Peygamber Efendimiz S.A.V in Mucizeleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Peygamber Efendim SAV in Mucizeleri

SUAL: Peygamber efendimizin mucizeleri nelerdir?

CEVAP:
Çok mucizesi görülmüştür Bazılarını bildirelim

Aşağıdaki yazılar (Mir’at-ı Kâinat) kitabından alınmıştır

Muhammed aleyhisselamın hak Peygamber olduğunu bildiren şahitler pek çoktur Ümmetinin Evliyasında hasıl olan kerametler, hep Onun mucizeleridir Çünkü, kerametler, Ona tâbi olanlarda, Onun izinde gidenlerde hasıl olmaktadır

Muhammed aleyhisselamın mucizeleri, zaman bakımından üçe ayrılmıştır:

Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak, Peygamberliğinin bildirildiği (bi’set) zamanına kadar olanlardır

İkincisi, bi’setten vefatına kadar olan zaman içindekilerdir

Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar olmuş ve olacak şeylerdir

Bunlardan birincilere, (İrhas) yani, başlangıçlar denir Herbiri de ayrıca görerek veya görmeyip akıl ile anlaşılan mucizeler olmak üzere ikiye ayrılırlar Bütün bu mucizeler o kadar çoktur ki, saymak mümkün olmamıştır İkinci kısımdaki mucizelerin üç bin kadar olduğu bildirilmiştir Bunlardan bazılarını aşağıda bildireceğiz

1- Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğü Kur’an-ı kerimdir
(Geniş bilgi için, Kur’an-ı kerim mucizesi maddesine bakınız)

2- En büyük mucizelerinden birisi de Mirac mucizesidir

(Geniş bilgi için, Mirac mucizesi maddesine bakınız)

3- Meşhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi de, Ay’ı ikiye ayırmasıdır Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasip olmamıştır Muhammed aleyhisselam elliiki yaşında iken, Mekke’de Kureyş kâfirlerinin elebaşıları yanına gelip, (Peygamber isen ay’ı ikiye ayır) dediler Muhammed aleyhisselam, herkesin ve hele tanıdıklarının, akrabasının iman etmelerini çok istiyordu Mübarek ellerini kaldırıp dua etti Allahü teâlâ, kabul edip, ay’ı ikiye böldü Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka dağın üzerinde göründü Kâfirler, Muhammed bize sihir yaptı dediler İman etmediler


Şiir:
Köpek, aya bakınca havlar,
Ayın bunda ne kusuru var,

Köpekler, her zaman havlar

Beyt:
Ağız tadının kaçması, hastalığı bildirir
En lezzetli şerbetler hastaya acı gelir

Bu mucize ile ilgili âyet-i kerimenin meali şöyle:

(Kıyamet yaklaştı, Ay yarıldı Onlar [müşrikler] bir mucize görünce hemen yüz çevirirler ve "Eskiden beri devam ede gelen bir sihir [büyü] derler) [Kamer 1,2]

4- Muhammed aleyhisselam, bazı gazalarında, susuz kalındığı zaman, mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır Bazen seksen, bazen üçyüz, bazen binbeşyüz, Tebük Gazasında ise, yetmiş bin kimsenin hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur

5- Hayber gazasında, önüne zehirlenmiş koyun kebabı koyduklarında, (Ya Resulallah, beni yeme, ben zehirliyim) sesi işitildi

6- Medine’de, mescid-i nebevide dikili bir hurma kütüğü vardı Resulullah hutbe okurken, bu direğe dayanırdı Buna Hannane denirdi Minber yapılınca, Hannane’nin yanına gitmedi Ondan ağlama seslerini, bütün cemaat işittiler Minberden inip, Hannane’ye sarıldı Sesi kesildi (Eğer sarılmasaydım, benim ayrılığımdan kıyamete kadar ağlard&#305 buyurdu

7- Mübarek eline aldığı çakıl taşlarının ve tuttuğu yemek parçalarının arı sesi gibi, Allahü teâlâyı tesbih ettikleri çok görülmüştür

8- Bir gün, bir köylüyü imana davet etti Müslüman bir komşumun vefat etmiş kızını diriltirsen, iman ederim dedi Mezarına gittiler İsmini söyleyerek kızı çağırdı Kabir içinden ses işitildi ve dışarı çıktı (Dünyaya gelmek ister misin?) buyurdu (Ya Resulallah! Dünyaya gelmek istemem Burada babamın evindekinden daha rahatım Müslümanın ahireti, dünyasından daha iyi) dedi Köylü bunu görünce, hemen imana geldi