Ormangülü (Rhododendron sp.),Ormangülü Özellikleri,Ormangülü Hakkında

#1
Sponsorlu Bağlantılar


Ormangülü, fundagiller (Ericaceae) familyasından Rhododendron cinsinin 800 kadar türünü içeren çiçekli bitkilerin ortak adı. Gösterişli çiçekleri nedeniyle bahçelerde ve saksıda yetiştirilir.

Bu cinse bağlı türlerin gövdeleri çalı, nadiren de büyük ağaçlardır, en ufak tür 10-20 cm, R. arboreum ise en büyük tür olup boyunun 50 metreyi bile aştığı tespit edilebilmiştir. Yapraklar spiral konumlu, yaprak boyu 1-2 cm ile 50 cm arasında değişmektedir, sadece R. sinogrande türünde yaprakların uzunluğu 100 cm kadardır.

Türkiye'de ki türler

Ormangülleri Türkiye'de Karadeniz Bölgesinin bol yağış alan dağlık kısımlarında bulunur. Doğal olarak yetişen 5 ormangülü türü vardır. Ayrıca bir çok melez ormangülü taksonu tespit edilmiştir.
Sarı çiçekli ormangülü (Rhododendron luteum) Batı, Orta ve Doğu Karadeniz.
Mor çiçekli ormangülü (Rhododendron ponticum) Bütün Karadeniz sahili boyunca.
Kafkas ormangülü (Rhododendron caucasicum) Rize, Trabzon, Artvin.
Pembe çiçekli ormangülü (Rhododendron smirnowii) Rize, Artvin.
Beyaz çiçekli ormangülü (Rhododendron urgernii) Artvin.


Fundagiller familyasının Rhododendron cinsini oluşturan çalı ya da ağaççık yapısındaki bitkilere ormangülü de*nir. Adını parlak renkli ve alımlı çiçeklerin*den alan bu bitkilerin bilimsel adı da, "gül ağacı" anlamındaki Yunanca iki sözcükten gelir. Himalaya Dağlan'nın yüksek kesimle*rinde çok geniş alanlar kaplayan ormangülleri Kuzey Kutup Bölgesi'nden Kafkas Dağları' na, Tibet, Çin, Japonya ve Kuzey Amerika' ya kadar yayılmıştır. Türkiye'de de Karadeniz kıyısındaki ormanlık alanlarda yetişir.
Ormangülleri bazısı yapraklarını döken, bir bölümü ise yaz kış yeşil kalabilen çalılardır. Bahar ya da yaz geldiğinde bu çalıların üstü beyaz, sarı, pembe, kırmızı, mor ya da mavi çiçek kümeleriyle bezenir. Yapraklarının uzunluğu türe göre, birkaç santimetreden 60 santimetreye kadar değişir. Bazı ormangülle-rinin 25 metreye kadar uzayan boyuyla aynı ağacı andırmasına karşılık, bazısı yüksek dağ*ların kayalık yamaçlarında yetişen küçük, sürünücü çalılardır.

Kafkasya'dan Türkiye'ye kadar uzanan bölgelerde yabani olarak yetişen komar (Rho*dodendron ponticum) pembemsi mor, zifin (Rhododendron luteum) tatlı, baygın kokulu parlak sarı çiçekler açar. Karadeniz ormanla*rında öbürlerine göre daha seyrek bulunan Kafkas ormangülü (Rhododendron caucasi-cum) ise sarımsı beyaz çiçekleriyle ayırt edilir.
Kireçli toprakları sevmeyen ormangülleri en iyi, çürümüş bitki artıklarının zenginleştir*diği, asitli ve nemli topraklarda yetişir. Or*mangülleri de tıpkı yakın akrabası olan açalyalar gibi park ve bahçelerde yetiştirilen değerli süs bitkileridir.


kışın yaprağını dökmeyen birkaç metre boyunda bir çalıdır. genç sürgünler pas renginde tüylerle örtülüdür. yapraklar deri gibi, değişik formda, ancak çoğunlukla dar elips gibidir. her iki uca doğru daralır. kenarları içe doğru kıvrılmıştır. Üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü ise pas renkli tüylerle keçe gibi örtülmüştür.

haziran - ağustosta çiçeklenir. Çiçek sapları tüylüdür. 8-10 çiçekli bileşik salkım kurulları halindedir. Çanak tüylü, taç çan gibi, iç kısmı sarımsı beyaz, dış kısmı soluk gül rengindedir. etaminler uzun filamentli, filamentler beyaz renkte ve tüysüzdür. ovaryum ise tüylüdür.

yerel bir yayılışı vardır. kafkasya ile kuzey doğu anadolu'nun yüksek dağlık kesimlerinde bulunur. Çeşitli kültür formları park ve bahçelerde izlenir.