Özlemeyi Özledim Özlemeye Deger ne Kaldıysa...

#1
Sponsorlu Bağlantılar
DuyaRsan SénDén ßa$ka Téné déqdiqimi....
İnan SévgiLim O ßéN DéqiLdim...!


Hér ßakı$ımda kaÇıyoRsam sndén aDım aDım
koLay déqiL! ßén yiné yanıLmakTan KorkaRım !Bén Miyim ßu haLLéRdéki ?¿
Kim éskiTTi RésimLéRDéki ßéni ?ßén dü$-Lérimi qözya$LarımLa suLadım....
Oysa méyvéLéRini éRkén topLarım SanDım...!Kim Hüzüné ßöLdü ßéni ?
kadéRLé kim çarpTı ?
Snra kim ÇıkaRdı ßéni YüRéqinDén ?
Kim TopLadı parçaLarımı Yénidén ?


kaçı$LaRım vaR éLßéT...
Ama korkak DéqiLim...
DuyaRsın az SaßRéT !
öLüm FéRmanımı ßénim !éLimdé ßi ßıcak...
Niyétim öLdürmék déqiL...
Sadécé KorkuTup kaçıRmak....
Oyun oLsa ké$ké...
hiLé Çok ßizdé...!


anıLaRda qéRékLi ßazén....
NéfRéT éTmék qéRékiRkén !TaßuTun İçiné KoyDuqunda ßédénimi....
Sanmaki öLdüRdün İçimDéki NéFRéTini !


hayaLLéRim ßiLé ßuz qißi arTık...
ßiLmém ki Nérdn éSTi ßu ayrıLık... ?

Sén¡n ¡Sm¡n¡ Yazd¡g¡m Hér Yéré ß¡r Gµn AgLayarak D¡z CokécékS¡n..


Işıksız ve Penceresiz Bir Odada YaLnızLığın Acımasız MeLodisi !


RûyåLårımdåkî kåbµsLårdå mµtLµLµk bµLmåyå çåLışmåyın..


Ârtık îñtîhârLârdâ ôLdûrméz béñî.yûréğîmdé køñâkLâyâñ hûzûñLér séñdéñ géLîr.Dâlıp dâlıp gîdérîm bâşkâ dîyârLârâ bîgûñ dôñméyî vérîrîm.Âmâ séñ yîñédé bîrîktîr gôzyâşlârıñı.bélkî bîrgûñ tµtµştµrµr séñî béñsîzLîk.béLkî bîrgûñ séñdé béñî âğLârsıñ.


Karmaşık sözcükler kullanırdı hep yaşarkenoysa ne basit olmuştu ölümü.


ŞarkıLAr biten aşkLarın cenaze törenLeridir .Bi şarkı yaz göm gitsin .. Göm gitsin acıLarı yaLnızLıgı KederLeri . . . Sonra da Otur Yüreğin yeşerene Kadar AğLa. . .


En büyük en küçük zindanıdır insan kendinin..bazen koşar içinde bilmez mutluluğun sınırlarını..bazen de tırnaklarını geçirir kanatır ruhsal duvarları..


ELLeRimi Her Uzatışımda BoşLukta KaLıyor Hergün Kurduğum Dü$Ler Hep Boşa Çıkıyor..Ne OLduğunu ßiLmiyorum AmaBiriLeri Dü$Lerimde Hıçkırarak AğLıyor..

Özlemeyi Özledim Özlemeye Deger ne Kaldıysa...


Okµdµğµm Her Rømanda ßî Kahraman OLdµm Ama En Çøk Kendî Hîkayemde YørµLdµm
__________________
Unutmalıyım Seni Diyorum;
Her Sabah Uyandıqımda....
Sonra qecenin Yalnızlıqında Farkediyorum..
Her qün oLduqu qibi Buqün de akLımdan Hiç
....! ! ÇıK—Ma—MıŞ—SıN ! !....ine taT yüReim aCıyı..

bi aquStos böCeidm..Ama kayboLmuş SaZM! dŞünmee xD


uMutsuz oLduqu biR anda sewMk isTer heR insn..BiRzcıK şansLysan Nden oLmAsn!!

GaLiba kendinizi pek enteResan sanıoRsunuz büyüMeyen aDam sendRomu bu ama yaşLanıyoRsunuZz!!

KüstaH takLidi yaPan eRkekLeR famiLyaSından miLyarLaRca zawaLLı aDam miDemi kaLdıRan!


Ben biR zaman kaybıYm beNi boŞveR hoCam iÇimDen qeçenLeRi kitapLaRda buLamYcam..

eLde waR soRuLar qözyşLaRı boŞ umutLaR heSapLar tuTmas TutMaS hoCam..!

Ben asLnda hç böLe deiLdim..Kimsei sewMesdm bu kDr! iÇime kaPanıP kaLmışTm Bn buRda küÇück oDamda..

Bi aRa knDine qeLince yaLanı duRduR akLımdaKinden kayboLuoRsn!

aŞkın -e haLi*//

Beni tanımLa..CümLeLeR iÇinde kuLLan..YepYeni anLamLaRa saL
!

mutLuLuqu kaÇa böLdüKki eLmisde biLe kaLmaDı !

Ben Acıyı SenD tattm yaRımcdıR yüReim..

giBiLer üLkeSinde qBi qBi seWme beNi..
sönsün tüm ışıkLar. sonsuza kDr aşkLa mutLuLUqLar ..

1 bn uykuszz+1 bn sensizz..

Beni saNa ç***ıRan heRneySe SusTm yaŞanınCa tüKeniR biLiRsin!

düşLeRime kaL
!

ÇoK hoŞ kaDınsın aMa yeTmes beN kaRaR weRdim öMüR boYu o BeniM qüLe qüLe ŞeKeRrimm xDD

YqmurLar iÇime iÇime iÇime yaqıyoR iÇmdeqi kurkLık btmiyoR..aŞk bu MU?

bLaCk Rose iMMortaL

SaNki heRşey saNa kaLmış dünya isTediqn kadaRmış yoqmu bu iŞte bi yanLış heRkes eLleRinden KaymıŞ ŞmDi beni onLaRdn ayıR o zmn*!!

aŞk aCı mı?aCıtmk NciTir mi?aŞk bunu baNa yaPmaya meCbuR mu!

BéLqi swmekten hÇ usaNmam*(LL)

aŞık oLmuşum dünYaya düŞmüŞüm..Shte yüzLer heP miDeme doKnmuŞ