Ömer Nasuhi Bilmen Kimdir - Ömer Nasuhi Bilmen Biyografisi

DeMSaL

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ömer Nasuhi Bilmen kimdir - Ömer Nasuhi Bilmenin Hayatı - Ömer Nasuhi Bilmenin Eserleri - Ömer Nasuhi Bilmen Vefatı - Ömer Nasuhi Bilmen BiyografisiDeğerli din alimi Ömer Nasuhi Bilmen 1300/1882 'de Erzurum'da doğdu. Babası zamanın alimlerinden Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe'dir. İlk tahsiline Ahmediye Medresesi Müderrisi olan amcası Abdürrezzak İlmi ve Erzurum Müftüsü, Narmanlızade Müderris Hüseyin Haki Efendi'lerden okuyarak başladı. Bu iki alimin vefatı üzerine 1908 yılında İstanbul'a gelen Bilmen, Fatih Dersiamlarından Tokat'lı Şakir Efendi'nin derslerine devam etmiş ve iki yıl sonra icazet almıştır.

1326/1910 yılında yapılan imtihanı kazanarak Medresetül-Kuzat'a girmiş ve 1329/1913 yılında aliyyül-ala derece ile mezun olmuştur. Bunu müteakiben açılan ruus imtihanının da kazanarak Fatih Dersiamı payesini almıştır. Sahn-ı Seman Medresesi'nde ali kısmı Kelam Müderrisliği yapmış, Fatih Camii'nde, Darul-Hilafe ve Medresetül-Vaizin ile Daruş-Şafaka'da dersler vermiş, kısa bir zaman içinde istidat ve kaabiliyeti ile kendini tanıtmıştır. daha sonraki yıllarda İstanbul İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde Usul-i Fıkıh ve İlm-i Kelam dersleri okutmuştur. İlk memuriyete 1329/1913 yılında başlamış, Fetvahane-i Ali memuru olmuştur. Daha sonra "Telif Heyeti Azalığı"na getirilmiş, bir müddet Temyiz Mahkemesi Şeriyye Dairesi Mümeyyizliği'nde de bulunmuş ve 1338/1922 yılında Meclis-i Tedkikat-ı Şeriyye Dairesi Azalığı'na nasbedilmiştir. 1926 yılında İstanbul Müftü Muavinliğine ve 1943 yılında ise seçimle İstanbul Müftülüğü!ne tayin olmuştur. Islahat-ı FıkhiyyeKamusu, Kur'an-ı Kerim Meali, Tefsir Tarihi, Büyük İslam İlmihali gibi eserleri ile halkımızın üzerinde önemli tesirler bırakan ve haklı bir şöhrete ulaşan Ömer Nasuhi Bilmen'in, mütevazi ve muttaki bir zat olduğu ve inandığı değerlerden asla taviz vermediği bilinmektedir. Diyanet İşleri Başkanı Sabri Hayırlıoğlu'nun tekaüde sevki sebebiyle 15.06.1960'dan itibaren vekaleten, 30.06.1960 tarihinden itibaren de Diyanet İşleri Reisliği'ne asaleten getirilmiş, 06.04.1961 tarihli muciple 6013 sayılı kanunun 40. maddesinin c fıkrası gereğince emekliye sevk edilmiştir.

Ömer Nasuhi Bilmen,12.10.1971 tarihinde vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilmiştir.


Eserleri :

* İslam Hukukunda Manevi Zararların Tazmini, 1941.
* Kuranı kerim'den Dersler ve Öğütler, 1947-50, 3 cilt.
* Eshabı Kiram, 1948.
* Yüksek İslam Ahlakı, 1949.
* Büyük İslam ilmihali, 1949.
* Hukuku islamiye ve ıstılahatı fıkhiye kamusu, 1949-52, 6 cilt.
* Sureti Feth Tefsiri, 1953.
* Tefsir Tarihi, 1955.
* Kuranı Kerim'in Tefsiri ve Türkçe Meali Alisi, 1956.
* Sualli Cevaplı Dini Bilgiler, 1959.
* Muvazzah İlmi Kelam, 1959.
* İlmi Tevhid, 1962.