Peygamberimizin ilim misafirleri> ashabı suffe

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Hz MUHAMMED DÖNEMİNDE YATILI EĞİTİM
ASHABI SUFFE

Peygamberimizin Mescidinin bir bölümünde evi olmayan, fakir Sahabîler ve kimsesiz gençler kalırlardı Bunlardan bazıları odun ve su satarak geçimlerini sağlarlar, çok zaman da muhtaç durumda bulunurlardı
Bu insanlar Peygamberimizin özel talebesiydiler Gece-gündüz İslâmi öğrenmek için yaptıkları ilmi çalışmalarla doluydu Eğitim ve öğretimleriyle bizzat Peygamberimiz ilgilenir, okuma-yazma bilen Sahabîleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi
Suffe Ashabı olarak tanınan bu Müslümanların eğitimleriyle birlikte geçimleri de Peygamberimizin üzerinde idi Peygamberimiz, onları gözü gibi korur, ihtiyaçlarını giderir, yardımda bulunur, yetişmeleri için her türlü gayreti gösterirdi Suffelilerin ihtiyaçlarını gidermeden kendisi de rahat edemezdi Hatta onları kendi ailesinden ileri düşündüğü bile olurdu
Bir gün Hz Fatıma babasının yanına gelerek oturdu, bir şey söylemek istedi Fakat utancından derdini açamadı Hz Ali de huzurda bulunuyordu Yardımcı oldu:
"Ya Resulallah, bazı savaşlardan kadın esirler alınıyor Bunlardan birisini bize verseniz de ev işlerinde Fatıma'ya yardım etse"
Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi:
"Ya Ali, ben henüz Suflelilerin ihtiyaçlarını karşılamış değilim Onların ihtiyacını görmeden böyle bir teklifi nasıl düşünebilirim?"
Ashabı Suffe bu gün, çağdaş anlamda bir yatılı okul olma özelliği taşıyan İslam tarihinin ilk ve en özgün uygulamarından biridir