ölen yakınlarımız için ne yapmalıyız ?? ne yapabiliriz

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ÖLÜYE FAYDASI DOKUNAN İŞLER NELERDİR:Bazı kimseler ölüye herhangi bir şeyin ulaşmadığını iddia etmektedirler.

Şimdi söyle düşünelim ölünün borç olsa onu ödesek borcu düşer mi? Neden düşmesin. Her hayırlı iş de ölüye ulaşır. Bilhassa sadaka-i cariye olan işler vardır, onlar devamlı ulaşır.

Hua süresi 114 ayetinde:”iyilikler kötülükleri yok eder” buyrularak yapılan iyiliklerin ulaştığı ve kötülükleri de sildiği beyan edilmiştir.

Bu bakımdan ölüler sevindirilmelidir.Ölülerle ilgili kesilmemelidir.

Mezar taşındaki “fatiha” sözcüğünün anlamı nedir. Eğer ölüye yapılanlar ulaşmasaydı bunun anlamı kalır mıydı. Geride kalanların hayır yapmasının anlamı kalır mıydı ? Ona buna bakıp ölmüşlerinizi mahrum etmeyin.

Hz Peygamber (sav) şöyle buyurur:

“Kabirdeki, boğulmak üzere olan kimseye benzer. Anadan babadan, çocukları ve dostlarından dua bekler. Beklediği dua yapılırsa sevinir” (Ramuz: 368 / 10)

Peygamberimiz: ölülerinize yasin okuyun” diyor (İslam Fıkhı Ans: 3 / 17)

Kur’an’da: Bizi ve bizden önce ölen kardeşimizi marifet diye dua derlerler” (Haşri:10) burularak ölenlere yapılacak olan duadan bahsedilmektedir.

Demek ki, kabirler ziyaret edilecek, selam verilecek, dua edilecek, onlar için yasin, Tebareke, Fatiha, İhlas sureleri okunacaktır.

Ödenen borçlar, verilen sadakalar ölüye ulaşır.


Adam soruyor: “Annem vefat etti. Onun için sadaka versem, ona ulaşır mı? Peygamber: Evet” dedi Adam:

- Bahçemi annem için sadaka olarak veriyorum” dedi (İ.Canan Hadis Ans: 9 /266)a) Sadaka-i cariyenin ölüye devamlı ulaşması nasıl olur?
- “Mü’mine amele ve iyilikleri, ölümünden sonra yaydığı ilim, bıraktığı Salih evlat, vakfettiği Kur’an, yaptırdığı mescit, yolculuklar için yaptırdığı konak, akan çeşme verdiği sadaka ulaşır.(İbn-i Mace Mukaddime 1/88

b) – Her hayırlı amel ölüye fayda verir:

Birkaç ayeti örnek ayeti örnek olarak verelim:

- İsra 24: “Anana babana esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerine kanat ger ve: “Rabbim! küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et” diyerek dua et”

- “Rabbimizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla” (Haşr:10)

- “Habibim! hem kendilerinin hem de mü’minlerin günahlarının bağışlanmasını dile” (Muhammed :19) Bu ayetlere göre her iyilik ölüye fayda verir.

Ölünün ardından, yapamadığı ibadetleri geride kalanlar yapmaktadır. Borçları ödenir. Adak, Zekat hafta hac borcu ödenebilir.

“Haksız yere öldürülen her insan için Ademin ilk oğluna günah yazılır. Çünkü o, adam öldürmede ilk çığırı

açmıştır.” hadisine göre kötülükte ulaşır.

İslam’da kabir ziyareti var mı? Var peki bu ziyaret nasıl olur? Okunur dua edilir mi? Evet.

Ölü bizden faydalanır, bazen de diri ölüden faydalanır. Nasıl mı? mübarek bir insanı kasteder” falancanın yüzü hürmetine” deyiverir…Birde ölenlerden ibret alır değişi verirde o sayede kurtulur.

Netice olarak dört mezhebe göre ; ölüye yapılan iyilik okunan Kur’an, yapılan dua ulaşır Peygamberimiz mezar başında dua etmiştir

Resul-i Ekrem (sav)’in Baki mezarlığına gittiği ve şöyle selam verdiği sabittir: “ Ey kabirler ilahisi, size selam olsun!Allah bizi ve sizi mağfiret eylesin. Sizler, bizden önce gittiniz, biz de sizin ardınızdan geleceğiz.” (Müslim, Cenaiz:104)

Şafi mezhebine göre oruç borcu varken ölen kimsenin yerine yakınının oruç tutması caizdir.

Hanefi Mezhebine göre; eğer o kimse ölmeden önce vasiyet etmişse, her oruç için bir fakir doyurulur. Veya fidye verilir.

Büyüklerimiz, namazı oruca benzeterek , namazın düşürülmesi yoluna gitmiş, kabuklu için dua etmişler.

Peygamberimiz “yasin, ölünün azabını hafifletir” der. (Ramuz: 79 / 4)

-Ağaç dikin dikilen ağaç ölümün azabını hafiflemesine sebep olur.” (Müslim, Ceharet: 111) buyurmuştur.