Orman yangınlarının hayatımıza etkileri nedir?

 • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
 • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Açamıyorum yardımcı olurmusunuz

Orman Yangınlarının Etkileri

Doğal kaynakların başında gelen ormanlar, dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kapsar. Sağlıklı bir orman ekosistemi, biyolojik çeşitliliğin ana kaynağıdır.Bu zengin biyolojik çeşitlilik; tarıma, turizme, kent ve köy yaşamına, inşaat, tıp ve eczacılığa kısaca ekonomik ve sosyal yaşantıya doğrudan ve dolaylı yollarla katkıda bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ormanlar, korunması gereken çevresel değerlerin başında gelmektedir.


Orman Yangınlarının Yol Açtığı Sonuçlar Şunlardır;
 • Bitki ve hayvanların yok olması
 • Erozyon
 • Su kaynaklarının bozulması
 • Hava kirliliği
 • Çölleşme, sel, heyelan, çığ gibi felaketler
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#2
ORMAN YANGINLARI:

(1) Orman yangınlarının çevre ve insanlık üzerine etkileri:

Orman varlığımızın yangınlarla tahrip olması sonucu; başta çevre kirliliği olmak üzere birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktayız. Çıkan yangınlar tarihi ve doğal zenginlikleri yok etmekte ve bu da turizm sektörünü olumsuz etkilemektedir. Bugün Türkiye'de hayvan varlığımızın büyük çoğunluğu açık alanda veya ormanlarda otlatılmak suretiyle beslenmektedir.

Yangınlar neticesi bu imkanlar ortadan kalkmakta, hayvanların beslenmesi zorlaşmaktadır. Ormanların yanarak zarar görmesi sonucu şehir hayatına sağladığı faydalar ortadan kalkmakta, toplum, piknik yerleri, orman parkları ve av sahaları gibi çok gerekli olan estetik ve sportif ihtiyaçlara uygun alanlar ortadan kalkmaktadır. Ormanların gerektiğinde yurt savunmasında temin ettiği gizleme imkanları ortadan kalkmaktadır. Orman yangınları sonucu, ormandaki tüm ekosistem ortadan kalktığından, ekonomiye olan katkısı da yok olmakta ve toplum yaşamı olumsuz etkilenmektedir.

(2) Orman yangınları için alınacak tedbirler:

(a) Yangın öncesi tedbirler:

Yangın; emniyet yolları, gözetleme kuleleri yapmak ve bunları telli-telsiz muhabere sistemi ile donatmak ,

Yangın mevsimi boyunca yangın riski yüksek ormanlarda motorize yangın ekiplerini bulundurmak.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki karayolları kenarlarındaki yangın şeritleri ile yangın emniyet yollarının yangın mevsiminden önce bakımlarını yapmak.

Orman içinden geçen demiryolu bölgelerdeki karayolları kenarlarındaki yangın şeritleri ile yangın emniyet yollarının yangın mevsiminden önce bakımlarını yapmak.

Orman içinden geçen demiryolu araçlarının ve güzergahta görevli personelin orman yangınına sebep olmamaları için, DDY İdaresince gerekli tedbirlerin almasını sağlamak. Kurak mevsimlerde yangın riskinin yükseldiği zamanlarda orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülki Amir'inin onayı ile ormana giriş-çıkışları yasaklamak.

Orman içindeki yollarda, orman idaresince belli edilmiş konak yerleri dışındaki gecelemeyi ve orman idaresi tarafından hazırlanmış ocak yerleri dışında ateş yakmayı yasaklamak.

Özellikle yangına hassas yörelerdeki yerleşim birimlerinde ikamet eden halka eğitici ve uyarıcı propaganda faaliyetlerine önem vermek.

Orman yangınları ile mücadele edecek personel ile asker ve mükelleflerin yangınla mücadele konusunda eğitilmelerini sağlamak.

( Yangın çıktıktan sonraki tedbirler:

Bu tedbirler çıkan bir orman yangını ile savaş esaslarını içerir. Çıkan bir orman yangını ister küçük boyutlarda kalsın, isterse büyüsün mutlaka müdahaleyi gerektiren bir konudur.

Bir yangın çıktıktan sonra yapılacak ilk iş bunu hemen orman idaresine, muhtarlığa, jandarmaya veya mülki amirliğe haber vermektir.

Orman yangınları ile savaş olağanüstü operasyon niteliğinde olup çabukluk, cesaret ve akılcı hareket isteyen teknik bir iştir. Bundan dolayı iyi bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bu gün uygulamada orman yangınlarının söndürülmesinde ilk müdahale ve hazır kuvvet yangın söndürme ekipleri teşkil edilmiştir. Bu ekipler yangın söndürme malzemeleri ve yangına dayanıklı giysilerle donatılmış ve mıntıkanın yangına hassasiyet durumuna göre yerleştirilmişlerdir.

Ayrıca çıkan orman yangınlarına havadan müdahale için hava organizasyonları da oluşturulmuştur. Yangın söndürme çalışmaları bir ekip çalışmasıdır. Söndürmeye katılan yükümlülerin yangında yapacakları görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Yangınla savaş çalışmalarında birçok teknik ve taktik metoda başvurulmaktadır.

© Yangın söndürüldükten sonraki tedbirler:

Orman idaresi yangının çıkış sebeplerinin takibi ve yangının meydana getirdiği hasarın tespiti ile görevli kılınmıştır. Yanan saha derhal tel örgü ile çevirtilerek yanan materyallerin sahadan çıkarılması ve sahanın temizlenmesi işlemleri başlatılır. Yangının meyilli arazide çıkması halinde yanan materyallerden değerlendirilemeyenler de kullanılarak olabilecek erozyona karşı saha teraslanır. Yanık saha, bir yıl içerisinde yeniden ağaçlandırılır

(3) Orman yangınlarının nedenleri:

Sahip olduğumuz orman varlığımızdan devamlı ve çok yönlü faydalanmak ve gelecek nesillere iyi bir dünya bırakabilmek için, ormanlarımızı her türlü tehlikelerden özellikle korumak zorundayız..

Orman Yangınlarından. Ülkemiz coğrafik konum olarak Akdeniz havzasında yer almakta ve ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmaktadır.

Özellikle Kahramanmaraş'tan başlayıp, Akdeniz ve Ege'yi takiben İstanbul'a uzanan 1700 kilometrelik sahil bandının 160 kilometre derinlikteki bölümü orman yangınları bakımından çok büyük bir hassasiyet göstermektedir.

Orman yangını tehlikesine maruz kalan orman alanlarımız 12 milyon hektardır. Yani ormanlarımızın %43 ü yangınlar açısından riskli bölgelerde yer almaktadır.

Türkiye'de orman yangını istatistiklerinden alınan sonuçlara göre, meydana gelen orman yangınlarının; % 3'ü yıldırımdan, % 12 si kasten, (kundaklama, tarla açma...) % 38 i ihmal ve dikkatsizlikten, (piknik ateşi, ot, çayır, anız yakma, sigara...) % 47 si ise bilinmeyen sebeplerden kaynaklanmaktadır... Sonuç olarak orman yangınlarının nedeni büyük oranda İNSAN dır.

Her şeyden önce, bu topraklarda yaşayan insanlarımızın bu konuda eğitilmesi, insanımızın da bu konuya gereken önemi vermesi şarttır. Orman yangınları ile mücadelede, topu bu konuda sorumlu olanlara atmak ve bir köşeye çekilmek vatandaşlık bilinciyle bağdaşmaz. Orman yangınlarının meydana getirdiği zararları tümü ile gidermek imkansızdır ve hemen hemen herkes bu felaketten mutlaka zarar görmektedir. Bu nedenle ülkemizde yaşayan herkesin orman yangınları konusunda çok duyarlı olması gerekmektedir.

(4) Orman yangını istatikleri:

Orman Yangınlarının düzenli kayıtları 1937 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtlar üzerinde yapılan istatistikli değerlendirmelerin sonuçları halen yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Orman Bakanlığına bağlı Yangın Harekat Merkezi tarafından bildirilen istatistikli analiz sonuçlarından elde edilmiş bazı bilgiler aşağıda verilmiştir;

(a) 1937 Yılından bu yana yıllık ortalama 23.962 hektar olmak üzere 1.533.598 hektar orman alanı yanmıştır.

( Her yıl ortalama 1.000 yangında 23.962 hektar ormanlık saha yanmakta ve yangın başına yitirilen alan 23.96 hektardır.

© Türkiye de meydana gelen Orman yangınları sonucu bugüne kadar değişik mesleklerden 63 kişi yaşamını yitirmiştir.

(d) Orman Yangınlarında en büyük zarar az sayıda fakat büyük alanda cereyan eden yangınlar sonucu ortaya çıkmaktadır.

(e) Türkiye de meydana gelen orman yangınlarının Adet olarak %83 'ü, Alan olarak ise % 87 si Haziran - Ekim dönemini kapsayan 5 aylık periyot da meydana gelmektedir.

(f) Türkiye de meydana gelen orman yangınlarının % 88 'i gündüz, %12 si ise gece saatlerinde çıkmaktadır.

(h)Ülkemizde Orman Yangınlarının Adet olarak %38 'i ve Alan olarak %45'i Muğla, İzmir, Antalya Orman Bölge Müdürlüklerinde meydana gelmiştir


Kaynak: dogalafetler.sitemynet.com
 

Son düzenleyen: Moderatör:
#3
Orman Yangınlarının Etkileri

Doğal kaynakların başında gelen ormanlar, dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kapsar. Sağlıklı bir orman ekosistemi, biyolojik çeşitliliğin ana kaynağıdır.Bu zengin biyolojik çeşitlilik; tarıma, turizme, kent ve köy yaşamına, inşaat, tıp ve eczacılığa kısaca ekonomik ve sosyal yaşantıya doğrudan ve dolaylı yollarla katkıda bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı ormanlar, korunması gereken çevresel değerlerin başında gelmektedir.Orman Yangınlarının Yol Açtığı Sonuçlar Şunlardır;

 • Bitki ve hayvanların yok olması
 • Erozyon
 • Su kaynaklarının bozulması
 • Hava kirliliği
 • Çölleşme, sel, heyelan, çığ gibi felaketler

 
Son düzenleyen: Moderatör:
K

Kayıtsız Üye

#5
Çok teşekkür ederim zaten bu siteyi çok beğeniyordum harika bir yer burası gercekten ellerinize sağlık istediğim her biligiye burada ulaşabiliyorum herkese de tavsiye ederim .Tekrardan çok çok Teşekkürler :)