Parafudur nedir? - Parafudur Hakkında

#1
Sponsorlu BağlantılarBir yüksek gerilim tesisini veya bunun bir kısmınımüsaade edilmeyen aşırı
gerilimlere karşı koruyan aygıtlara aşırıgerilimlere karşı koruma aygıtları denir Bu koruma
aygıtlarından biri de parafudrdur Parafudr,büyük akım darbelerini toprağa iletir ve işletmeyi
kesintiye uğratmadan aşırı gerilimleri şebekeizolasyonu için zararsız bir düzeye indirir
Yüksek gerilim cihazlarının hat arızaları, yıldırımdüşmeleri ve kesici açması gibi
manevralar sonucu meydana gelen aşırı ve zararlıçok yüksek gerilim şoklarının ve enerji
iletim hatlarında meydana gelen yürüyen dalgalarınhasar etkisini önleyen cihazlara veya
kısaca enerji nakil hatlarında meydana gelen aşırıgerilimi toprağa deşarj eden koruma
elemanlarına parafudr denir
Elektrik enerjisinin iletiminin başlangıcındanberi, yıldırımlara karşı koruma önemli
bir güvenlik problemi olarak ortaya çıkmıştır İlkönceleri, ark boynuzları ile veya atlamanın
daha az zarar vereceği noktalarda izolasyonuazaltarak, tesisler korunmaya çalışılmıştır
Bütün bu metotlar belli bir koruma seviyesi sağlamaktadır;fakat dik alınlı gerilim dalgaları
için atlama gerilimini ve izolasyon dayanmaseviyesini koordine etmek daima zor olmuştur
Dik alınlı aşırı gerilimler ile karşılaşıp çalışmalarıhalinde, ark boynuzları, izolasyonda
transformatörleri hasarlandıracak düzeydezorlanmalara neden olabilir Parafudrlar,
1930’larda yıldırımlara karşı korumada kullanıldıSon 20 seneden beri, bunların daha çok
5
manevra aşırı gerilimlerine karşı kullanıldığıgörülmektedir Normal olarak, manevra aşırı
gerilimleri 245 kV’un üzerindeki şebekelerdeönem kazanırlar
Normal durumda parafudrlar yalıtkan durumdadırAncak üzerinden çok büyük
akımlar geçirerek toprağa iletir Aşırı akımınetkisi geçince tekrar eski haline (yalıtkan)
döner
Bilindiği gibi güç transformatörlerin yüksekgerilim buşinglerinin enerji besleme ve
toprak tarafında eklatörler (ark boynuzu) tespitedilmiş olarak imal edilmektedir Trafoların
montajı aşamasında ark boynuzu uçlarınınbirbirine baktığı ve mesafelerinin kontrol edilmesi
bozuldu ise ayarlanması gerekmektedir