Peygamber Efendimiz'in Güzel Ahlâka Dair Sözleri

Siraç

Yönetici
Admin
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Peygamber Efendimiz'in Güzel Ahlâka Dair Sözleri

Allah'ın tek oluşunun ve O'na itaat etmenin ne gibi bir ahlâk düzeni oluşturduğunu ve bu ahlâk düzeninin insanın pratik yaşantısında ve özel*likle kişisel ve toplumsal hayatta ne şekilde tezahür ettiğini uzunca anlat*mamız mümkün değildir Bunun için ayrı bir kitaba ihtiyaç vardır Ama, burada size Peygamber efendimizin bazı mübarek sözlerini sunmaya çalı*şacağım Bunlardan, Rasûl-i Ekrem'in vücuda getirdiği hayat nizamında iman, ahlâk ve amel arasında ne güzel bir denge kurulduğunu anlamanız, sanırım kolay olacaktır
"İman’ın birçok sahaları vardırİmanın aslı, sizin Allah'tan başka kimseyi ma'bud olarak tanımamanızdır Bunun son dalı, yolda Allah kul*larına zarar veya eziyet verebilecek bir şeyi gördükten sonra onu ortadan kaldırmaktır Ve hayâ da imanın bir parçasıdır"

"Vücut ve elbisenin temiz olması, imanın yarısıdır"

"Mü'min, insanların can ve malları için tehlikeli olmayana denilir"
"Emin olmayan iman sahibi değildir ve vaadleri yerine getirmeyen dinsizdir"
"Bir hayır iş yapınca memnun oluyor ve kötülük yaptıktan sonra piş*man oluyorsan sen mü’minsin"

"İman, tahammül ve geniş kalbliliğin adıdır"
"Dostluğun ve düşmanlığın Allah için ise, dilinde Allah'ın adı geçi*yorsa, kendin için beğendiklerini başkalarına beğeniyor ve kendin için beğenmediklerini onlara da beğenmiyorsan, bu, iman ve inancın en güze*lidir"

"İmân sahipleri arasında en mükemmel olanı, ahlâkı herkesten iyi olan ve aile fertlerine muamele konusunda en iyi olandır"
"Allah'a ve ahirete iman eden şahsın kendi misafirine hürmet etmesi, komşusunu rahatsız etmemesi, dili açılınca iyi şeyler söylemesi ya da su*sup durması gerekir"

"Mü'min hiçbir zaman kimseye hakaret etmez, kimse ile alay etmez, kimseyi lanetlemez, küfür etmez ve başkalarına dil uzatmaz"
"Mü'min her şey olabilir, ama yalancı ve hain olmaz"
"Kötülüklerden komşusunun huzuru kaçan elbette bir mü'min değil*dir, vallahi mü'min değildir, billahi mü'min değildir"

"Kendi tıka basa doyan, ama yanındaki komşusu aç kalan iman sahi*bi değildir"
"Kendi öfkesini dışa vurmaya gücü olan, fakat yine de kendini zaptedenin kalbini Allah iman ve huzurla doldurur"
"Başkalarına gösteriş olsun diye namaz kılan, şirk içindedir, başka*larına gösteriş olsun diye oruç tutan şirk içindedir, başkalarına gösteriş olsun diye sadaka veren şirk içindedir"

"Şu dört özellik (kötülük) birinde bulunursa o şahıs münafıktır Ema*nete hıyânet eder, konuşurken yalan söyler, verdiği sözü tutmaz ve kavga ederken nezâket sınırlarını geçer"
"Yalan şahitlik, şirke kadar giden büyük bir günâhtır"
"Gerçek mücahit, Allah'a itaat ederken kendi nefsiyle savaşandır ve gerçek muhacir (hicret eden), Allah'ın yasakladıklarını terk edendir