Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Madurlarının İstihdamı Hakkındaki Tebliğ Yürürlükten Ka

NeslisH

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Sayı : 27239
TEBLİĞ

Türkiye İş Kurumundan:
ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARININ İSTİHDAMI
HAKKINDAKİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.