Okumak ile ilgili sözler - Okumak ile ilgili özlü sözler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
okumak ile ilgili sözler,okumak ile ilgili özdeyişler, okumak ile ilgili güzel sözler,okumakla ilgili özlü sözler,okuma ile ilgili güzel söz,okuma hakkında özlü sözler

Okumak üzerine güzel sözler

1.Okumak gıdadır, Okuyan insanlık, bilen insanlıktır. ( Victor Hugo )

2.Okumayı hiçbir hazineye değişmem. ( E. Gibbon )

3.Okumayı öğrenmek en güç sanattır. ( Goethe )

4.Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu görürsün. ( W. E. Channing )

5.Bir ülkede, okumaya karşı istek artmadıkça, gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz. ( Benjamin Franklin )

6.Okuma, alışkanlıkların en asilidir. ( Antoine Albalat )

7.Okumayı öğrenmek, en güç san'attır. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir. ( Namık Kemal )
 

#2
Okumak ile ilgili özlü sözler

Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez Victor Hugo
Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır P Peacut
Okuma zevkini, Hindistan’ın hazinelerine değişmem E Gıbbon
Okumak bir deva, anlamak bir şifadır R Necdet Evrimer
Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır Bacon
Okumak gıdadır, okuyan insanlık bilen insanlıktır V Hugo
Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin W E Channing
Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir Montesquieu
Okunacak en büyük kitap insandır Hacı Bektaş Veli
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz Montaigne
Okuyabilirseniz her insan bir kitaptır W Ellery Channing
Okuyan insan fenalığa vakit bulamaz