Ön Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı projesinde uygulanan hidrografik ölçmelerin amacı,
363 metre uzunluğunda ve iç çapı Ø 2172 mm olan deniz deşarj hattı inşaatının İşveren’ce onaylı
uygulama projelerine uygun olarak ifasını sağlamaktır.

Bu anlamda, deniz tabanında -70 metre derinliğe adar trapez kesitli boru hendeğin kazılması, hattın bu hendek içerisine konumlandırılması ve üzerinin eri dolgusu bu başlık altında anlatılacak olan hidrografik ölçme yöntemleri ile kontrol edilmiş ve zlenmiştir.

Deniz Deşarj Hattı Bölgesi Boğaz Seyir Haritası, Deniz Deşarj Hattı Planı ve Deniz Deşarj Hattının Profili verilmiştir. Proje kapsamıdaki hidrografik ölçmeler ölçme teknesi ile deniz üzerinden yapılmaktadır. Burada esas olan yatay konum ve derinliğin eş zamanlı olarak veri tabanına aktarılmasıdır. Yatay konumun belirlenmesinde ülke koordinatlarına bağlı çalıştırılan RTK GPS’ten, düşey konum belirlenmesinde ise ülke kot sistemine bağlı çalıştırılan echo-sounder cihazından istifade edilmiştir. Tesise gelen atıksu arıtılarak deniz deşarj hattı vasıtasıyla İstanbul Boğazının dip akıntısına verilmektedir.