Perakende satış ile ilgili test soruları ve cevapları

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
perakende satış ile ilgili test soruları - halkla ilişkiler sınav soruları ve cevapları

1. Hangi pazarlama karması unsuru iknaya yönelik iletişim sürecine dayalıdır?

a. Dağıtım
b. Fiyat
c. Ürün
d. Hizmet
e. Tutundurma

2. İletişim sürecinde mesajı oluşturup alıcıya gönderen tarafa ne ad verilir?

a. Kod Açıcı
b. Kaynak
c. Kanal
d. Sembol
e. Referans

3. Aşağıdakilerden hangisi, kitlesel olarak ancak bedel ödenmeksizin gerçekleştirilen tutundurma etkinliğidir?

a. Kişisel satış
b. Satış tutundurma
c. Reklam
d. Duyurum
e. Sponsorluk

4. Aşağıdaki tutundurma etkinliklerinden hangisinde kitlesel medya kiracı gibi kullanılır ve bedel ödenir?

a. Kişisel satış
b. Satış tutundurma
c. Reklam
d. Halkla ilişkiler
e. Duyurum

5. Mesajın alıcısı ile ticari menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajı gönderen) arasında oluşan birebir iletişime ne ad verilir?

a. Kişisel satış
b. Doğrudan satış
c. Ağızdan ağza iletişim
d. Kâr amacı gütmeyen iletişim
e. Duyurum

6. Tutundurmanın hangi işlevi mevcut müşterilerin tatminkâr deneyimlerinden yola çıkarak sadakat oluşturma ve sürdürme amacına hizmet eder?

a. İkna etme
b. Hatırlatma
c. Bilgilendirme
d. İlgilendirme
e. Eyleme geçirme

7. Aşağıdakilerden hangisi reklamın üstünlüklerinden biri değildir?

a. Geniş bir kitleye hitap etme olanağı
b. Mesaj üzerinde kaynağın kontrolü
c. Mesaj tekrarları yaparak pekiştirme olanağı
d. Okuyucu, izleyici ya da dinleyici başına düşen maliyetin düşük olması
e. Mesajı hedef kitleden bireylerin istek ve beklentilerine tek tek uyarlama esnekliği

8. Kurumun faaliyetlerini basına duyurmak amacıyla haftalık, aylık olarak hazırlanan uygulamalara ne ad verilir?

a. Basın bülteni
b. Basın toplantısı
c. Konuşmalar
d. Özel haber
e. Kupon

9. Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma uygulamaları arasında yer almaz?

a. Sponsorluk
b. Kupon
c. Yarışma
d. Süreklilik programları
e. Örnek ürün

10. “Perakendecinin bir müşterisine, kendisine yeni müşteri kazandırması karşılığında ödüller sunması” hangi satış tutundurma etkinliğini tanımlar?

a. Süreklilik programı
b. Müşteriden müşteriye referans teşvikleri
c. Demo
d. Duyurum
e. Kişisel satış

Cevap Anahtarı

1. e

2. b

3. d

4. c

5. c

6. b

7. e

8. a

9. a

10. b

alıntı