Oluşumlarına Göre Ovalarımız Nelerdir

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Tektonik Kökenli Ovalar

Çöküntü ovaları (graben ve senklinal) da denir Türkiye ovalarının büyük bölümü bu gruba girer Bu tür ovalar, Türkiye'nin geçirdiği birçok orojenik hareketlerden sonra, epirosjenik hareketlerin etkisi altında kalması sonucunda oluşmuştur Çevresine göre çukurda kalan bu yerler, akarsuların getirdiği alüvyonlu topraklarla örtülerek ova halini almıştır (Bursa, Muş, Erzincan ovaları gibi)Delta Ovaları

Deniz kıyısında oluşmuş, alçak ovalardır Alüvyonlarla kaplıdır Akarsuların taşıdıkları alüvyonları, denizde biriktirmesiyle oluşmuş, çok verimli tarım alanlarıdır (Çukurova, Bafra ve Çarşamba Ovaları gibi)Göl Yeri Ovaları

Üçüncü zaman sonlarında (Neojen-Tersiyer) Anadolu'da yer alan çok sayıdaki gölün, sularının kuruması veya bu göllerin çekilerek iyice küçülmesi sonucu, ortaya çıkan düzlüklerin, akarsular ve sellerin taşıdığı alüvyonlarla örtülmesi sonucu oluşmuşlardır (Konya ovası, Ereğli ovası, Aksaray ovası, Akşehir Ovası)Karstik Ovalar

Kalkerin eriyerek çözülmesiyle oluşan dolinlerin birleşmesi ile meydana gelen uvala ve polye admı alan ovalardır Bu ovalarda kalkerin çözülmesi ile oluşan terra rossa (kırmızı) toprakları bulunur Akdeniz ve Ege bölgelerinde çoktur (Muğla, Elmalı, Kestel ovaları)Dağ Eteği Ovası

Eğimin azaldığı dağ eteklerinde, akarsu ve sellerin taşıdığı alüvyonların araziye yayılması sonucu oluşan, az eğimli düzlüklerdir Hatay'da Nur dağı (Amanoslar) eteklerinde bir şerit halinde bu tip düzlüklere rastlanır

Not:

* Ovalarımızın bir kısmı dağlar arasına gömülmüştür Doğu Anadolu ovaları ve Karadeniz iç ovaları bu tip ovalardır

* Ovalarımızın bir bölümü platoların içine gömülmüştür İç Anadolu'daki Konya, Ereğli, Aksaray, Yukarı Sakarya ovaları bu tip ovalardır

* Ovalarımızın önemli bir bölümü kıyılarda yer alır Karadeniz, MArmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ovaların yükseklikleri çok azdır

* Ovalarımızın bir kısmı, günümüzde de yavaş yavaş çökmektedir Ergene havzası, Çukurova ve Tuz Gölü çevresindeki ovalar bunlardır

Türkiye ovaları, oluşumları, büyüklükleri ve yükseklikleri bakımından çok farklıdır Bu ovaları bulundukları yere göre iki büyük gruba ayırmak mümkündür


alıntı