Paralel Bağlı Generatörler Arasında Yük Dağılımı

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Paralel Bağlı Generatörler Arasında Yük Dağılımı

Yüklü olarak çalışan bir senkron generatöre ikinci bir senkron generatörü paralel
bağlamak için şekildeki devreyi bağlantısını yapalım. Eğer paralel bağladıktan
sonra hiçbir tedbir alınmazsa II. senkron generatör, I. senkron generatörün yüküne ortak olmaz. II. senkron generatörün üzerine yük alması için, dinamolarda olduğu gibi uyartım akımlarının ayarı ile gerilimin artırılması gerçek yük aktarımını sağlamaz. Bunun yerine generatörün döndürücü makinesinden verilen mekanik enerji yavaş yavaş arttırılmalıdır.
Devreye paralel bağlanan senkron generatörün üzerine yük alabilmesi için senkron generatörü döndüren motorun devir sayısı veya gücü yükseltilmelidir. Bunun için döndürücü makinenin tipine göre gaz, benzin veya buhar miktarı artırılır.

II. senkron generatör yükün bir kısmını üzerine alınca, yükü azalan I. senkron
generatörün devir sayısı, dolayısıyla sistemin frekansı bir miktar yükselir. Bu nedenle II. senkron generatörün döndürücü gücü artırılırken I.’ninki biraz azaltılmalı ve böylece şebeke frekansının değişmesi önlenmelidir. Senkron generatörlerin yük dağılımında karşılaşılan diğer bir olay, senkron generatör güç katsayılarının (cosφ’lerinin) değişmesidir.
Örneğin, her iki senkron generatörün wattmetrelerinin aynı gücü gösterdiğini kabul edelim. Fakat senkron generatör akımları farklı olsun. Bu durumda akımı yüksek olan senkron generatör fazla, az olan ise eksik uyartılmış demektir. Yapılacak işlem; devreye yeni giren II. senkron generatörün uyartım akımı biraz artırılırken I. senkron generatörünkini azaltmak olmalıdır. İşleme, devrede cosφ'ler aynı değeri gösterinceye kadar devam edilir.