değiştirmeSoru15. Bir konuda test sorusu hazırlamakla görevli öğretmenin, uzun süre çalışıp da gerekli soruyu hazırlayamayarak vazgeçmesinden bir müddet sonra kafasında soruların canlanmaya başlamasını problem çözmenin hangi aşamasıyla açıklayabiliriz?

A) Kuluçka
B) Hazırlık
C) Uygulama
D) Kavrama
E) Değerlendirme
Soru16. Tren garında uzun süre ayakta bekleyen yolcu, elindeki bavulu oturmak için kullanmayı düşünemez. Çünkü bavul eşya taşıyan bir araç olarak öğrenilmiştir.
Bu örnek yaratıcı düşünme ile ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisine uygundur?

A) Yaratıcı düşünce olmasaydı insanoğlu bugünkü uygarlık düzeyine ulaşamazdı.
B) Yaratıcı düşünce atılımcıdır, uzaklara sürüklenme tehlikesini göze alabilir.
C) Nesnelerin belli bir işlevini öğrendikten sonra, bu nesneyi başka işlevleri yerine getirmek için kullanmayız.
D) İçinde bulunduğumuz heyecan yaratıcı düşünmeyi engeller.
E) Algısal etkenler, yaratıcı düşünmeyi engeller.