Özet Nedir - Özet Çıkarma - Özet Özellikleri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Özet - Özet Hakkında - Özet Nasıl Çıkarılır - Özet Çıkarmanın Püf Noktaları


Okuduğunu anlamanın somut göstergesi özet çıkarabilmektir. Özetleme, bir bakıma metni kısaltma işlemidir. Ancak bu kısaltma metindeki temel hedefi, ana düşünceyi ve önemli bilgileri içerecek şekilde olmalıdır. Özetleme, öğrencinin ne öğrendiğini düşünmesine, mantıksal ve anlaşılabilir tarzda yazmasına ve kendi kelimeleriyle ne öğrendiğini açıklamasına yardım eder.

Özetleme, belli kuralları uygulamayı gerektiren bir işlemdir, öğrenci öncelikle kitaplardaki bölüm/ünite sonlarındaki özetleri okuma alışkanlığı edinerek, metin ile özeti karşılaştırarak bu konudaki becerisini geliştirebilir. Bu konuda yapılması gerekenler aşağıdaki süreç içinde gerçekleştirilmelidir (Görgen 1999):

l. Özetlemeye Hazırlık

1. Metni dikkatlice okuyunuz.
2. Metni anladığınızdan emin olmak için kendinize ilgili sorular sorunuz.

* Metnin başlığını inceleyiniz.
* Paragrafları inceleyiniz, tekrarlanan ifadeler, vurgulanan düşünceleri saptayınız.

II.Özetleme
Özetleme yaparken aşağıdaki kuralları uygulayınız:

1. Metinde liste halinde verilenleri kısaltınız,
2. Tekrarlanan bilgileri, düşünceleri atınız.
3. Önemsiz bilgileri, gereksiz ayrıntıları atınız.
4. İlgisiz cümleleri, örnekleri atınız.
5. Konu cümleleri (ana düşünceyi özetleyen cümleler) varsa kullanınız.

*Konu cümleleri yoksa siz bulunuz.

III.Özeti Gözden Geçirme
*Özetinizi okuyunuz ve metni tekrar gözden geçiriniz.
*Yazılan özetle metinde tartışılan düşüncenin, bilginin tutarlılığını kontrol ediniz.

Hafızayı (Belleği) Güçlendirme
Hafıza (bellek) öğrenilmiş olanların beyinde saklandığı varsayılan bölgeye verilen isimdir. Öğrenilmiş olan bilgiler, kazanılmış olan yaşantılar belleğe kaydedilir. Daha sonra duyu organları ile alman uyaranlarla bellekteki bilgiler arasında ilişki kurulur ve çağrışım yoluyla bilgi zihinde canlanır. Buna "anımsama" diyoruz. Sınavdaki soruyu okursunuz. Yanıt, bellek mekanizmalar] tarafından aranır, bulunamazsa eğer bilgi "silinmiş" ya da "karışmış" olabilir. Diğer bir ifade ile "unutma" meydana gelmiştir.

İyi anımsamak için öncelikle unutmanın nedenlerine bakmak gerekir. Unutmanın nedenleri şunlardır (Baltaş 1998):
İ) Bir olay veya bilginin İçine gerektiği kadar girmemekten ötürü zayıf bir izlenim alınması (Yetersiz öğrenme, eksik kayıt).

1. Tekrarlanmadığı için izlenimin kaybolması (silinme)
2. ö izlenime başka izlenimlerin karışması (bozucu etki)
3. Hatırlamaktan hoşlanmadığınız anıların bastırılması

Belleği güçlendirmek, kapasitesini artırmak için birçok yöntem önerilir. Çeşitli egzersizler, bilgiyi kodlama sistemi, bilgiyi saklama stratejileri, bellek geliştirme teknikleri gibi konularda kitaplar yazılmakta, seminerler düzenlenmektedir. Burun bu stratejileri açıklamak bu konunun sınırlan içine sığmayacak kadar geniştir. Ancak burada öğrenciler için başarılı olma konusunda "anahtar" olan birkaç noktayı vurgulamakla yetinilecektir. Unutmayı azaltmak için:
* Etkin Öğrenme yöntemlerini kullanınız. Bilgiyi öğrendiğinizden emin olunuz.
* Öğrendiklerinizi ilk 24 saat içinde kısa bir göz atma ile pekiştiriniz.
* Aralıklı tekrarlar yapınız (bir hafta sonra, bir ay sonra).

Sonuç olarak unutmayı engellemenin en güvenilir yolu: İyi öğrenmek ve tekrar etmektir! UNUTMAYIN!
Kaynak : Binnur YEŞİLYAPRAK, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
özetin tanımı - özet nedir - özet nasıl çıkarılır - iyi bir özet nasıl çıkartılır

ÖZET; bir sözün ayrıntısız kısaca anlatılan biçimi; bir şeyin en önemli, en işe yarar parçasıdır. Hülâsa aynı anlamdadır. Bir yazının, bir sözün anlamını daha kısa ve daha özlü biçimde veren yazıyla sözler genellikle özet adını alır.

Özetler kısa, açık cümlelerle yapılmalıdır. Bir şeyin, bir yazının hatırda rasgele kalan bölümlerini bir araya toplamak ve bunu özet saymak alışkanlığından kendini kurtarmalıdır. Okunanı, söyleneni tam olarak anlamak için kısa özetlerden faydalanmalı; temel fikirler, önemli görünen yerler söylenilmeli veya not edilmelidir.

Özet çıkarma; okunanların anlatılanların, konuşulanların ana çizgilerini belirtme; bir hikâyenin bütününü veya bir parçasını kısaltma, bir paragrafın, bir gazete veya fikir yazısının ana fikrini çıkarmadır.Bir edebî eser, bir yazı özetlenirken; yazarı hakkında kısa bir bilgi; eserin bölümleri, eserdeki kişilerin önem derecelerine göre sıralanması, hayatları, beden ve karakter yapıları eserin tümünden çıkan yardımcı fikirler anfikir belirtilmelidir. Konuşmayla yazıyla ilgili tüm konular özetlenirken, konuların özelliğine göre plan yapmak gerekir. Edebiyatla ilgili eserlerde eserin adından hareketle yazarı, konusu, kişiler, fikirler, temalar, yargılar toplu bir bütünlükle verilir. Özetlemelerdeki uzunlukla kısalık konunun gerekliliğine göre ayarlanır.


Özet çıkarma; sadece bir parçanın uzunluğunu kısaltma gibi mihaniki bir iş anlamına gelmez. Bunun için, bir konuşma veya yazı parçasının esasını kavramak, önemli olanla olmıyam ayırmak, fikirlerle olayın anafikirle olan ilgi derecesini bulmak lâzımdır. Alain'i dinlerseniz: Okuduğunuz metni taklit edin daha iyi. Özetini renklendirmek üzere yazarın boyalarını kullanın.»

Bir sözün, bir yazının özetini çıkarabilmek için; o sözün, o yazının planını yapmak, o planın ana çizgilerini yakalamak gerektir. Böylelikle o sözü, o yazıyı daha iyi, daha öz bir biçimde anlayıp anlatabiliriz. Özet planında da, giriş, gelişme, sonuç bölümlerine bakılır. İyi bir özet; sağlam bir anlatım; iyi güzel duygular, fikirler, görüşler kazanır.


alıntı
 

K

Kayıtsız Üye

#3
gayet faydalı bir konu bir de örnek bir özet kağıdı ile desteklense süper olur