peruk takmak günah mı

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

#1
Sponsorlu Bağlantılar
okulda saçını açmakmı yoksa peruk takmak mı daha günah
 

#2
BİSMİHİ TEALA

Peruk İtalyanca peruca’dan alınmış olup takma saç manasındadır. Peruk imalinde sentetik saç kullanılmakla beraber daha çok tabii saçlar kullanılır. Bu tabii saçlar aralarına sentetik iplikler karıştırılmak suretiyle bir fileye bağlanarak ve istenilen şekle sokulur.(Meydan Larousse)

Saç takmak bazı hadis-
i şeriflerle yasaklanmıştır. Bazı alimler her ne şekilde olursa olsun eğreti saç takmanın haram olduğuna hükümetmişler ise de ekseri fukaha “İnsan saçı takarsa haram olur, insan saçından başkasını takarsa beis yoktur” demişlerdir. Saçına insan saçı eklemek haramdır, ister kendi saçı olsun isterse başka bir insanın saçı olsun. Muhtar şerhi İhtiyar’da da böyle açıklanmaktadır.

Çünkü. Resülüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Saçına saç ekleyene ekletene vücuduna dövme yapana yaptırana, dişlerin başını inceltene, buna razı olana, yüzünden tüyleri aldırana ve alana ALLAH (Celle celaluhu) lanet etsin.” buyuruştur.(Fetavayı hindiyye c.2 sh.358-Dürulmuhtar c,6 sh.373)

Saçına saç eklemekte tezvir yani kandırma olduğu için ve insanın bir cüziyle menfaatlenmek olduğu için haramdır. Fakat Tatarhaniye’de “Kadın örgü ve perçemlerine deve tüyünden bir şeyi ilave ederse beis yoktur” (Reddül muhtar c.6 sh 373) denilmiştir.

Kadının saçına saç eklemesi hadis-i şerifte yasaklandığı için mekruhtur. Çünkü insanların bütün azalan mükkeremdir, insandan ayrılmış bir şeyle menfaatlennıek ona ihanet olur. Bunun için mekruhtur. “Hayvan kılı veya yünü olursa beis yoktur. Çünkü bu ziynet tarikiyle intifadır.”(Bedayi c.5 sh 125 / hediyetülalaiye s 245) Şafii’lere ve Hanbeli’lere göre kadın saçına insan saçı ekleyecek olursa ittifakla haramdır.

Çünkü insan oğlunun saçı ve diğer uzuvlarını kullanıp menfaatlenmek haramdır. İnsan saçının dışında başka temiz saç veya başka bir şey takarsa eğer kocası izin verirse caiz olur. Kocası izin vermezse veya kocasız ise caiz olmaz.(İslam fıkıh ansk. C.1 sh 228) Hanefiyyülmezheb olan Ruhulbeyan sahibi İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri de ayni şeyi söylemiştir.(Ruhul beyan tefsiri c.2 s.228)

Kadın saçlarını örtmesi için peruk takması uygun olmaz. Çünkü baş örtüsü yalnız saçı değil kulak ve boynunu da örter. Halbuki peruk Örtmez. Ayrıca tesettürden maksat yabancılara karşı kadının cazibesini gizlemektir. Halbuki peruk insanın kendi saçı gibi göründüğü için onda cazibe vardır.


Alıntı