Ölümünden Sonra Kendisini Yakmalarını İsteyen Adam

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Buharı bu hadisi Sahih'inde, Ki tabu Bedu'1-Halk, C4,sl69'da 'İsrailoğulları Hakkında Söylenilenler' babında rivayet etmiştir:


Musa'bnu İsmail'in Ebu Avane'den, onun Abdulmelik'ten, onun da Rib'iyyu'bnu Hiraş'tan rivayetine göre Ukbetu'bnu Amr Huzeyfe'ye:
"Bize Resulullah Al eyhis selâm 'dan duyduklarını bildirmez mi­sin? diye sordu; o da dedi ki, 'Ben Resulullah'ı şöyle söylerken işittim: Deccal ortaya çıktığında onunla birlikte bir su ve bir ateş o-lacak insanların ateş olarak gördükleri soğuk sudur İnsanların soğuk su olarak gördükleri de yakıcı ateştir Sizden Deecal'la karşılaşan1 ateş diye gördüğünü alsın, o tatlı, soğuk sudur Huzeyfe dedi ki, 'ben Resulullah'ın şöyle söylediğini de işittim: Sizden öncekilerde bir adam vardı, kendisine canını almak için ölüm meleği geldi Adama: Bir hayır amel işledin mi? denildi Adam: Bilmiyorum, dedi Adama: Bak, denildi Adam: Ben bir şey bilmi­yorum, bildiğim sadece şudur ki, ben dünyada insanlarla alış­veriş yapardım, karşılık alırken zengine vakit tanır, fakirin borcu­nu bırakırdım, dedi Allah da o adamı cennete koydu' Huzeyfe, Resulullah'tan şu hadisi duyduğunu da söylemiştir: 'Adamın birine ölüm gelip çattı Yaşamaktan ümidini kesince ailesine ben öldüğümde çokça odun toplayın, üzerinde ateş yakın, o ateş benim etimi yiyip kemiklerimi ortaya çıkarıncaya ve kızartıncaya kadar beni orada yakın Kemiklerimi de alıp Öğütün, ve rüzgarlı bir günü bekleyin, (Öyle bir gün olunca) bunları rüzgara verin1 diye vasiy-yette bulundu Ailesi adamın dediği gibi yaptı Allah o dağılan parçaları topladı ve: 'Niye böyle yaptın?' diye sordu Adam:'Senin korkun dolayısıyla' diye cevap verdi Allah ta onu bağışladı Ukbe-tu'bnu Amr : 'Ben de böyle söylediğini duydum, adam kabir soy­guncusu idi', (dediğini hatırlıyorum)
 

Son düzenleyen: Moderatör: