Padişahların Söylediği Özlü Sözler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Padişahların Söylediği Özlü Sözler - Padişahların Özlü Sözleri

ıı. Abdulhamid Sözleri

ıı. Abdulhamid Osmanlının son zamanlarında padişahlık yapmıştır fakat değeri anlaşılamamıştır.Bu durumu günümüzdeki tartışmalardan veya tarihte yaşananlardan anlamak mümkündür.Ancak tüm bunlara rağmen ıı. Abdulhamid‘in söylediği sözler ne kadar büyük bir padişah olduğunu göstermektedir.


II. Abdulhamid ve Meşhur Sözleri

1. Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR!
2. Ben sadece gafil değildim, o kadar.
3. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
4. Tarih değil,hatalar tekerrür ediyor!
5. Düşamının kurtuluş reçetesi öldürmek içindir.Esaretin bir çeşiide borçlandırmadır.
6. Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün.
7. Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir.Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir.
8. Ben bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam,zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
9. Filistin’in kendilerine satılması karşılığında Osmanlı’nın bütün borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden Yahudilerin önderi Theodore Herzl’a
10. Bizi yükselten dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır.
11. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
12. Ha kendi evlatlarım,ha millet farkı yoktur.
II. Abdulhamid İçin Söylenen Sözler


 1. Abdulhamid’i anlamak herşeyi anlamak olacaktır ! Necip Fazıl
 2. 100 gram aklın 90 gramı Abdulhamid Han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir ! Prens Bismarck
 3. Sen bir anne gibi tuttun ufukları(Sezai Karakoç)
 4. Abdülhamid devrinin her yirmidört saati bin muamma ile doludur.(Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu)
 5. İlk şaşırmak ilk adımda başladı diyorum. Daire-i hususiye bu mu idi?(Halid Ziya Uşaklıgil)
 6. Çok hassasiyetli,azametli idi. Hiç şüphesiz şahsen merhametli idi.(Fethi Okyar)
 7. Bize ümmetin günahını kendinde bulmak, kendinde yenmek,kendisiyle fenaya erdirmek isteyen ruh dünyasının kahramanları lazımdır.(Nurettin Topçu)
 8. II. Abdülhamit, meziyet ve kusurları ile son imparatordu. Ondan sonra Osmanlı tahtının bir pırıltısı ve ağırlığı kalmamıştı. (Turgut ÖZakman-Diriliş/Çanakkale 1915′ten)
 9. Sen değil naşın hükümdar olsa elyakdır bize/Dönsün etsin taht-ı Osmaniye tabutun cülus (Ahmet Rasim)
 10. Abdülhamid’in yönetim tarzı azami müsamahadır(Mustafa Kemal ATATÜRK)
 11. “Padişah Abdülhamid sayesinde Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teşkilatları; Halifeye, İslâm âleminin Papası gözüyle bakıyorlardı. Onun bu sıfatla kullanabileceği nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ korkuyorlardı.”(Wanbery)
 12. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.(Sezai Karakoç)

 

#2
Kanuni Sultan Süleyman ve Meşhur Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir padişah olduğunu sadece sahip olduğu güce değil aynı zamanda zekasına da borçludur. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman kıvrak zekası ile neler yapabileceğini ıspatlamıştır.Nitekim Kanuni Sultan Süleyman‘ın söylediği sözlerde bunları ıspatlamaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman’ın En Meşhur Sözü

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.

 

#3
Yavuz Sultan Selim’den İnce Sözler

Yavuz Sultan Selim çok büyük bir padişah olduğunu sadece sahip olduğu güce değil aynı zamanda zekasına da borçludur. Çünkü Yavuz Sultan Selim kıvrak zekası ile neler yapabileceğini ıspatlamıştır.Nitekim Yavuz Sultan Selim‘in söylediği sözlerde bunları ıspatlamaktadır.Yavuz Sultan Selim

Yavuz ve Şah İsmail

Yavuz Sultan Selim Padişah olmadan önce Şah İsmail’in ülkesine gider ve saraya girmenin yollarını arar.Birden aklına Şah İsmail’in satrancı çok sevdiği geLir ve köylerde kasabalarda santranç oynayarak nam salar.
Şah İsmail bu kişiyi merak eder ve sarayına çağırır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail satranca başlarlar .Biraz zaman geçtikten sonra Yavuz Sultan Selim Şah İsmail’i Şah Mat eder ve yener.
Şah İsmail bu duruma kızar ve Yavuz Sultan Selime ; “Sen Nasıl Şah’ını Şah Mat Etme Cürretinde BuLunursun” diyerek tokat atar.
Yavuz Sultan Selim özür diler ve ülkesine döner. Aradan zaman geçer ve Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim bir savaşta karşı karşıya gelir.

Yavuz Sultan Selim’in Şiiri

Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i yener. Ardından o meşhur şiirini yazar :
Sanma Şahım / Herkesi Sen / Sadıkhane / Yar OLur
Herkesi Sen / Dost mu Sandın / BeLki oL / Ağyar OLur
Sadıkhane / BeLki oL / aLemde / Serdar OLur
Yar OLur / Ağyar OLur / Serdar OLur / DiLdar OLur
Şiirin tercümesi şöyledir:
Şahım Sen Herkezi Sadık Yar Sanma
Sen Herkezi Dost mu Sandın BeLki O Düşman OLur
Sadık OL BeLki O ALemde Komutan OLur
Yar OLur, Düşman OLur, Komutan OLur, SevgiLi OLur.
Bu şiiri önemli kılan bir diğer özellik de Yavuz Sultan Selim’in yazdığı dörtlükteki o muhteşem zeka göstergesidir.
Şiirde ayırma işareti olan kelimeleri yukarıdan aşağıya okuduğumuzda aynı dörtlükle karşılaşırız. Bu da Yavuz Sulatn Selim’in hem şiirdeki ustalığına hem de muhteşem zekasına bir örnektir.