Ölçme Tekniği

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ÖLÇME TEKNİĞİ
Ölçme Tekniği Ne Demektir ?


Ölçmeleraranan niceliğin bulunması için yapılan bir işlemde, aranan niceliğin,ölçülen nicelik arasındaki ilişkiye göre doğrudan, dolaylı yada çokluolmaktadır.

Ölçmenin Temel İlkeleri :

Ölçülen değerle, gerçekdeğer arasındaki farka ölçmenin hatası denilir.Hatasız bir ölçmeyapılamayacağından bu siteden yararlanmak isteyen arkadaşların buhususu bütün çalışmalarında gözönünde tutması gerekir.Tabii hatayla,
yanlışı karıştırmamak şartıyla....Kullanıcı ölçme esnasında aşağıdaki hatalarla karşılaşabilir:

1-Kişi Hataları
2-Yöntem Hataları
3-Ortalama Bağıl Hatalar
4-Yapım Hatası


Buraya kadarölçme işleminin yapılması için temelde nelere ihtiyaç gerektiğiniinceledik. Bundan sonra özellikle "HATA" konusu üzerindeduracağız.Hatadan kurtulamıyorsak,bunu en aza indirmek için bazıyöntemler kullanmamız gerekecektir. Bu yöntemler formüller halindeaktarıldığında gerçek ölçme sonucu rahatlıkla bulunabilecektir.
.Bunun için; MutlakHata(deltaX) Bağıl Hata(E) kavramları üzerinde durup, çeşitli örnekleriçözme yoluna gideceğiz. Mutlak HatadeltaX=/XG-X/)=(Gerçekdeğer- Ölçülen değer) E=Bağıl hata=(mutlak hata/ölçülen değer)formüllerini kullanacağız. Bağıl hata; aletin sınıfı iledebulunabilmektedir.
Ayrıca bağıl hata;E=(S/100)*(XM/X) formülü yardımıylada bulunabilir.Buraya kadaraçıkladığımız konuları bir örnekle çözmeye
çalışalım.
ÖRNEK:Maksumumölçme sınırı 200mA olan bir Ampermetrenin sınıfı 2,5'dir.Bu ölçmealetiyle 60mA ölçülmek istenirse Mutlak ve Bağıl hata ne olur?
CEVAP: Mutlak hata=(IG-I)= (S*IM/100)=(2,5*200/100)=-+5mA
CEVAP: Bağıl hata=E= (S/100)*(IM/I)=(5/60)= 0,083= %8,3

Ölçmenin sonucu belirtilirkenkullanılacak olan "DELTAX" hatası ölçmenin tahmin edilen en büyükhatası olacaktır.Bütün bunların yanında ölçmede şu unsurlarda önemtaşır. Doğruluk Ölçülen büyüklüğün gerçek değere yakın olması şeklindeaçıklanabilir.Sistematik hatalara bağlıdır.

DuyarlılıkÇıkışişaretinin giriş işaretine oranıdır. Tutarlılık(Prezisyon) Ölçmelerinkendi aralarındaki tutarlılığı ve tekrar edilebilmeleri yadabirbirlerine yakınlığı olarak tanımlanır ve tesadüfi hatalara bağlıdır.
Rezolasyon
Ölçülen nicelikte meydana gelen ve aletin cevap verebilecği en küçük değişme olarak adlandırılır.

Ayrılık
Ardı ardına yapılan iki ölçme sonucu arasındaki fark olarak tanmlanır