Ormanların yok oluş nedenleri?

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
ormanların yok oluş nedenleri

Ormanlar dünyanın ciğerleri olup nefes alıp vermelerini sağlıyorlar. Bizimde oksijen kaynağımız olduklarından dolayı daima ihtiyaç duyarız. Oksijenlerin tükenmesi dünya üzerindeki canlıların soylarının tükenmesine nedendir. Binlerce türde değişik ağaçlar olup bazılarının soyları zaman içersinde tükenmiştir. Keşfedilmemiş ormanlarda görülmeye değer muhteşem ağaçlarda olur.

Ormanların yok olmasında etkileyen durumların başında yangınlar gelmektedir. Kağıt ve mobilya üretiminden dolayı ağaçlar kesilerek ormanlar her geçen gün azalıyor. Isınmak için odun yerine doğalgaz kullanılması gereklidir. Yeni fidanlar dikilerek ormanların korunması sağlanmalı. Ormanların kesilip yerlerine inşaat sektöründen binalar yapılar yapılması gerekmektedir. Bilinçsiz ağaç kesimlerinden, tarım alanı açmak için yapılan girişimler, doğal afetlerin meydana getirdiği orman katliamları. İklim şartlarının değişmesi sonucunda ağaçların yok olmaları. Toprak kayması erozyonun meydana gelmesinden dolayı ormanlar her geçen gün azalıyorlar.
 

#2
Ormanların yok oluş sebepleri

1 Ormanlarımız, Anadolu'nun yaşadığı sıcak ve kurak iklimden dolayı mı yok olmaktalar?

2 Tıpkı her canlının doğup, büyüyüp ölmesi gibi ormanlarda mı doğup büyüyüp ölüyor? Yani bu olay doğanın doğal bir dengesi mi?

3 İnsanlar kendi eliyle mi ormanları yok etmekteler?Bunlardan birinci maddeye şöyle bir açıklama getirilebilir Dünyanın yaklaşık her elli senede bir ufak çaplı, her 1000 senede de büyük çaplı iklim değişikliğine maruz kaldığı, bu konular üzerinde kafa yoranlarca bilinen bir gerçek Buna kanıt olarak dünyamızın buz devrinden çıkıp bu günkü halini alması gösterilebilir Bundan bir kaç asır önce Anadolu da hüküm süren iklimin şimdiki kadar sert olmadığı; kışların biraz daha ılık, yazların ise biraz daha serin geçtiği söylenmektedir Bundan hareketle şunu söyleyebiliriz O zamanın şartları orman oluşumu ve gelişimi için son derece müsait imkanlar sunuyordu Bu noktada hemen şöyle bir yorum getirilebilir:

"İşte insanlar ormanları yok ettiği için bugün Anadolu sıcak ve kurak"

Ben şahsen bu düşünceye katılmıyorum Çünkü bir yerin ikliminin, ormanların varlığına ya da yokluğuna bağlı olarak büyük çapta bir değişim göstermesi söz konusu değil Sıcaklığın artış ve azalışı direkt enleme, özel konuma, denize göre uzaklığına ve bakıya bağlıdır Öyleyse yurdumuzun iç kesimlerinde hüküm süren sıcak ve kuraklığın sebebi, ormanların varlığına ya da yokluğuna bağlanamaz Şimdi tüm bu bilgilere dayanarak, ormanlarımızın dünyada değişim gösteren ve yurdumuzun da bundan nasibini aldığı iklim değişiklikleri yüzünden yok olmaya maruz kaldığı savunulabilir


2 madde için bir açıklama getirilecek olursa, bir zamanlar dünyamızda dinozorlar ve daha adlarını sayamadığımız kadar çok canlı çeşidi vardı Bunların hepsi yok olup gitti Bunların yanında dünyamızın bizzat kendisi de çok büyük değişiklikler geçirdi Örneğin bugün kara olan bir çok yer bir zamanlar sular altında idi Aynı şekilde bugün sular altında kalan bir çok yer de bir zamanlar kara parçası idi Bu fikirden hareketle her şeyin zaman içinde değiştiğini öne sürmek sanırım yanlış olmaz Sözü şuraya getirecek olursak yurdumuzdaki ormanlar içinde doğal bir değişim söz konusu Hiç bir şey varolduğu andaki gibi aynı kalmıyor sürekli değişiyor Ormanlarımızın da bir zamanlar çok gür iken bugün giderek azalması; gelecekte bir zamanlar yok olacağına işaret olabilir Bunun tam tersi olarak bugün çöl dediğimiz yerlerin göz alabildiğine ormanlarla kaplanmış hale gelmesi de mümkündür Bu durum, ülkemizdeki ormanlar içinde söz konusudur

3 Maddeye de kocaman bir "EVET" cevabı verilebilir Şu andaki tüketim hızımız maalesef üretim hızımızın çok çok çok önünde Böyle olunca da bazı şeylerinde çok çabuk tükenmesi zorunlu hale geliyor