OkuYun beNjee çoq süfeeLeR

#1
Sponsorlu Bağlantılar
okuYun beNjee çoq süfeeLeRqiEeE


beN çeKetimİ kaybetmİşİm sen düğme aRıoRsun pehh . . .

bu kdR kaLbsis oLamassIn ama yaNNış yoLdasIn.

Bir Dü$-tüK KıRıLdık aNLa İ$tee..

dÜn yanImda buqün neRde adıNa "düNya" deniLen kaHbe.

'aşqLa SakLanßaç oYnuorm !! En iisi içimdn 9'a kadar saymaK we onu oLduğu Yerde Unutmak...!

HiC ß! MaN!Ta Bana ayaq CekemeD! ceqSé Bıle ayaq†a qezeMeDi.

Haketmediğini ßiLe ßiLe sevmek mi yoksa çekip gitmekmi ? . .

kaLbi oLmayaNNaR kaLp kıRıo - caNıMı eN çoqh bu yaKıo.

beNi - kasMa,boğMa,yoRma - sıkIntı yaRatma çoK soRu soRma haYaTi öNem aRzeden biRşeY yoKsa raHaTsız eTMe ! . . susKuNkeN çoqh qüseLsiN buNu bozMa !

şımaRıqh - uqaLayım isTeiNce laFı koyaRım aMa çHoq haSsaS vE aLıNqaNıM çözeMessiN beNi beN zoR oLaNLaRdaNıM.

biRqüN ağLaRım - biR qüNahkaRım.biR daHa aRaMa boşuNa beN fiRaRdaıM.

koLay değiL roL yapsamda bazen beni hiçbişey güLdürmüyor..sorun değiL çünkü artık zaten beni hiçbi dert öLdürmüyor.

" soN duRaq - kaRa topRaq "

ELime $işeyi aLınca qelİr yanıma Dost biLdiklerRİm ,$işe dibe vuRunca çekeR qider ..Geçmi$ini ZiktikLeRim.

SévéN ÇékéЯ Acıyı…SévméyéN Ne ßilsiN…ßaNa a$KTaN SöZ éTMé…SévméK KiM SéN KimsiN…!

terK ediLmek ßedawa - ßizi Satanı bis bele$e weriyoz ama.

kRaLiçeye kRaL oLacağıNa qiTTin kaŞaRa pezeveNq oLdun - hiç umRumda değiLsin haqeDDiğiN yeRi buLdun.

biLioRsun taLebeyim,hafTaaRası qeLeMem - cumaRtesi aNNem evDe pazaR babaaNNemDe,heLe iqİmİsi qöRürLeRse seyRed siNemayI evDe.aNNasaNa be **** bNm qözüm yoqh seNde.

Ø oDµñ ßêNï ÂŞâR ßï VµR$Âm ƒêLêGï ŞâŞâr DêLïKâNLÎ Kı§LâR MâNïTâ§ıZ ¥âŞâR ( aquLaqaLaqa )

bitti sNdn nefRet edioRum - anLaki seNi hİç sefmioRum - qöRki seNden bucaq bucaq kaçıoRum.şimDi kuLaklaRını tıKa ! " seNi uNutamıoRum "

HayaLLerimi Yakın,Resmime Bakıpta AğLamayın Sakın.Bu Bir Hatıradır,DikkatLi Bakın.Kıymetim Yoksa, ''YIRTIP ATIN''...

LütFeN YeRLeRe TüKüRMeYiNiZ TüküReCeK O KaDaR SuRat VaRKeNe. ( azuHaha )

Mâzérét G*t qiBidir Hérkézdé ßuLuñu®!!!

Pølis tutanaklarına kirli mûrekkeple hırsız diye ge¢ti adım. Yarından bir avu¢ umut ¢almışım.

Bak İbret Al Yere Düşen Yaprağa,oda eskiden yukardan bakardı toprağa.


herkez gûLû$ûmû görûyør.. kîmse sava$'ImI görmûyør.

ßana öyLe ßir $ey yaptınki dostLarlm ßiLe ßana qüLdü,Sana öyLe ßir $ey yapac***i dü$manLarin ßiLe ağLıyacaq.

Okµdµğµm h£r Rømanda ßî Kahraman Oldµm, Ama £n Çøk K£ndî Hîkay£md£ yørµLdµm..

Hayat Bir Kumarmış BizLer Oyuncu MutLuLuk YoLunda Bnm Sonuncu DertLerLe YaŞamak HayLi Yorucu KaderLe Oturup Zarmı SaLLasam?..

baNa buLaşma kaLbini kıRaRım - üsdüMe qeLme düNyayI yakaRım - bu sefqi saNa çoq qeLdi - buNdan böyLe uzaq oLaLım.

saNa canImdan caN veRdim daha n'pıcaKtım.bizi yaRataN duRurKen saNamı tapıcaqDım.

Hiçbir Sévap mutLu étmédi ki Béni, SéninLé işLédiğimiz GünahLar kadar..

ßeni Vurun ßu Aşk'a ßir ( . ) Koyun !

Umduğunu deiL.! ßuLduğunu GötürecekSin..!

karanLIk øLmadan aydInLIk deqersiz bir pIrLanta..

sefioRum dioRsun heRqese veRioRsun ( nihahaha xD )

içimdeqi phiç beNi bıRaqma hiçç ! . .

$arıLıp ßasH uCumdaqi fot0ğrafLarIna ağLaR oLdum ßaksaNa . . .

özentİmİz oLamaIn efendi oLun yada efeNdinis oLaLım.

Mutluyken Herkes iyi Olur Adam Kavgadayken belli olur .

Ben UmuTLaRıMı Boş KoVanLaRa doLduRdum...AcemidiR aLdığım NişaNLaR,Ben heR aŞKta KenDimi vuRuRum.

KayBoLsam... hiÇ oLsam... yada ... hiÇ oLmasam .. ?

Sen mi vardın $imdiye dek ? TEK tabancada ya$ar bu yûrek!.

kim ne düsündügümü bilebilirki
ne hissettigiimii
kiim oLdugumu?
kiim biLebiLirki nasiL sevDigimi
sevDiimmii
nasiL oLdugumu..?
kiimiin konusDugunu
kiim Diiyor yaLansöyLedigiimii
ne DüsünDügümü
ne hissettigiimii..
kiim beniim ruhumDa yasiyor..?
o benmiyim sen mii..??!!


ßén ya$amaya qéLméDim dédim
öyLé 1ßahkıoRum hayaTa..
SéNy taNımaDan önCéLérDé
RéSt çéKmi$tm SéVdaya
nasıL oLcak ßu i$LéR déDim
kuRt kuzuyLa yanYana..
1dé a$k oLmaz dédim
aMa séN çıkıVéRdn kar$ıma..
çaYımın $éKéRy..qiTarımın téLy..
YazımıN sıcaqı..kı$ımın oCaqı..
DéNizimin Sésy..MéLodimin ésy..
HéR$eimsin séN !!!
aNa-ßaßa-ßaJı..aCımın iLacı..
éVimin huzuRu..a$kımın muzuRu..
ßiLqimin kuSuru..suLar qißi duru..
héR$eYimsin séN !!!

Herşeyi silip atmak yok saymak unutmak var
İntikam çok sinsice aşkın kucağında saklanır yakar
İçimdeki kötü fısıldar 'Acıt acıtabildiğin kadar kanar'

Önce fikrin düşer
Boğar gecemi sorulara
Hiç mi gelmez içinden huzur
Ne gerek var bu kavgalara
Affetmek aşkın içinde var

Gururun gardını kollar
Gururum delik deşik sana
Ben insan değilmişim
Hiç mutlu edemezmişim seni

Zamansız gidermişim yarım bırakırmışım
Sonları hiç sevmezmişim asla yetinmezmişim
Ama ben çok
Çok aşığım sana...
Yokluğunun deminde, ayrılığın son perdesindeyim.
Bitecek birazdan aşk oyunumuz, kapanacak sahnemiz...
Ve son selam seyircilere...Ardından veda zamanı...
Üzülme!!!
Bir daha hiç dönmemek üzere gidiyorum....
 

#2
dÜnÜn haTasInI bana soRmayIn doĞru yanLış diyE akLınIzı yormayIn - çaLıŞın.


çaPın kadaR konuŞ, küTLenİ heSaPLıyım x)


takıL bana hayaTın rénkLenSin faSLa takıLma göKkuŞaĞına dönérsİn x)


qidEceĞin yeRe benİde göTür sevgiLi soRan " baŞımın beLaSı " dersİn x)


ciDDiysén heRşeye vaRIm daLgaySan acayiP sörF yaPar aqLatırım >3


bir amaCın yokSa bana takıLabiLiRsİn xD


takıNtıLarım yokTur hérkeSTen éşiT dereCéde neFrét edeRİm.


baqdIĞım kadaRSın aRkamI döndüĞümdé yaLaNSın (=


yaPma béé azraİl maRionUn biLe 3 canI vaR !


bu Son giDisin oLsun söZünü tut ne oLursun


annééé moTor . . baba ökÜüÜüzzz . . kIzımıS tikY oLdU üzgüNüZ xD


Ey hayat ! O'na şükret ! Sana O'nun yüzünden
dayanıyorum.


Gitmek Kolay KaLıpta Sevmek oLay


Ya GeLdiğiN Gißi oL Ya Da GeLdiğiN Gißi KayßoL !


Şaire sormuşLar neden içkiyi ßıraktın diye oda ; Şerefine içiLcek aŞk kaLmadı demiş ..


Kimse Sormadan KayboLsam göLgemde Herşeyi Unutsam döNéRmiyiM geriYE ?


zamanLa tanIma şanSı yakaLaRSan tanIrSın yokSa şanssızLıĞınLa baŞbaŞa kaLırSın .


Herşey Tamamda Bi Sen Eksiksin


•••koLpa aşkLar en Sonunda bi yernde SarSıLır•••


aRdıĞını buLduĞunda 2 éLLe saRıL . . kaYBéTmék koLay ama kaZanmak çOk zoRdUr.


haLa anLamadın.. 40 fırıN ekmeK yeSende kaR etmez.. HamuRunda yok deLikanLıLıK.

sendeKi güzeLLik ne ki, bendeKi aşkıN yaNınDa.


İntikam nedir ki ? Bendeki nefRet en büyük intikam duyGuLarını dize getiRir.

ArAmIoRuM kImSeYı olMaSı gErKnLeR ZaTeN YaNımdA..yAnImDA OlmAyIp gidEnLer kıMn uMrUnDa...

YoruLduğum sen değiLsin kendi yok oluşLarım ..

sana dErdimİ anLatmak isTedim - sEn kendİni dinLedin.. hakLıydın, çok anLamLıydIn.


arKana biLe bakma, yüreğim saNa, gözLerin düşLerime emaNet..

soNa saRan bozuK kasetLer gibi hayaT.. umuT yoK senDen başKa..

beNi affedeceğiNi biLsem biLe, ben kenDimi nasıL affederim biLmiyorum.

ağLamaLar teseLLi etseyDi, denizLer hediYe ederDim sana beni affetmen için...

yüzüMe bir keRe daHa bakmaN içiN, sensiz yaşLanmaya razıyım.

aFFeT demek içiN geç, ayrıLmak için erKen.. Karmakarışık düşünceLerim..

güzeLim sEni üZeRim -yaLnızLıqın adamıyım ! anLa ßeni !


SaYenDe YoLa GeLdi KaLbim YanLı$ı DoğRuYu Ayırıyor Sen ekSiLeLi HaYaTımDan YüZÜmDe GüLLer aÇıyOr.

.. kim séwér béni bén kéndimi séwmésém?? Hér$ey béndé ba$Lar béndé biTér..!!!

güLLeRim devRiLiyoR gençLiğim savRuLuyoR vedaLaR yoRdu beni biLdiğin gibi değiL...

Bu GünLer Kötü oLsa biLe..YaRınLar Hep GüzeL oLur DerLer..Peki Bu GünLer DünLerin YarınLarı DeĞiLmiYDi?

hayaTı biR çoCuk giBi yaŞamaya bak ; én uFak şeyLere sevİn - çıĞLık aT.

daLqaSız deniZe heRkeS kaPtan


JiLetLenmiŞ bedeniMe kazıDım sensizLiği....

Oynanan Son Perdeydi Hersey Sona erdi SiL unut Beni Kapattım o Perdeyi.

__________________

FazLa ßakma ßurdan değiL,
ßuLutLara aiT o.
meLek demek mi qeÇti iÇinden?
ßırak kirLeTme !
qeÇirme iÇinden.


Hayat dinLe ßeni !
ßırak Peşimi !
ßen vazgeçtim >.<​

Pısırık bir ihtiLaLLe getiriyorum seni akLıma
NotaLar kuşanıp sokağa çıkıyorum
Seni görüyor, benLiğimi yitiriyorum
Ne emir kipi cümLeLerin anLamı kaLıyor
Ne de gerekLiLikLeri akLımda
Kavram kargaşası içerisinde buLuyorum kendimi
DaLgınLığım bir müLteci hüznüne dönüşüyor
Gövdem çocuk tacirLerinin barut yanıkLarı içerisinde
ve tuzLu su canımı acıtıyor
GözLerimi bağLıyorum geceyi mendiL yaparak
Ömrümse karşıLıksız soruLar içerisinde
SenLi düşLere daLıyorum, sana kapıyorum gözLerimi
ÖzLemim büyüyor içimde
İnsanları tanıdıkça, hayvanları daha çok seviyorum


Paranın ne önemi var, önemli olan miktarı


At binenin, ninem dedemindir


Ayağını yorganına göre uzat, yoksa üşütürsün

KaH ÇıkarıM GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM ßeNi..!


"..ßeN SevmeYi ßeceremediM, ßelKi de SevilmeYi..ßeniM SevmeYe eNgeL eVciL aCılarıM VarDı.."


KalaNa GiT, GideNe KaL DemeM..!


SeNi SeviyoruM DiyebilmeK, DünyanıN eN GüzeL eSeridiR..!


eSkideN PiyaSa NerDe ßiZ oRDa, aRtıK ßiZ NerDe PiyaSa oRDa..!DerDi oLaNı DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaNı SileR GeçeriM..!


aSlanlaRa SöZ VerdiM, ÇakallaRa YeM oLmaM..!


DağlarıN TepesiNe, eŞkiyanıN aLnıNa, KızlarıN KalbiNe "öLümsüZ MehmetçiK" YazacağıM..!


öYLe MasuM DurduğuMa KanMa SakıN ŞafaK 295 oLsaDa "FiRaRıM" YakıN..!


aKıLLı oLupTa DünyanıN KahrıNı ÇekeceğiMe DeLi oLurum DünYa ßeniM KahrıMı ÇekeR..!


SeN SeN oL ßiR iNsaNa HattindeN FazLa DeğeR VerMe, eĞeR HattindeN FazLa DeğeR VerirseN o iNsaNı ÇoK ÇabuK KaybedersiN..!


ßakMa ßaNa öYLe ! NefretLe DoluyuM..!


TıpKı ŞairiN DediĞi GiBi eVlaT, ßiZ Ki uStasıyıZ VataN SevmeniN..!


KolaY oLmıcaK SeNi uNutmaK... ßelKi GeCe GündüZ aĞlıcaM... Ne oLurSa oLsuN ßirtaneM, SensiZ YaşamaYa aLışcaM...


öLüM, öLüM DediğiN NediR Ki GülüM ßeN SeniN iÇiN YaşamaYı GöZe aLmışıM..!


DerT SofrasındaN ßaL YediK BaŞ VerdiK ßaş eĞmediK..!


iNsanlaRı TanıdıkCa SevdiM, SevdikCe De TanıdıM (aYNı SeNi SeviP TanıdığıM GiBi)


HayaT YaşandıĞı KadardıR, GeriSi Ya HatıralarDa BiR iZ YaDa HayallerDe BiR uMuttuR..!


eRkekleriN "SeNi SeviyoruM" DemeSi ßiR MumuN "aSLa SönmeyeceğiM" DemesiNe ßenzeR..!


KıR KalbiMi GönlüN oLsuN.. aL HeR ŞeYi GözüN DoysuN.. ŞimDi ßaşKa KollardayıM ßu Da SaNa KapaK oLsuN..!


DünyaDa HiÇ KimseYe GüvenMe ÇünKü ßeyaZ GülüN BiLe GölgeSi SiyahTır


(%) SeNi SeveriM, SeNi SeveniDe SeveriM, SeNi ßeniM KadaR SeveniDe KurşuNa DizeriM (%)


In The ParK’ta GezerkeN, CigarettiYi iÇerkeN.. My FatheR GörDü SuÇ üSTü, I aM DüşTü KıÇ üSTü..


ßiR GüN TitreyereK uYanırsaN ßiL Ki ResmiNi öPtüğüM GündüR.. aMa ßiR GüN SebebsiZ YeRe GözyaşlarıN aKarSa, ßiL Ki öLdüğüM GündüR..


GüneŞe aDıNı ßuzLa YazaN BiRi oLurSa, ßiL Ki o SeNi ßendeN DaHa ÇoK SeviyoR..


ßiZ aĞıR DeğiLiZ MiLLeT HafiF !


ßeN ßüyüK RüzgarLarıN aDamıyıM, ßeniM SevdaLarımDa ßüyüK oLuR öFkeLerimDe.. ßeN SeverseM DestaN, KızarsaM KatLiaM oLur..


o KıZ ßeNi aŞaR ÇünKü KaşaR DelikanLı aDaM ManitasızDa YaşaR


SaNa oLaN GüveniM SonsuZ, eĞeR YakalarsaM DonsuZ, * SusuZ SabunsuZ


SonuNu DüşüneN KahramaN oLamaZ


SeN iMkansızsıN, SensizliK iMkansıZ, aŞK iMkansıZ..


ÇemberiN eN DışınDa, eN ÇıkmaZ SokaktayıM..GeceniN eN SiyahınDa, uMuduN BittiĞi YerdeĞiM.. KöşeYi DönseM öLüM, DüZ GitseM HayaT.. GölgeleR iÇindeyiM..


őŁűm µγкµ gίßί тªτŁı ๏łsă mзzăг τªşıИıИ űzзгίπз тªτŁı ЯΰЧªŁªг Чªżıℓıг...


∂υ∂αğıη∂α ѕıя кαℓαмαм...уüяєğιη∂є уєя вυℓαмαм...gι∂ιуσяυм αятıк кαℓαмαм...


•°o_O α¢ι çєкмєуєηℓєя, вαѕкαℓαяιηιη α¢ι çєкєвιℓє¢єgιηι αкιℓℓαяιηα вιℓє gєтιяємєzℓєя o_O°


Oº° αкιℓℓι σℓαηℓαя ѕєвєρℓєя кσηυѕυη∂α тαятιѕιяℓαя.αмα ηιнαι кαяαяι ѕσηυ¢тα ѕυяєкℓι αρтαℓℓαя νєяιя °ºO


]|I{•----» αℓαу, çσgυ zαмαη αкιℓ уσкѕυℓℓυgυη∂αη ιℓєяι gєℓιя «----•}I|
Baktığım Her Yerde Seni Görmekten Çok Sıkıldım
Biraz BunaLdım Elimde Mi BeLki De Alıştım
Eskisi Gibi OLamam Artık İnan Çok Değiştim
Biraz kırıldım biraz gücendim inan vazgeçmedim
Bırak dedim alev alsın herşey
Kaçamazsın
bu yangında seni kim söndürür bilemem ama
Yine zararlı çıkan sen olacaksın!!!Sonsuzluk gibi çıkıyordu​
Bu söz içimdenUmutsuz bir yakarış gibi
Hiç bitmeyecek bir hasret gibi​

Ben hiç kimseyi bu kadar sevmedim ki...


Artık Séni Dü$ündüqümdé
ßoqazımda 1$éyLér Düqüm Düqüm OLmuyor
Eskisi Gißi
Sén Gidérkén Arkandan ZırıL ZırıL AqLayan Çocuk Sustu
O Da KaßuLLéndi SénsizLiqi...
ßéLki ßazén İsyan Ediyor Unutmadım Unutamam Diyé...
Ama ßén Artık Unuttum Séni
İçimdéki Çocukta Sonsuza Dék..
Susmak Üzéré..
Vé ßén
Vé ßén Daha Yéni AnLıyorum Sénin Koca 1 YaLan OLduqunu...
lutfen sadece emege bir teşekkürr....:)
 

#3
Tam öğrenmeye başlamıştımki, okul bitti


Bütün notlarım zayıf, napiiiim notlarım rejime girmişler


Eger intihar edersem, ölürüm yaaa


Fazla çikletlerinizi yola atın, arabalar çiğnesin


Gençliğim acı veriyordu, ameliyatla aldırdım


Dünya batıyor yüzmeyi öğrenin


Sırılsıklam aşık olmak için denize girmeli


Acele kopyaya öğretmen karışır


Aşkımızı lekeleme, çamaşır suları çok pahalı


Arabanızı fazla yıkamayın, üşütüp hasta olabilir


Üzümü ye, çekirdeğini de ye,sahibi gelince onu da yersin.


Minimini bir kuş kondu pencereye,attım tavaya çok güzeldi


Sakla samanı, şimdi inekler gelir.


Hayat, beynimizdeki bulmacayı doldurma çabasıdır.


Geçenlerde bir taksi çevirdim, hala dönüyor.
Sekiz dil bilen adamı öldürdü,toplu katliam suçundan yargılandı.


Zengin insan geleceği, fakir insan ise bugünü düşünür.


Kedi kullanamadigi programa, viruslu der.

Damlaya damlaya kota dolar.


Acele programa bug karisir.


Dogru program debug istemez.


Sifreni soyleme dostuna, o da soyler dostuna.


Cracker'in hakkindan hacker gelir.


Hack'e giden hacklenir.


Vakitsiz kilitlenen bilgisayar resetlenir.


Doom oynayani 9 labtan kovarlar.


"yüz defa söyleme, bir defa örnek ol"


Lütfen Duvarları karalamayınız
 
Son düzenleme: