Ordu ikizce

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ORDU İKİZCE

Orta Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu İline bağlı bir ilçe olan İkizce, kuzeyinde Terme ve Çaybaşı, doğusunda Kumru, güneyinde Akkuş, batısında da Terme ile çevrilidir. İlçe Canik dağlarının uzantıları ve Akçay Irmağı’nın iki yakasındaki tepelerin eteğinde kurulmuştur. İlçe toprakları engebeli bir arazi yapısına sahip olup akarsularla parçalanmıştır. İlçe topraklarını Akçay Irmağı, Kocaman deresi ve Kurtluca deresi sulamaktadır. Deniz seviyesinden 130 m. yükseklikteki ilçenin yüzölçümü 140 km2 olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 30.362’dir.

Bitki örtüsü ormanlık olup, kestane, gürgen, meşe, kızılağaç türü ağaçlarla kaplıdır. Ayrıca bunlara fındık bahçeleri de eklenmektedir. İlçede Karadeniz iklimi hüküm sürmekte olup, yazları serin ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Hemen her mevsim yağışlıdır.

İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıdır. En önemli tarım ürünü fındıktır. Fındık bahçeleri ilçe topraklarının % 85’ini kaplar. Seracılık ve küçükbaş hayvancılığı son yıllarda gelişme göstermiştir. Arıcılık da önemli bir ekonomik gelir olup, kestane balı ile ünlüdür.

İlçenin Eski Çağ tarihine ait bilgiler yeterli değildir. Yörede herhangi bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırması yapılmamıştır. Bununla birlikte ilçenin bilinen tarihi Pontuslularla başlamaktadır. Ardından MS.70’li yıllarda bölge Peçenek ve Türkmen boylarının akınına uğramış, bunlar daha sonra Selçuklularla bütünleşmişlerdir.


Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuklu Devletine bağlı Danişmendliler Ordu yöresine hakim olmuşlardır. Bunun ardından yöre Danişmendliler ile Bizanslılar arasında yöre birkaç kez el değiştirmiştir. İkizce’nin Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde merkezi Niksar’da bulunan Teceddinoğuları Beyliğinin eline geçtiği söylenmektedir.

Selçuklular döneminde burada yaşayan halkın Lalaoğulları ismi altında bir beylik kurdukları söylenmektedir. Bu yüzden de yöreye Lala ismi verilmiştir. Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra İlhanlı Devleti, Eretna Beyliği, Kadı Burhanettin Beylikleri egemenlik kurmuşlardır. Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Rum Pontus Devletini ortadan kaldırması ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı vezirlerinden Lala Paşa (1718-1730) bir sefer sırasında burada konaklamış ve kendisine halk tarafından laleler sunulmuştur. Lala Paşa da bundan memnun kalmış ve buraya Lale ismini vermiştir. Cumhuriyet döneminde 1962 yılına kadar Laleli ismiyle bilinen yörenin, aynı yılda ismi İkizce olarak değiştirilmiş, 1990 yılında da ilçe konumuna getirilmiştir