Özel Duru Koleji Kozyatağı İstanbul

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Duru Koleji Hakkında - Duru Koleji Tanıtım - Duru Koleji -Duru Koleji İletişim

Okul Hakkımızda Bilmek istedikleriniz :

Butik Okul ve Eğitim Anlayışı:

Özel Duru Koleji, öğrencilerimizin bireysel özellikleri ve yetenekleri dikkate
alınarak 10-15 kişilik sınıflar şeklinde planlanmıştır. Öğrencilerimizin farklı
öğrenme özellikleri düşünülerek, her öğrencimize göre, ayrı ayrı,
bireyselleştirilmiş bir eğitim şekli geliştirir ve uygular. Hazırlanan
çalışma takvimimize göre, öğrencilerimizin seviyeleri ölçülür ve herhangi
bir konuda eksikliği görülen öğrencilerimiz,ders dışı saatlerde,

eksik kaldıkları konularda okulumuz öğretmenleri tarafından özel olarak yetiştirilir.

Eksik kalan konular tamamlanır.

Uzmanlaşma:
Okulumuz, branşlarda uzmanlaşmaya önem vermektedir. Sınıf ve branş
öğretmenleri alanında uzman kadrolardan seçilmiştir. Sınıf öğretmenleri,
1.sınıftan 5.sınıfa kadar aynı sınıfa ders verirler. Anasınıfından itibaren
Resim,Müzik,Beden Eğitimi,İngilizce, Almanca,Bilgisayar,dersleri de
alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Sosyal Çalışmalar:
Okulumuz; öğrencilerimizi akademik başarılarının yanında; sosyal,

sanatsal,kültürel ve sportif alanlarda da yetiştirerek eğitim hayatına hazırlamaktadır.

Bunun için öğrencilerimizi spor, tiyatro, dans, resim, müzik, yüzme v.b.

branşlarda,alanında uzman öğretmenlerimiz yetiştirmektedir.

Başarı Hedefleri:
Okulumuzun amacı; mezunlarını gelecekteki eğitim hayatları için,
eğitim sistemimizde isim yapmış yabancı okullara, Anadolu
Liselerine,Fen liselerine veya Askeri liselere yerleştirmektir.

Etkinlikler
Özel Duru Koleji, öğrencilerinin akademik başarıları kadar, sosyal
hayattaki başarılarına da önem vermektedir. Bunun için, eğitim
öğretim etkinlikleri planlanırken, bu etkinliklerin eğitim öğretim
programlarıyla uygunluğuna da dikkat edilir. Okulumuzda yapılacak
sosyal etkinliklerin amacı, öğrencilerimizin derslerde edindiği teorik
bilgilerin günlük hayattaki etkilerini göstermek ve ders konularının
öğrenilmesini kolaylaştırmaktır. Okulumuzdaki ilgili birimlerimiz
tarafından planlanan bu etkinlikler, yıl içinde programına uygun
olarak gerçekleştirilir. Bu etkinlik planı içerisinde, geziler, özel
hafta ve günler, kültürel, sportif yarışmalar, şiir, resim yarışmaları,
konferans, seminer gibi etkinlikleri yer alır.


Okul hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız