Oryantasyon İle İlgili Test Soruları ve Cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
açık öğretim sosyal hizmetler bölümü - hakla ilişkiler - işletme ile ilgili test soruları - işe alıştırma

1. İşletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiğinde uygulanan eğitime ne denir?

a. Motivasyon
b. Güdüleme
c. Sürdürülebilirlik
d. Oryantasyon
e. Kariyer yönetimi

2. İşe alıştırma eğitimi işletme içerisinde kime yönelik gerçekleştirilir?

a. Yönetici
b. İç müşteri
c. Paydaş
d. İşe yeni alınan çalışan
e. Dış müşteri

3. İşe alıştırma eğitimi, işletmede hangi bölüm tarafından gerçekleştirilir?

a. İnsan kaynakları
b. Pazarlama
c. Üretim
d. Halkla ilişkiler
e. Muhasebe

4. Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma eğitiminin nedenlerinden biri değildir?

a. Zaman ve emek tasarrufu
b. Katılımcılar arasında ortak bir amacın oluşturulması
c. Bölüm ürünlerinin detaylı olarak tanıtılması
d. Çalışanların hedeflerini tek başına gerçekleştirmesini sağlaması
e. Çalışana, kendisinin bütün içerisindeki rolünü anlatması

5. İşe alıştırma eğitimi genelde ne kadar sürdürülmelidir?

a. 10 gün – 1 ay
b. 15 gün – 6 ay
c. 1 ay – 2 ay
d. 15 gün – 2 ay
e. 10 gün – 3 ay

6. İşe alıştırma eğitiminin yöntemini etkileyen özellikler aşağıdakilerden hangisine göre değişir?

a. Örgütün yapısı
b. Örgütün pazar payı
c. Çevresel faktörler
d. Müşteri beklentileri
e. Kurumun imajı

7. İşe alıştırma sürecinde en sık kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Konferans, açık oturum ve grup toplantılar
b. İşletme gezileri
c. Örgütü tanıtıcı yayınlar
d. İş başında eğitim
e. Mülakat

8. Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma eğitim programının standartlaştırılmasını engelleyen faktörler arasında değildir?

a. İşletmelerin hukuk yapısı
b. İşletmelerin personel sayısı
c. İşletmelerin üretim türü
d. Yöneticilerin personele bakış açısı
e. İşletmelerin faaliyet alanı

9. Aşağıdakilerden hangisi başarısız bir işe alıştırma programının doğuracağı sonuçlardan biri değildir?

a. Zaman kaybı
b. Performans artışı
c. Maliyet kaybı
d. İşgören tatminsizliği
e. Güven kaybı

10. Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programının oluşturulması ve yürütülmesinde dikkat edilebilecek konulardan biri değildir?

a. İşe alıştırma faaliyeti, personel işe fiilen başlamadan önce gündeme gelmelidir.
b. İşe alıştırma uzun dönemli olmalıdır.
c. İşe alıştırma sürekli olmalıdır.
d. İşe alıştırmada personel öğrenmekten sorumlu tutulmalıdır.
e. İşe alıştırma yalnızca beyaz yakalılara uygulanmalıdır.


Cevap Anahtarı

1. d

2. d

3. a

4. d

5. b

6. a

7. c

8. a

9. b

10. e


alıntı